kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

ammattikorkeakoulujen opinnäytetyökilpailu

Suomen ammattikorkeakouluissa järjestetään vuosittain opinnäytetyökilpailu. Ajankohtaiset tiedot löytyvät ammattikorkeakoulun yleisestä tiedotuksesta.

Valtakunnallisen opinnäytetyökilpailun tavoitteena on ”lisätä ammattikorkeakoulutuksen tunnettuutta ja motivoida opiskelijoita ja opettajia innovatiivisten työelämää kehittävien opinnäytetöiden tekoon”.

Valtakunnallisen kilpailun kilpailusarjat ovat: 

 1. tekniikan ja liikenteen ala, 
 2. luonnonvara- ja ympäristöala, 
 3. yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 
 4. sosiaali-, terveys- ja liikuntala sekä humanistinen ja kasvatusala, 
 5. kulttuuriala.
Kilpailuun voivat osallistua arvosanan 4 tai 5 saaneet työt.

RAMKin opinnäytetyökilpailu

RAMKin sisäisen opinnäytetyökilpailun päätavoitteena on kehittää opinnäytetöiden ja niiden ohjauksen laatua: tarkoitus on vertailla parhaita käytäntöjä ja oppia muilta. Toinen tavoite on kannustaa opettajia ja opiskelijoita osallistumaan valtakunnalliseen opinnäytetyökilpailuun.

Sisäisen kilpailun kilpailusarjat ovat koulutusalat:

 • luonnontieteiden ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • sosiaali-, terveys- ja liikuntala
 • tekniikan ja liikenteen ala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

 
Sisäiseen kilpailuun voivat osallistua arvosanan 4 tai 5 saaneet työt ja jokainen ohjaava opettaja voi esittää yhden kilpailuehdokkaan. Kuitenkin jokaisesta koulutusohjelmasta voidaan esittää ainakin yksi arvosanan 4 tai 5 saanut työ kilpailuun.

Kunkin kilpailusarjan paras opinnäytetyö palkitaan 200 €:n stipendillä ja työ lähetään valtakunnalliseen opinnäytetyökilpailuun. Kilpailusarjojen parhaista töistä valitaan koko RAMKin paras työ, joka palkitaan sarjakohtaisen palkinnon lisäksi vielä 200 €:n stipendillä. Palkinnot ovat työkohtaisia eli ryhmätöissä palkinto jaetaan. Kussakin kilpailusarjassa palkitaan vain yksi työ.

Opinnäytetöiden arviointiperusteet RAMKin sisäisessä kilpailussa ovat seuraavat:

 • opinnäytetyöohjeen sisältämät arviointikriteerit, joiden perusteella on annettu arvosana
 • hankkeistus ja sen yhteydessä tehty yhteistyö tilaajan kanssa tai muu työelämälähtöisyys
 • opinnäytetyön sopivuus RAMKin painopistealoihin
 • opinnäytetyön yleinen merkitys, sovellusalueen laajuus yms.

 
Kunkin kilpailusarjan voittajan valitsee tehtävään valittu tuomari ja RAMKin parhaan työn valitsee sarjojen tuomareiden muodostama raati.

RAMKin opinnäytetyökilpailun tuomarit

Vastuu RAMK:n sisäisen kilpailun järjestelyistä on opetustoiminnan kehittämistiimillä (OKT).

Sisäisen kilpailun koulutusalakohtaiset tuomarit vaihtuvat vuosittain.

Opettajat ilmoittavat kilpailutyöt tuomareille koulutusalakohtaisen sarjajaon mukaisesti noudattaen valtakunnallisen kilpailun menettelytapoja.