kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyön kirjallinen raportointi

Opinnäytetyön kirjallinen raportti laaditaan ammattikorkeakoulun mallipohjaan siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Raportin kirjoittaminen kannattaa aloittaa opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstää tekstiä koko prosessin ajan. Hyvä lopputulos edellyttää tekstin muokkausta, joten raportin viimeistelyyn on hyvä varata riittävästi aikaa.

Hyvän opinnäytetyöraportin rakenne on selkeä ja sen teksti johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Tutkimustekstissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tekstin väitteet ja mielipiteet on perusteltu huolellisesti.

Opinnäytetyöraportin teksti on kirjoittajan omaa tekstiä, jossa tekijä voi referoida muiden ajatuksia, kun ilmaisee lähdeviitemerkinnällä lähteen. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan Ouriginal-järjestelmällä, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa. Koulutuskohtaiset ohjeet Ouriginalin käytöstä annetaan Moodlessa koulutusten opinnäytetyösivustoilla.

 

Opinnäytetyön kielenohjaus

Opiskelija saa opinnäytetyön raportointiin ohjausta sekä opinnäytetyön ohjaajalta että suomen tai englannin kielen opettajalta. Opinnäytetyön kielenohjauksen koulutuskohtaiset ohjeet ovat koulutusten Opinnäytetyö-opintojakson Moodle-ympäristöissä.

 

Opinnäytetyön suullinen esittely

Opiskelija esittelee opinnäytetyönsä suullisesti tilaisuudessa, jossa on paikalla työn ohjaaja, mahdollisesti toimeksiantaja ja opiskelijoita. Esittelytilaisuus pidetään, kun ohjaaja on alustavasti hyväksynyt opinnäytetyön.

Esittelyssä opinnäytetyön tekijä kertoo työnsä tavoitteet, menetelmät ja keskeiset tulokset sopivia havainnollistamiskeinoja käyttäen. Alustuksen jälkeen osallistujat esittävät tekijälle kommentteja tai kysymyksiä.

Esittelytilaisuuden puheenjohtajana toimii ohjaaja tai ryhmäkohtaisen seminaarin vetäjä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on kohteliasta kutsua esittelyyn, joka on myös oivallinen tilaisuus hankkia opinnäytetyölle julkisuutta esimerkiksi kutsumalla tilaisuuteen ulkopuolisia kuulijoita.