Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Ajou university

Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Ajou Universityn kanssa Etelä-Koreassa. Kampus sijaitsee Etelä-Korean pohjoispuolella Suwonissa.

AJOU tarjoaa kansainvälisen vaihto-ohjelman syyslukukaudella (elokuu-joulukuu) ja kevätlukukaudella (maaliskuu-kesäkuu). Lisätietoa vaihtokohteesta ja opintotarjonnasta löydät Ajou Universityn internet-sivuilta.

Kuka voi hakea Etelä-Koreaan Ajou Universityyn vaihtoon?

Kaikki Lapin AMKin Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat, joilla on Suomen kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa Suomessa, edellyttäen että vaihtoon hakijalle löytyy sopivaa opintotarjontaa. 

Opintotarjonta aikaisempina vuosina

Opintojaksot ovat yleensä 3 opintopistettä. Vaihto-opiskelijoille järjestetään syys- ja kevätlukukaudella orientaatio, joka on pakollinen.

Opintotarjonta vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä syys-vai kevätlukukausi. Tarkista aina päivitetty opintotarjonta.

Apurahat

 • Lapin AMKin matka-apuraha
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELAn tuet.
 • Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

Hakuajat

Syyslukukaudelle 15.5 ja kevätlukukaudelle 15.11    

Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Täytä alustava vaihtohakemus (first form) ja palauta lomake kv-koordinaattorille.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten alasi kv-koordinaattoriin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulu. Tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta kv-koordinaattorin kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) yhdessä opettajatuutorisi kanssa. LAn allekirjoittaa alallasi opettajatuutori ja koulutusvastaava.
 • Laadi motivaatiokirje ja hae englanninkielinen opintosuoritusote opintotoimistosta.
 • Palauta asiakirjat kv-koordinaattorille asiatarkistusta varten.
 • Mikäli hakijoita on vaihtopaikkoja enemmän, Lapin AMKin kv-palvelut päättää yhdessä alojen kv-koordinaattoreiden kanssa hakijoiksi valittavista opiskelijoista.
 • Jos sinut valitaan hakijaksi, täytä kohdekorkeakoulun oma sähköinen vaihtohakemus ja tarvittavat liitteet (esim. passikopio, passikuvia, motivation letter, English language proficiency, CV). Toimita alkuperäiset asiakirjat Lapin AMKin kv-palveluihin.
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen ACUsta lähetetään sinulle hyväksymiskirje.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE –hakemus. Ks. Lisätiedot.
 • Toimita kopio hyväksymiskirjeestä Lapin AMKin kv-palveluihin ja täytä sähköinen apurahahakemus SoleGRANT, johon pääsee kirjautumaan SoleMOVEsta
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista AINA opettajatuutorisi kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan AINA dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se kv-palveluihin international.
 • Lue Lapin AMK:n sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys alasi kv-koordinaattoriin ja kv-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu koulutusvastaavan ja kv-palveluiden kanssa. Vain koulutuspäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (ks. ohje)

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi. Ks. Lisätiedot.
 • Täytä SoleMOVEssa After exchange -välilehden tiedot sekä Feedback-välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) kv-palveluihin. Kv-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio kv-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVEen After Exchange -osioon.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
  • Ota yhteyttä opettajatuutoriin/opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukukuja SoleOPSin sähköisen asioinnin kautta.
  • Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
  • Liitä opintosuoritusote SoleMOVE-hakemukseesi After exchange-välilehdelle.

Tarvittavat hakulomakkeet

 • Vaihtokohteen omat hakulomakkeet löydät AJOUn internet –sivuilta.
 • Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Lapin AMKin kv-palveluihin hakukohteen hakulomakkeita ja nominaatiota varten.
 • Muut tarvittavat lomakkeet löydät Lapin AMKin internet -sivuilta. Tallenna lomakkeet tietokoneelle ennen täyttämistä.

 

Yeungnam university

Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Yeungnam Universityn kanssa Etelä-Koreassa. Yeungnam University sijaitsee Gyeongsanin kaupungissa, Etelä-Korean kaakkoisosassa. Lisätietoa vaihtokohteesta ja opintotarjonnasta löydät Yeungnam Universityn internet –sivuilta.

Kuka voi hakea Etelä-Koreaan Yeungnam Universityyn vaihtoon?

Kaikki Lapin AMKin Liiketalouden opiskelijat, joilla on Suomen kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa Suomessa, edellyttäen että vaihtoon hakijalle löytyy sopivaa opintotarjontaa.

Apurahat

 • Lapin AMKin matka-apuraha
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELAn tuet.
 • Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

Hakuajat

Syyslukukaudelle toukokuun lopulla ja kevätlukukaudelle marraskuun lopulla. 

Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Täytä alustava vaihtohakemus (first form) ja palauta lomake kv-koordinaattorille.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten alasi kv-koordinaattoriin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulu. Tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta kv-koordinaattorin kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) yhdessä opettajatuutorisi kanssa. LAn allekirjoittaa alallasi opettajatuutori ja koulutusvastaava.
 • Laadi motivaatiokirje ja hae englanninkielinen opintosuoritusote opintotoimistosta.
 • Palauta asiakirjat kv-koordinaattorille asiatarkistusta varten.
 • Mikäli hakijoita on vaihtopaikkoja enemmän, Lapin AMKin kv-palvelut päättää yhdessä alojen kv-koordinaattoreiden kanssa hakijoiksi valittavista opiskelijoista.
 • Jos sinut valitaan hakijaksi, täytä kohdekorkeakoulun oma sähköinen vaihtohakemus ja tarvittavat liitteet (esim. passikopio, passikuvia, motivation letter, English language proficiency, CV). Toimita alkuperäiset asiakirjat Lapin AMKin kv-palveluihin.
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen ACUsta lähetetään sinulle hyväksymiskirje.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE –hakemus. Ks. Lisätiedot.
 • Toimita kopio hyväksymiskirjeestä Lapin AMKin kv-palveluihin ja täytä sähköinen apurahahakemus SoleGRANT, johon pääsee kirjautumaan SoleMOVEsta
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista AINA opettajatuutorisi kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan AINA dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se kv-palveluihin international.
 • Lue Lapin AMK:n sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys alasi kv-koordinaattoriin ja kv-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu koulutusvastaavan ja kv-palveluiden kanssa. Vain koulutuspäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (ks. ohje)

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi. Ks. Lisätiedot.
 • Täytä SoleMOVEssa After exchange -välilehden tiedot sekä Feedback-välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) kv-palveluihin. Kv-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio kv-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVEen After Exchange -osioon.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
  • Ota yhteyttä opettajatuutoriin/opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukukuja SoleOPSin sähköisen asioinnin kautta.
  • Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
  • Liitä opintosuoritusote SoleMOVE-hakemukseesi After exchange-välilehdelle.

Tarvittavat hakulomakkeet

 • Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Lapin AMKin kv-palveluihin hakukohteen hakulomakkeita ja nominaatiota varten.
 • Muut tarvittavat lomakkeet löydät Lapin AMKin internet -sivuilta. Tallenna lomakkeet tietokoneelle ennen täyttämistä
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK