kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyö AMK-tutkinto

Tarkista koulutusohjelmakohtaiset tarkennukset ohjaajaltasi.
 Osa ohjeista ja lomakkeista on PDF-muodossa. Tarvitset ilmaisen Acrobat Reader-ohjelman koneellesi voidaksesi lukea niitä. Voit ladata ohjelman Adoben www-sivuilta. 

Ouriginal - tarkista tekstin mahdollinen plagiointi.

Opinnäytetyön laadun tekijät (.pdf)
Valtakunnallisen työryhmän laatusuosituksia ohjaajille.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä (15 op) osoitetaan valmiudet soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä tai työelämän kehittämisessä. Opinnäytetyöhön sisältyy kypsyysnäyte, joka osoittaa hyvää suomen kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin.

Rovaniemen kaikki koulutusohjelmat noudattavat yhteisiä ohjeita opinnäytetyön laatimiseksi. Opinnäytetyöt ovat pääosin hankkeistettuja, asiakkaan toimeksiantoon perustuvia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

Lapin AMK noudattaa hankkeistettujen töiden osalta valtakunnallista määritelmää:

Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat opinnäytetyöt, joissa täyttyy yksi seuraavista kriteereistä:

  • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.
  • Opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.
  • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä pitää aina olla kirjallinen sopimus kahden sopijapuolen välillä.

Opinnäytetyöprosessin yksityiskohdat määritellään koulutusohjelmakohtaisesti. Tarkista oman koulutusohjelmasi menettelytavat.

Tietoa opinnäytetyöhön liittyvästä opinnäytetyöseminaarista.

 

Opinnäytetyöopas

Rovaniemellä opinnäytetyöopas ohjaa kirjallista raportointia kaikissa koulutusohjelmissa. Uudistettu suomenkielinen opas on otettu käyttöön 1.1.2010.