kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyön tarkastusprosessi

Opinnäytetyön tarkastusprosessissa noudatetaan oikeaa järjestystä eli koko työ tarkastutetaan ensin opinnäytetyön ohjaajalla, joka hyväksyy työn sisällön. Sen jälkeen työ toimitetaan suomen kielen tarkastajalle ja viimeisten korjausten jälkeen vasta abstraktin tarkastajalle. Tiivistelmään voi tulla korjauksia, joten abstraktia ei kannata tarkastuttaa ennen sitä.

  • Suomenkielisten opinnäytetöiden ja kypsyysnäytteiden suomen kielen tarkastus: Päivi Honka

Suomenkielisten opinnäytetöiden abstraktit    

  • sähkötekniikka - Ilona Savolainen
  • kone- ja tuotantotekniikka, tuotantotalous, tietotekniikka   - Martta Ruottu
  • Ylempi ammattikorkeakoulu - Martta Ruottu
  • Englanninkielisten kielenhuolto ja abstraktit
            : englanninkielinen tietotekniikka  - Martta Ruottu


Kypsyysnäyte

Kun opinnäytetyö on hyväksytty, opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteellä mitataan opiskelijan asiantuntemusta opinnäytetyönsä aiheesta sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on osoittaa opinnäytteen sisällön hallintaa, taitoa rakentaa tieteellisluonteinen teksti omaan opinnäytteeseen liittyvästä aiheesta sekä taitoa kirjoittaa hyvää kieltä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yhdestä opinnäytteeseen liittyvästä otsikosta. Mitään apumateriaalia ei saa olla mukana näytettä kirjoitettaessa. Teksti kirjoitetaan selvällä käsialalla, niin että isot ja pienet kirjaimet ja sanarajat erottuvat. Tekstiä ei kirjoiteta “KEPPIKIRJAIMIN”. Teksti kirjoitetaan joka riville. Kappaleet erotetaan toisistaan kuitenkin tyhjällä rivillä. Kypsyysnäytteen ohjepituus on yksi konseptiarkki.

Opinnäytetyö voidaan arvioida ja merkitä Winhaan kun kaikki osaprosessit ja esitykset on suoritettu ja arvioitu. Valmistumisesi kannalta seuraa milloin arvosanalautakunta kokoontuu ja huomioi siihen tarvittava aika.  

Arviointi

Arviointikriteerit ovat samat kaikilla amk:n aloilla. Linkki Opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet ja lomakkeeet.