kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä North2north –opiskeluvaihdosta

 

Lapin AMK on jäsenenä Arktisessa yliopistossa (UArctic University), jonka opiskelijavaihto-ohjelma North2North –ohjelma (N2N) on. Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. North2North –ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.

Lapin AMKin opiskelijat voivat lähteä vaihtoon N2N-ohjelman yhteistyökorkeakouluihin Kanadaan, Islantiin, Norjaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. N2N -verkoston apurahan lisäksi opiskelijat voivat hakea Lapin AMKin matka-apurahaa. Vuosittain Lapin AMKilla on n. 1-3 opiskelijavaihtopaikkaa. Vaihto-ohjelma on avoin kaikille Lapin AMKin opiskelijoille koulutusalasta riippumatta, kunhan opiskelija saa valitsemansa kurssit hyväksyttyä täysimääräisesti tutkintoonsa. 

Rajoitetun vaihtopaikkamäärän vuoksi hakijoiden tulee olla sitoutuneita vaihtoon lähtöön ja tehdä hakuprosessi erityisen huolella. Hyväksymisen jälkeen vaihdon voi perua vain erittäin painavasta syystä. Myös kuvataiteen opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon tässä ohjelmassa, jos kohde tarjoaa tutkintoon sopivia kursseja.

North2North -ohjelman internet-sivut www.uarctic.org/north2north

 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

North2North -opiskeluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKissa korkeakoulututkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat. Vaihtoon haetaan yhdeksi lukukaudeksi. Minimikesto on kuitenkin 3 kk. Käytännössä vaihto on aina vastaanottavan korkeakoulun lukukauden pituinen. Opintopisteitä vaihdosta tulee kertyä 5 op / kk.

Lapin AMKin north2north -opiskelijavaihdon valintakriteerit on laadittu north2north -vaihto-ohjelmassa, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn ja Lapin AMKin välisessä sekä Lapin AMKissa määriteltyjen kriteereiden perusteella.

Opiskelijavalintakriteerit:

 1. Opiskelijan opinnoissa korostuu voimakkaasti pohjoisuus tai hän on suorittanut pohjoiseen liittyviä opintoja. (opintosuoritukset)
 2. Opiskelija osoittaa voivansa ammatillisilla päämäärillään vaikuttaa merkityksellisesti pohjoiseen alueeseen. (motivaatiokirje)
 3. Opiskelija on pohjoisen alueen alkuperäisasukas tai lähtöisin pieneltä paikkakunnalta pohjoisesta.
 4. Opiskelija on sitoutunut vaikuttamaan omaan pohjoiseen asuinyhteisöönsä ja yleisemmin pohjoiseen alueeseen.
 5. Opiskelijan aikaisempi työkokemus tai vapaaehtoistyö liittyy pohjoisuuteen.
 6. Opintopistemäärä. (arvioinnissa huomioidaan opintorekisteriin merkityt opintopisteet sekä osasuoritukset, mikäli opiskelija toimittaa hakemuksen liitteenä todistukset suorituksista)
 7. Opintomenestys. (suoritettujen opintojen keskiarvo)

Valintakriteerit eivät ole yllä tärkeysjärjestyksessä, vaan vaikuttavat valintaan kokonaisuutena. Lisätietoa valintakriteereistä löydät täältä -> North2North Mobility Guidelines sekä Lapin AMKin kansainvälisistä palveluista.

CIMO opetushallituksesta ilmoittaa osallistuville korkeakouluille 30.11. mennessä näiden käytössä olevat opiskelupaikat ja apurahat. Opiskelijoiden hakemukset asetetaan paremmuusjärjestykseen, jonka jälkeen Lapin AMKin KV-palvelut laatii lopullisen järjestyksen ja päättää, ketkä valitaan apurahan saajiksi ja ilmoitetaan eteenpäin CIMOon.

Apurahat

North2North -vaihtoon on mahdollisuus hakea N2N-apurahaa, jonka suuruus on 1500-2000€. Lisäksi voit saada Lapin AMKin matka-apurahaa 450-1000€.

Mikäli opiskelija ei saa N2N-verkoston myöntämää apurahaa on opiskelijan mahdollista hakea Lapin AMKin opiskeluvaihtoapurahaa 300,00 €/kk.

