kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyöohjeet

Opinnäytetyö on laajahko itsenäinen työ, jossa pyritään yhdistämään toisiinsa teoreettinen opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottamaan opiskelijan siirtymistä insinöörin tehtäviin. Työn kirjallisessa ja suullisessa raportoinnissa opiskelija harjaantuu työelämässä eteen tuleviin esitystapoihin. Opinnäytetyö vastaa laajuudeltaan 15 opintopistettä. Työ voidaan aloittaa, kun vähintään 160 opintopistettä opintoja on suoritettu. Opinnäytetyö on ajoitettu 4. opintovuoden keväälle. Tarkista opetussuunnitelmasta opinnäytetyön tavoitteet. 

Opiskelija hankkii opinnäytetyönsä aiheen ensisijaisesti itse. Valitun aiheen tulee liittyä koulutusohjelman ammattiaineisiin. 

Huomioi opinnäytetyön aikataulun suunnittelussa että opinnäytetyö voidaan arvioida ja merkitä Winhaan kun kaikki osaprosessit ja esitykset on suoritettu ja arvioitu.

 

Opinnäytetyön ohjeet, kuvaukset ja vaiheet: