pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, AMK-tutkinto / Opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet

opiskelijat luokassa.jpg

Opiskelijoiden odotetaan antavan palautetta kaikista opintojaksoista, joille on osallistunut sekä vuosipalautetta omasta tutkintoon johtavasta koulutuksestaan. Palautteet kerätään sähköisillä järjestelmillä siten, että palautteiden antajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Palautteita hyödynnetään toimintamme ja koulutuksemme laadun kehittämisessä.

Opintojaksokohtainen palaute

Opintojaksokohtainen palaute annetaan SoleOPSin kautta. Kirjaudu SoleOPSiin ja valitse ”Opintojaksopalautteet”. Voit antaa palautetta opintojaksosta, johon olet ilmoittautunut ja ilmoittautumisesi on hyväksytty. Opintojaksopalauteinfosta näet koulutuksittain annetut palautteet. Jos et löydä pudotusvalikosta omaa koulutustasi, siitä ei ole annettu opintojaksokohtaisia palautteita.

Vuosipalaute

Vuosipalautetta tutkintoon johtavasta koulutuksesta voi antaa tammi-helmikuussa, jolloin opiskelijoille lähetetään sähköpostitse kutsu vastata kyselyyn sekä vastauslinkki. Palautteet käsitellään koulutusaloilla opiskelijatapaamisissa. Viimeisimmän vuosipalautteen koonnin voit lukea tästä.

Valmistuvan palaute

Valmistumisvaiheessa opiskelijan tulee vastata Opetusministeriön valmistuvien opiskelijoiden opiskelijapalautekyselyyn. Vastausosoite toimitetaan kullekin valmistuvalle Lapin AMKin sähköpostiin. Kyselyn tulokset ovat luettavissa Vipunen-palvelussa.

AVOP-palvelun (avop.fi) tietosuojaseloste