Tarkistathan myös ulkomaan opintoihisi mahdollisesti saamasi KELAn tuet (www.kela.fi). Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

North2north -opiskeluvaihdon hakuaika

North2North hakukierros on kerran vuodessa, jolloin haetaan vaihtoon seuraavan lukuvuoden syys- ja kevätlukukaudelle. Hakuaika on 1.1.- 15.2. Hakemus liitteineen tulee olla tehtynä hakuaikana.

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin. Tutustu ensin mahdollisiin vaihtokohteisiin. Ota sen jälkeen yhteyttä ohjausta varten KV-palveluihin. Ohjauksessa katsotaan yhdessä sinulle soveltuvin vaihtokohde, käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulut. Kaikki hakemukseen liittyvät dokumentit toimitetaan KV-palveluihin. Kaikki vaihtoosi liittyvä yhteydenpito kohdekorkeakouluun tapahtuu KV-palveluissa.

Yhteyshenkilö:

 • Kansainväliset palvelut: suunnittelija Sanna Moisanen (international@lapinamk.fi)
North2north -opiskeluvaihtoprosessi
Ennen vaihtoa

1. Hakeminen

 • Varaudu suhteellisen pitkään hakuprosessiin ja useiden lomakkeiden täyttämiseen sekä hakuvaiheessa että mahdollisen vaihtoon hyväksymisen jälkeen. Huomioi myös, että vaihtoon hyväksymistä ei voida taata.
 • Varaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä aika ohjaukseen kansainvälisiin palveluihin. Tarkista vaihtokohteessa suoritettava opintojaksotarjonta opinto-ohjaajan kanssa.
 • Lisätietoja vaihtokohteista löydät n2n -ohjelman Internet-sivuilta kohdasta Where Can I Go?.
 • Täytä vaihtohakemus SoleMOVE järjestelmässä. Lisätietoa SoleMOVE -ohjelman käytöstä saat täältä. Ennen hakemuksen täyttöä ole yhteydessä KV-palveluihin (Sanna Moisanen) international@lapinamk.fi.
 • Valmistele kaikki hakemuspaperit huolellisesti tietokoneella, hanki tarvittavat allekirjoitukset ja liitä ne SoleMOVE hakemuksesi liitteeksi. 

Tarvittavat dokumentit ovat:

 • Motivation letter
 • CV
 • Englannin kielinen opintosuoritusote

2. Hyväksyminen

 • Lapin AMKin KV-palvelut asettaa hakemukset prioriteettijärjestykseen.
 • Lapin AMKin KV-palvelut ilmoittaa opetushallitukseen CIMOlle valinnoistaan, joka tekee lopullisen päätöksen apurahan saajista.
 • Kun lopulliset opiskelijavalinnat on ilmoitettu partnerikorkeakoululle n2n-ohjelman koordinaattorin toimesta, tulee sinun täyttää vastaanottavan korkeakoulun hakuasiakirjat ja toimittaa ne KV-palveluihin. KV-palvelut lähettää asiakirjat vastaanottavaan korkeakouluun.
 • Vastaanottava korkeakoulu lähettää sinulle hyväksymiskirjeen.
 • Laadi opinnoista Learning Agreement (LA) yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. LAn allekirjoittaa opinto-ohjaaja ja KV-palvelut. Varaudu myös siihen, että kaikki Learning Agreementiin valitsemasi opintojaksot eivät välttämättä toteudu ja muutoksia todennäköisesti tulee.
 • Vaihtoon hyväksymisen jälkeen, voit hakea n2n- ja matka-apurahaa SoleGRANT -järjestelmässä yhdellä hakemuksella. Tarvitset kohdekorkeakoulun hyväksymiskirjeen skannattuna apurahahakemuksen liitteeksi. Muista IBAN tilinumero!
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat vakuutukset, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!
 • Varauduthan, että hakuprosessi on pitkä ja varsinaisen vaihtokohteen hyväksymispäätös voi viedä aikaa.

 

Vaihdon aikana
 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Learning Agreement Changes. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin (international@lapinamk.fi)
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisiä terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäälliön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö ja KV-palvelut voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle. Lisätietoa Vaihdon perumisesta tai keskeyttämisesta.
 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.

 

Vaihdon jälkeen
 • Täytä sähköinen N2N Post Exchange Feedback Form.
 • Palauta Letter of Confirmation SoleMOVE -järjestelmään ja täytä After Exchange ja Feedback -välilehdet.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa siitä sinulle, jotta voit aloittaa välittömästi opintojen hyväksilukuprosessin. mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita siitä kopio KV-palveluihin.

 

 • Opintojen hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmässä tekemällä Sisällytys -hakemus.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.