kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

MAGELLAN OPISKELUVAIHTO


Yleistä Magellan –opiskeluvaihdosta

Magellan Exchange on kansainväliseen vaihtoon keskittyvä yhteistyöverkosto, jossa on mukana yliopistoja ja ammattikorkeakouluja Euroopasta, Amerikasta ja Aasiasta. Verkoston kautta Lapin AMKin opiskelijat voivat lähteä vaihtoon Yhdysvaltoihin, Costa Ricaan tai Etelä-Koreaan. Vuosittain Lapin AMKilla on noin 5-10 opiskelijavaihtopaikkaa. Vaihto-ohjelma on avoin kaikille Lapin AMKin opiskelijoille koulutusalasta riippumatta. Rajoitetun vaihtopaikkamäärän vuoksi hakijoiden tulee olla sitoutuneita vaihtoon lähtöön ja tehdä hakuprosessi erityisen huolella. Hyväksymisen jälkeen vaihdon voi perua vain erittäin painavasta syystä.

Magellan Exchange –internet-sivut www.magellanexchange.org

 

Kuka voi lähteä Magellan -opiskeluvaihtoon?
Magellan -opiskeluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKin perustutkinto-opiskelijat, jotka löytävät vaihtokohteesta tutkintoonsa sopivia opintoja. Kaikki korkeakoulujen opinnot eivät automaattisesti ole tarjolla vaihto-opiskelijoille. Vaihtoon haetaan yhdeksi lukukaudeksi. Minimikesto on kuitenkin 3 kk. Opintopisteitä vaihdosta tulee kertyä 5 op / kk. Myös kuvataiteen opiskelijat voivat hakea Magellan -vaihto-ohjelman kautta vaihtoon, jos kohteesta löytyy sopivia kursseja. Tarkistamme jokaisen vaihtoon hakevan osalta erikseen, ottaako kohdekorkeakoulu vastaan kyseisen alan vaihto-opiskelijoita.
Apurahat

Magellan -vaihtoon on mahdollisuus hakea Lapin AMKin matka-apurahaa 1000€ ja Lapin AMKin opiskeluvaihtoapurahaa 300,00 €/kk.

Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELAn tuet (www.kela.fi). Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja.

Magellan -opiskeluvaihdon hakuajat
 • Syyslukukaudelle 1.2.- 1.3.
 • Kevätlukukaudelle 1.9. - 1.10.
Magellan -opiskeluvaihtoprosessi
Ennen vaihtoa

1. Hakeminen

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin. Tutustu ensin mahdollisiin vaihtokohteisiin. Lisätietoja Magellan -vaihtokohteista löydät Magellanin Internet-sivuilta kohdasta: Students -> Explore -> (Semester/year programmes).
 • Varaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä aika ohjaukseen KV-palveluihin. Ohjauksessa katsotaan yhdessä sinulle soveltuvin vaihtokohde, käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet sekä aikataulut.
 • Valitse yhteensä kolme korkeakoulua, joihin haet opiskeluvaihtoon. Valitse ensimmäisen hakutoiveesi lisäksi myös kaksi muuta hakukohdetta huolella. Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet päästä opiskelijavaihtoon, koska et välttämättä tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi. Laita ehdolle vain sellaisia korkeakouluja, joissa todella on sinulle sopivaa opintotarjontaa. Huomioi myös, että verkko-opinnot (online courses) eivät kuulu Magellan -sopimuksen piiriin, joten ne ovat maksullisia, jos haluat niitä suorittaa.
 • Keskustele valitsemiesi korkeakoulujen kurssitarjonnasta opinto-ohjaajan kanssa. Hänen kanssaan varmistat, että saat suunnittelemasi kurssit hyväksi luettua tutkintoosi. Laadi opinnoista Learning Agreement (LA) ensimmäiseen hakutoiveeseesi yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. LAn allekirjoittaa opinto-ohjaaja sekä kv-palveluiden edustaja. Varaudu myös siihen, että kaikki Learning Agreementiin valitsemasi opintojaksot eivät välttämättä toteudu ja muutoksia mahdollisesti tulee.
 • Kun olet päättänyt vaihtokohteesi, ilmoita hakukohteesi KV-palveluihin, josta varmistetaan etukäteen Magellan koordinaattorilta, voivatko valitsemasi korkeakoulut vastaanottaa koulutusalasi vaihto-opiskelijoita.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE hakemus ja liitä siihen Learning Agreement.
 • Varaudu suhteellisen pitkään hakuprosessiin ja useiden lomakkeiden täyttämiseen sekä hakuvaiheessa että mahdollisen vaihtoon hyväksymisen jälkeen. Huomioi myös, että vaihtoon hyväksymistä ei voida taata.
 • Täytä Magellan -verkoston sähköinen hakulomake Internetissä: www.magellanexchange.org -> Login -> New User. Valitse sähköiseen hakemukseen kaikki kolme vaihtokohdetta, jotta saat vietyä hakuprosessin onnistuneesti loppuun asti.
 • Pakolliset liitteet:
  • Englanninkielinen opintosuoritusote (saat opintotoimistosta tai tilata suoraan Pepistä)
  • Certification of Language Proficiency (esimerkiksi englannin kielen opettajalta, valmis lomakepohja löytyy Lapin AMKin täältä)
 • Täytä kaikki tarvittavat lomakkeet tietokoneella, hanki tarvittavat allekirjoitukset ja liitä vaadittavat asiakirjat sähköiseen Magellan -hakemukseen.
 • Toimita alkuperäiset asiakirjat KV-palveluihin.
 • Kaikki vaihtoon liittyvät dokumentit toimitetaan KV-palveluihin ja kaikki vaihtoosi liittyvä yhteydenpito kohdekorkeakouluun tapahtuu KV-palveluista.

