Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä North2north –opiskeluvaihdosta

 

Lapin AMK on jäsenenä Arktisessa yliopistossa (UArctic University), jonka opiskelijavaihto-ohjelma north2north –ohjelma (n2n) on. Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. North2north –ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.

Lapin AMKin opiskelijat voivat lähteä vaihtoon n2n-ohjelman yhteistyökorkeakouluihin Kanadaan, Islantiin, Norjaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. n2n -apuraha myönnetään yleensä vain Kanadaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuviin vaihtoihin. Pohjoismaihin ja Venäjälle suuntautuvaan vaihtoon voidaan myöntää Lapin AMK:n matka-apuraha. Vuosittain Lapin AMKilla on n. 1-3 opiskelijavaihtopaikkaa. Vaihto-ohjelma on avoin kaikille Lapin AMKin opiskelijoille koulutusalasta riippumatta, kunhan opiskelija saa valitsemansa kurssit hyväksyttyä täysimääräisesti tutkintoonsa. Rajoitetun vaihtopaikkamäärän vuoksi hakijoiden tulee olla sitoutuneita vaihtoon lähtöön ja tehdä hakuprosessi erityisen huolella. Hyväksymisen jälkeen vaihdon voi perua vain erittäin painavasta syystä. Myös kuvataiteen opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon tässä ohjelmassa, jos kohde tarjoaa tutkintoon sopivia kursseja.

North2north -ohjelman internet-sivut www.uarctic.org/north2north

 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

North2north -opiskeluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKissa korkeakoulututkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat, joilla on Suomen kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa. Vaihtoon haetaan yhdeksi lukukaudeksi. Minimikesto on kuitenkin 3 kk. Käytännössä vaihto on aina vastaanottavan korkeakoulun lukukauden pituinen. Opintopisteitä vaihdosta tulee kertyä 5 op / kk.

Lapin ammattikorkeakoulun north2north – opiskelijavaihdon valintakriteerit on laadittu north2north –vaihto-ohjelmassa, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn ja Lapin AMKin välisessä sopimuksessa sekä Lapin AMKissa määriteltyjen kriteereiden perusteella.

Opiskelijavalintakriteerit:

 1. Opiskelijan opinnoissa korostuu voimakkaasti pohjoisuus tai hän on suorittanut pohjoiseen liittyviä opintoja. (opintosuoritukset)

 2. Opiskelija osoittaa voivansa ammatillisilla päämäärillään vaikuttaa merkityksellisesti pohjoiseen alueeseen. (motivaatiokirje)

 3. Opiskelija on pohjoisen alueen alkuperäisasukas tai lähtöisin pieneltä paikkakunnalta pohjoisesta.

 4. Opiskelija on sitoutunut vaikuttamaan omaan pohjoiseen asuinyhteisöönsä ja yleisemmin pohjoiseen alueeseen.

 5. Opiskelijan aikaisempi työkokemus tai vapaaehtoistyö liittyy pohjoisuuteen.

 6. Opintopistemäärä (arvioinnissa huomioidaan opintorekisteriin merkityt opintopisteet sekä osasuoritukset, mikäli opiskelija toimittaa hakemuksen liitteenä todistukset suorituksista)

 7. Opintomenestys (suoritettujen opintojen keskiarvo)

 

Valintakriteerit eivät ole yllä tärkeysjärjestyksessä, vaan vaikuttavat valintaan kokonaisuutena. Lisätietoa valintakriteereistä:  www.uarctic.org/north2north/  -> north2north Mobility Guidelines sekä Lapin AMKin kv-palveluista.

CIMO opetushallituksesta ilmoittaa osallistuville korkeakouluille 30.11. mennessä näiden käytössä olevat opiskelupaikat ja apurahat. Kampuksen kv-koordinaattorit asettavat oman alansa opiskelijoiden hakemukset paremmuusjärjestykseen, jonka jälkeen Lapin AMKin kv-palvelut laatii lopullisen järjestyksen ja päättää, ketkä valitaan apurahan saajiksi ja ilmoitetaan eteenpäin CIMOon.

 

Apurahat

North2north –vaihtoon on mahdollisuus hakea n2n-apurahaa, jonka suuruus on noin 2000 €. Lisäksi voit saada Lapin AMKin matka-apurahaa 1000,00 €. Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELAn tuet (www.kela.fi). Apurahat ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

 

North2north -opiskeluvaihdon hakuaika

North2north hakukierros on kerran vuodessa, jolloin haetaan vaihtoon seuraavan lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudelle. Hakuaika päättyy 15.2. johon mennessä hakemus liitteineen tulee olla tehtynä.

 

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin. Tutustu ensin mahdollisiin vaihtokohteisiin. Ota sen jälkeen yhteyttä ohjausta varten alasi kv-koordinaattoriin tai kv-palveluihin. Ohjauksessa katsotaan yhdessä sinulle soveltuvin vaihtokohde, käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulut. Kaikki hakemukseen liittyvät dokumentit toimitetaan kv-palveluihin. Kaikki vaihtoosi liittyvä yhteydenpito kohdekorkeakouluun tapahtuu kv-palveluista.

