kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opiskelijan ohjauksen palvelukartta

Ohjauksen keskeisiä periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys, opiskelijan toimijuuden tukeminen, ohjauksen oikea-aikaisuus ja saatavuus koko opintopolun ajan.

Korkeakouluyhteisön henkilöstö ja eri alojen asiantuntijat tukevat tukevat opiskelijoita oppimisessa, ammatillisessa kehittymisessä sekä opintojen etenemisessä ja osallisuuden kokemisessa.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkaisemiseen ja hänen tavoitteensa ja tulkintansa ovat työskentelyn lähtökohtana. Lähtökohtana on, että opiskelija on oman elämänsä asiantuntija.

Tähän ohjauksen palvelukarttaan on koottu teemoittain erilaisia ohjauksen ja tuen muotoja.

Urasuunnittelu ja työllistyminen
Yksilöllinen ohjaus ja tuki
 • HOPS-keskustelut, opinto-ohjaaja
 • Uraohjaus/ urasuunnittelu
 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Erikois-, täydennys- ja jatko-opintoihin ohjaus

 

Yksilöllinen ohjaus ja tuki hankkeissa (esim. OSTE-hanke), opinto-ohjaaja tai kuraattori
Ryhmämuotoinen tuki
 • Osana opintojaksoja, opettaja
  • Ryhmäohjaus
  • Työelämäyhteistyö
  • Alumnivierailut
  • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
  • Harjoitteluinfot
 • Ohjauskeskustelu, opinto-ohjaaja
  • pienryhmäohjaus
 • Alumnitoiminta
 • Tapahtumat, esim. alan messut
Opintojaksot
 • Uraohjaukseen keskittyvät opintojaksot koulutuksittain
 • Tarvittavan osaamisen ‘haltuunotto’ ja sanoittaminen työelämää varten
 • Toimeksiannot
 • Opinnäytetyö
 • Hankkeet
 • Harjoittelu-opintojaksot
Itseopiskeltava materiaali ja tapahtumat