2. Hyväksyminen

 • Lähettämäsi sähköinen Magellan -hakemus tulee Lapin AMKin KV-palveluihin, jossa hakemus esihyväksytään ja lähetetään edelleen Magellan -toimistoon Yhdysvaltoihin.
 • Magellan -toimisto tekee lopullisen opiskelijavalinnan ja jakaa opiskelijat vastaanottaviin korkeakouluihin. Valintaan vaikuttavat muun muassa:
  • Opintomenestys (opintojen keskiarvo)
  • Opintopistemäärä
  • Riittävä englanninkielentaito (Certificate of Language Proficiency)
  • Motivaatio ja vaihto-opintojen merkitys omaan tutkintoon ja uratavoitteisiin (hakemuksen Essay -välilehti, tee tämä huolella)
 • Magellan -toimiston mahdollisen hyväksymispäätösken jälkeen, vastaanottava korkeakoulu ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää täyttämään tiettyjä heidän vaatimiaan lomakkeita, joita voivat olla esimerkiksi hakulomake, rahoitustietolomake (Financial Statement) ynnä muut sellaiset.
 • Täytetyt lomakkeet saatuaan, vastaanottava korkeakoulu lähettää sinulle hyväksymiskirjeen (DS-2019 tai I-20 -lomake; Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status tai Eligibility for Nonimmigrant Student Status), jonka tarvitset viisumihakua varten.
 • Toimita kopiot hakupapereista sekä hyväksymiskirjeestä KV-palveluihin
 • Täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus ja hae Lapin AMKin matka-apurahaa SoleGRANT -järjestelmässä. Katso lisätietoja SoleMOVE- ja SoleGRANT -järjestelmistä.
 • Hae viisumia heti hyväksymiskirjeen saatuasi. Ohjeita ja neuvoja viisumin hakuun liittyen saat kohdemaan viranomaiselta. Ole yhteydessä kohdemaan edustustoon Suomessa.

3. Maksut

 • Varaudu siihen, että Magellan -vaihto tulee muita vaihtokohteita kalliimmaksi ylimääräisten maksujen vuoksi.
 • Hakemusmaksu: Magellan -verkosto perii hakemusmaksun (Application fee) jokaiselta vaihtoon hakevalta opiskelijalta. Lapin AMKin KV-palvelut maksaa maksun Lapin AMKin opiskelijoiden puolesta.
 • Viisumimaksut. Lisätietoa viisumimaksuista ja hinnoista Yhdysvaltoihin löydät Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön Internet-sivuilta.
 • Sairausvakuutus: Osa USAn yliopistoista edellyttää vaihto-opiskelijalta heidän tarjoaman sairausvakuutuksen hankkimista vaihtoajaksi.
 • Korkeakoulut voivat edellyttää lisäksi rekisteröinti- ynnä muita sellaisia maksuja.
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!
Vaihdon aikana
 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin (international@lapinamk.fi).
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta.
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaa ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Vaihdon peruminen tai keskeyttäminen).
Vaihdon jälkeen
 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.
 • Täytä SoleMOVEssa After Exchange -välilehden tiedot sekä Feedback -välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio KV-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVEen After Exchange -osioon.
 • Aloita opintojesi hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmässä tekemällä Sisällytys -hakemus.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE-hakemukseesi After Exchange -välilehdelle
Tarvittavat lomakkeet
Magellan -opiskeluvaihdon osalta tarvittavat lomakkeet löytyvät täältä.