 

Yhteyshenkilöt    

 • Kv-koordinaattori Martta Ruottu (martta.ruottusähköposti.jpg) Teollisuuden ja luonnonvarojen ala, Kemi

 • Kv-koordinaattori Kaisu Vinkki (kaisu.vinkkisähköposti.jpg) Hyvinvointipalveluiden ala, Kemi

 • Kv-koordinaattori Maria Palokari (maria.palokarisähköposti.jpg) Kaupan ja kulttuurin ala ja Matkailupalvelujen ala, Rovaniemi

 • Kv-koordinaattori Teresa Chen (teresa.chensähköposti.jpg) Kaupan ja kulttuurin ala, Tornio

 • Kv-palvelut: Kv-suunnittelija Kati Kehusmaa (kati.kehusmaasähköposti.jpg), Kemi (n2n -ohjelman Lapin AMK:n koordinaattori)

 

 

North2north -opiskeluvaihtoprosessi ja tarvittavat lomakkeet

Ennen vaihtoa

1. Hakeminen

 • Varaudu suhteellisen pitkään hakuprosessiin ja useiden lomakkeiden täyttämiseen sekä hakuvaiheessa että mahdollisen vaihtoon hyväksymisen jälkeen. Huomioi myös, että vaihtoon hyväksymistä ei voida taata.

 • Varaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä aika ohjaukseen alasi kv-koordinaattorille tai kv-palveluihin. Tarkista vaihtokohteessa suoritettava opintojaksotarjonta kv-koordinaattorin kanssa. Täytä alustava vaihtohakemus first form ja palauta se alasi kv-koordinaattorille.

 • Vaihtokohde: Valitse first formiin useampi kuin yksi vaihtokohde (mielellään kaikki kolme mahdollisuutta). Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet päästä opiskelijavaihtoon, koska et välttämättä tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi. Valitse kohteet huolella ja laita ehdolle vain sellaisia korkeakouluja, joissa todella on sinulle sopivaa opintotarjontaa. Lisätietoja vaihtokohteista löydät n2n -ohjelman Internet-sivuilta kohdasta Where Can I Go?.

 • Kv-palvelut varmistaa first formiin kirjaamistasi vaihtokohteista etukäteen, voivatko he vastaanottaa koulutusalasi vaihto-opiskelijoita.

 • Kun olet saanut vahvistuksen kv-palveluista, että voit hakea valitsemiisi kohteisiin valmistele kaikki tarvittavat hakemuspaperit tietokoneella, hanki tarvittavat allekirjoitukset ja toimita asiakirjat kv-palveluihin.

  Tarvittavat hakemusdokumentit ovat:

  • First form (alan kv-koordinaattorin allekirjoituksella varustettuna)
  • Motivation letter
  • CV
  • englannin kielinen opintosuoritusote (ja tarvittaessa todistukset opintojen osasuorituksista)

 

2. Hyväksyminen

 • Lapin AMKin kv-palvelut asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen yhdessä alojen kv-koordinaattoreiden kanssa ja tekee valinnat, keille hakijoille opintopaikka ja apuraha myönnetään. 

 • Lapin AMKin kv-palvelut ilmoittaa opetushallitukseen CIMOlle valinnoistaan. 

 • Kun lopulliset opiskelijavalinnat on ilmoitettu partnerikorkeakouluille n2n -ohjelman koordinaattorin toimesta, tulee sinun täyttää vastaanottavan korkeakoulun hakuasiakirjat ja toimittaa ne kv-koordinaattorille, joka välittää asiakirjat kv-palveluihin. Kv-palvelut lähettää asiakirjat vastaanottavaan korkeakouluun.

 • Vastaanottava korkeakoulu lähettää sinulle hyväksymiskirjeen.

 • Täytä sähköinen SoleMOVE –hakemus ja tee Learning agreement. Tarkista vaihtokohteessa suoritettava opintojaksotarjonta kv-koordinaattorin kanssa. Laadi opinnoista Learning Agreement (LA)  yhdessä opettajatuutorisi kanssa. LAn allekirjoittaa alallasi opettajatuutori ja osaamispäällikkö. Varaudu myös siihen, että kaikki Learning Agreementiin valitsemasi opintojaksot eivät välttämättä toteudu ja muutoksia todennäköisesti tulee.

 • Kun SoleMOVE -hakemuksesi on hyväksytty, voit hakea n2n- ja matka-apurahan SoleGRANT -ohjelmassa yhdellä hakemuksella. Tarvitset kohdekorkeakoulun hyväksymiskirjeen skannattuna apurahahakemuksen liitteeksi. Muista IBAN tilinumero!

 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat vakuutukset, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

 • Varauduthan, että hakuprosessi on pitkä ja varsinaisen vaihtokohteen hyväksymispäätös voi viedä aikaa.

 

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista AINA opettajatuutorisi kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.

 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan AINA dokumentti Learning agreement Changes. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se kv-palveluihin (internationalsähköposti.jpg).

 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!

 • Ota yhteys alasi kv-koordinaattoriin ja kv-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.

 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja kv-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö ja kv-palvelut voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle.

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.

 

Vaihdon jälkeen

 • Täytä sähköinen N2N Post Exchange Feedback Form.

 • Palauta Letter of Confirmation SoleMOVE -järjestelmään ja täytä After exchange ja Feedback -välilehdet.

 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) kv-palveluihin. Kv-palvelut ilmoittaa siitä sinulle, jotta voit aloittaa välittömästi opintojen hyväksilukuprosessin. Mikäli transcript of records saapuu suoraan sinulle, toimita siitä kopio kv-palveluihin.

 • Opintojen hyväksilukuprosessi:

  1. Ota yhteyttä opettajatuutoriin/opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukukuja SoleOPSin sähköisen asioinnin kautta.
  2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
  3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE-hakemukseesi After exchange-välilehdelle.

 

Tarvittavat lomakkeet

Voit ladata first formin koneellesi www.lapinamk.fi --> Opiskelijalle --> Opiskelu --> Kansainvälinen toiminta --> KV-lomakkeet

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK