kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Arviointikäytäntö


Opinnäytetyön arviointi perustuu kirjallisen raportin lisäksi prosessiin, opiskelijan seminaariesitykseen sekä tuotokseen että työn toimeksiantajalta saatuun kirjalliseen lausuntoon. Opinnäytetyön arvioinnista vastaavat sisältöä ohjaava opettaja sekä kieli- ja muotoseikkoja ohjaava opettaja tai englannin kielen opettaja. Opinnäytetyö arvioidaan Lapin AMK:n opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti. Arvioinnin osa-alueita ovat aiheenhallinta, tietoperusta, toteutus, johtopäätökset ja työn luotettavuus sekä suullinen ja kirjallinen raportointi.

Opinnäytetyön osa-alueet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1). Suullinen ja kirjallinen raportointi arvioidaan hyväksytty/hylätty-arvioilla. Opinnäytetyön sisältöä ohjaava opettaja kokoaa eri osa-alueiden hyväksytyt suoritukset yhdeksi arvosanaksi. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tietää eri osa-alueiden arvioinnit. Opintorekisteriin merkitään kuitenkin vain kokonaisarviointi.

Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.