kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintojen sujumisesta ja mahdollisista solmukohdista tai vaikkapa urasuunnitelmista. Hän auttaa sinua myös esteettömään opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaaja ohjaa tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden sekä muiden palvelujen piiriin.

 

Opinto-ohjaajan tehtävät:

Opiskelijan opinto- ja opiskelupolun ohjaaminen erityisesti seuraavissa tilanteissa:              

 • Opintojen aloitusvaihe
 • Oppimisen ja opiskelun haasteissa tarvittava erityinen tuki
 • Opintojen valmistumisvaihe
 • Ryhmien suoritusten seuranta
  • Tarvittaessa yhteys opiskelijaan
 • Opintojen ohjauksen tunnit ryhmille
 • Vaihto-opintojen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
 • Erillis- ja siirtohakujen ohjaus sekä alustavan esityksen tekeminen
  • Avoimen väylän pakettien tekeminen erillishaun opiskelijoille
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely ja päätökset
 • Jatkoaikahakemusten käsittelyt ja esitykset osaamisalajohtajalle
 • Eroilmoitusten hyväksyminen (ennen hyväksymistä yhteydenotto opiskelijaan)
 • Kielten vapautusten esitykset osaamispäällikölle
 • Yksilöllisten järjestelyiden suunnittelun tuki  
 • Joustavan ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen
 • Markkinointi (markkinointitiimi, avoimet ovet, markkinointisessiot oppilaitoksille, keskustelut hakijoiden kanssa jne.)  
 • Ristiinopiskelun mahdollisuuksista viestintä (CampusOnline, korkeakoulukonsernin opinnot jne.)
 • Ohjaustoimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa
 • Jatkuvan oppimisen opiskelijoiden yhteistyössä avoimen AMKin kanssa
  • Koulutusten opinto-ohjaajat ohjaavat väylä- ja polkuopiskelijoita koulutuksiin liittyvissä asioissa kuten tutkinto-opiskelijoitakin.
  • Avoimen ammattikorkeakoulun koulutusasiantuntijat ohjaavat mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeluun liittyvissä käytännöissä ja avoimesta tutkintoon siirtymisen vaiheessa. 

Hyväksilukuhakemusten käsittely ja päätökset.

Joustavan ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen.

Ohjaustoimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kaikkien YAMK- tutkintojen opinto-ohjaaja Outi Tieranta
Tutustu YAMK- koulutuksiin


AMK-tutkintojen opinto-ohjaajat


Kemi:

Hoitotyö: Annette Sjöman Konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka: Jaana Kauppi Sosiaaliala: Mari Louste ja Sari Kähkönen
Vanhustyö: Erja Rahkola

Rovaniemi:

Fysioterapia: Erja Rahkola
Hoitotyö: Susanna Kantola ja Hanna Lähde
Liiketalous, International Business, International Sport Business Management: Hannele Niemi
Liikunta-ala: Tiia Ahola
Luonnonvara-alat: Veikko Maijala
Matkailuala: Tuija Syväjärvi
Rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka: Jaakko Lampinen
Tieto- ja viestintätekniikka: Sirpa Torvinen
 

Tornio:

Kuvataide, liiketalous, tietojenkäsittely ja Business Information Technology: Jaana Koivuranta

 

 

Opinto-ohjaajan ryhmänohjaus

Ryhmänohjausta voidaan antaa useammalla tavalla kuten opintojen ohjausta ryhmälle, pienryhmille, ohjaustallenteilla tai tiedotteilla. Ryhmänohjausta pidetään lukuvuosittain 2 – 4 kertaa ja ne voivat olla joko saapumisryhmälle tai opintovaiheen mukaista ohjausta.

Ryhmänohjauksessa käsiteltäviä aiheita:

 • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemiseen liittyvä ohjaus
  • Ydinosaaminen ja profiloiva osaaminen
  • Harjoitteluiden ajoittuminen
  • Kansainvälisen vaihdon ajoittuminen
  • Menetelmäopintojen sekä opinnäytetyön ajoittuminen
 • Ajankohtainen opintovaiheeseen liittyvä ohjaus mm.
  • Ilmoittautuminen seuraavan lukukauden opintoihin
  • Ilmoittautumiset läsnä/poissaolevaksi
  • Opiskelijaterveydenhoitomaksu
 • Ammatillisen kasvun ohjaus, työelämätaidot ja uraohjaus
 • Hyväksiluvun, osaamisen näytön sekä työn opinnollistamisen ohjeistukset
 • Opiskelijan oman vastuullisen roolin tukeminen ja vahvistaminen opiskelijana, ryhmän jäsenenä ja tulevana ammattilaisena
  • Hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen
   • Ajankäytön suunnittelu ja ajanhallinta
   • Jaksamista edistäviä keinoja/toimenpiteitä
  • Hyvinvointipalveluista kertominen
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus: aikataulut ja käytännön asiat

 •  

HOPS-keskustelu

Yksilöohjausta, jossa opiskelija varaa opinto-ohjaajan varauskalenterista henkilökohtaisen ohjausajan.

HOPS-keskustelun mahdollisia aiheita:

 • Tutkinto-opiskelijat sekä avoimen opiskelijat, joilla on opiskelijanumero
  • HOPSin päivittäminen
   • Opintojen henkilökohtainen ajoittaminen
    • Tiiviimpi ajoitus kuin saapumisryhmällä opiskelijan suunnitelman pohjalta, jos se on lukuvuositoteutuksen kannalta mahdollista
    • Hitaampi ajoitus kuin saapumisryhmällä mm. haastava elämäntilanne, haasteet opiskelussa
    • Opintojen eteneminen
    • KV-vaihto
   • Oman osaamisen tunnistaminen/ osaamisen näyttöön ohjaaminen
   • Opiskeluoikeuteen liittyvä ohjaus
  • Hyväksiluvun sekä työn opinnollistamisen ohjaukset
  • Yksilölliset järjestelyt
  • Omaan urapohdintaan liittyvät kysymykset ja valinnat

 • Hakijoiden ohjaus
  • Aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon päivittäminen korkeakoulututkinnoksi sekä kesken jääneet korkeakouluopinnot
   • HOPSin suunnitteleminen sekä tekeminen yhdessä hakijan kanssa