kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön päämääränä on kehittää ja dokumentoida opiskelijan asiantuntemusta niin, että opinnäytetyö toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä ja helpottaa siirtymistä työelämään. Toivottavaa onkin, että ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä. Työelämän kehittämishankkeisiin osallistuminen lisää opiskelijan projektityötaitoja.

 

karuselli_geronomi_hoivaparkki_pkuha.jpg

 

Opinnäytetyöskentelyssä opitaan

 • tunnistamaan, määrittelemään ja rajaamaan työelämän ongelmia
 • soveltamaan teoriatietoja luovasti todellisiin työelämän ongelmiin
 • hankkimaan ja hallitsemaan työelämän ongelmissa tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti
 • toimimaan yhteistyössä ja hallitsemaan projekteja
 • arvioimaan omaa toimintaa kriittisesti ja kehittämään sitä
 • raportoimaan omaa työtä suullisesti ja kirjallisesti.

 

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa monentyyppisillä opinnäytetöillä, kuten esimerkiksi

 • kehittämis- tai muu suunnitelma
 • tuote
 • menetelmä
 • tapahtuma
 • taiteellinen työ
 • prosessin kehittäminen
 • tutkielma / alan selvitystyö kehittämisehdotuksineen

Olennaista kaikille töille on kuitenkin pyrkimys ammatilliseen kasvuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Työn muodon valintaan vaikuttaa työn aihe ja tarkoitus. Opinnäytetyönä voidaan esimerkiksi laatia jonkin työelämän toiminnon kehittämissuunnitelma, suunnitella ja toteuttaa tietokoneohjelma, video-ohjelma, jokin laite, portfolio tai taiteellinen tuotos, tehdä soveltava tutkimuksellinen opinnäytetyö tai perehtyä johonkin oman ammattialan käytännön kannalta mielenkiintoiseen teoriaan. Lisäksi erilaisten tapahtumien, teemapäivien ja festivaalien järjestäminen sekä oppi- ja ohjausmateriaalin tuottaminen voi olla opinnäytetyön toteuttamismuotona.

Jos opinnäytetyön teko vaatii monenlaisia työn sisältöön ja tekniseen toteuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja, kannattaa harkita opinnäytetyön toteuttamista monialaisena niin, että tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai -aloilta.

Tutustumalla verkossa oleviin valmiisiin opinnäytetyöraportteihin saat käsityksen siitä, minkälaisia opinnäytetöitä ammattikorkeakoulussa on tähän mennessä tehty. Riippumatta opinnäytetyön aiheesta ja toteuttamistavasta opinnäytetyöstä tulee laatia kirjallinen raportti, jossa kuvataan opinnäytetyön lähtökohdat, tarkoitus ja prosessin eteneminen, perustellaan kriittisesti valintaa ja arvioidaan lopputulosta. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ote on käytännönläheisempi kuin tiukan tieteellisen työn, mutta tutkimuksellisuus kuitenkin edellyttää, että ratkaisut perustellaan aina analyyttisesti.

Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus.