kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voi olla annetusta aiheesta laadittava essee tai vaihtoehtoisesti opinnäytetyön aihetta esittelevä tiedote.


Opiskelija voi ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyö on viimeistelyvaiheessa. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan kuten tenttiin, ja sen kirjoittamiseen saa käyttää aikaa enintään kolme (3) tuntia. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilanteessa. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti ohjaavan opettajan laatimien aiheiden perusteella.


Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja ja kieliasun viestinnän opettaja.

 

Arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:

Sisältö

  • asian hallinta
  • käsittelyn oikeellisuus ja luotettavuus
  • tutkiva ja kehittävä työskentelyote 

 

Teksti

  • ymmärrettävyys (mm. tekstin itsenäisyys = teksti ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä, argumentointi)
  • rakenteen ja käsittelyn johdonmukaisuus (tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
  • tyylin (asiatyyli) ja kielen (mm. oikeinkirjoitus) virheettömyys

 

Kypsyysnäytteen ulkoasuohje Examissa

  • fontti Arial, pt 12
  • rivinväli 1,5
  • kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä kappaleiden välissä
  • tekstin pituus 1,5 – 2 sivua