kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyöohjeet

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja osaamistaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö tehdään pääaineisiin liittyvästä aiheesta.

Opinnäytetyön voi aloittaa, kun on suorittanut riittävästi opintoja useasta eri oppiaineesta sekä työharjoittelun, yhteensä noin 150 opintopistettä. Opiskelijalla tulee olla riittävät valmiudet tutkimustoimintaan ja projektityöskentelyyn.

Koska opinnäytetyö tehdään työelämään liittyvästä aiheesta, aiheesta voi keskustella jo työharjoitteluvaiheessa.

Opinnäytetyöt on toimitettava arviointia varten ohjaavalle opettajalle kolmena kappaleena viimeistään kaksi viikkoa ennen arvosanajaoston kokousta. Kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty, siitä toimitetaan yksi printattu kappale toimialan opintotoimistoon arkistoitavaksi.

Tutustu opinnäytetyöhön liittyviin ohjeisiin ja lomakkeisiin.

Kypsyysnäyteohje

Tietojenkäsittelyn alan opinnäytetyöseminaarit:

Huom! Syksyn seminaariohjelma aloitetaan jo edellisellä kevätlukukaudella ja kevään ohjelma edellisellä syyslukukaudella.

Kevään 2014 opinnäytetöiden ohjelma