kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä Euroopan ulkopuolelle suuntautuvasta harjoitteluvaihdosta

 

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta voit kysyä niistä myös KV-palveluista.

SoleMOVE-ohjelman kirjautumissivulla on Exchange destinations Abroad and feedback -toiminto, jolla voit hakea opiskelijapalautteita eri harjoittelukohteista. Voit hakea harjoittelupaikkoja myös ErasmusIntern-harjoittelupaikkatietokannasta.

Harjoittelupaikkoja voivat olla yritykset, useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt sekä oman maan edustustot ulkomailla.

Tutustu myös: www.cimo.fi ja www.mol.fi

Kuka voi lähteä harjoitteluvaihtoon Euroopan ulkopuolelle?
 • Harjoitteluvaihtoon Euroopan ulkopuolelle voivat hakea kaikki Lapin AMKin perustutkinto-opiskelijat.
 • Apurahoin tuettuun Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan vaihtoon voi lähteä useamman kerran opintojen aikana.
 • Vaihdon minimikesto on 2 kk (=60pv) ja enimmillään 6 kk.
 • Opintopisteitä harjoitteluvaihdosta tulee kertyä 5 op/kk.
 • Harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan tutkintoon Learning Agreement for Traineeshipin mukaisesti.
Apurahat

Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluun voit hakea Lapin AMKin KV-harjoitteluapurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa 1000€.

KV-harjoitteluapurahan suuruus perustuu vaihdon kestoon (300€/kk, enintään 6 kk).

Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet. Apurahat eivät yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään niiden lisäksi myös omia varoja!

Hakuajat

Harjoitteluvaihtoon Euroopan ulkopuolelle ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa harjoittelun opintoihisi soveltuvana ajankohtana.

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin:

 1. Tutustu huolella KV-nettisivuihin ja etsi tietoa harjoittelupaikoista.
 2. Keskustele KV-palveluiden kanssa harjoittelun ajankohdasta ja harjoittelupaikasta.
 3. Sovi KV-palveluiden kanssa ohjausaika, josssa käydään läpi vaihtoprosessissa tarvittavat lomakkeet ja laaditaan vaihtoa varten opintosuunnitelma (Learning Agreement for Traineeship)

Kaikki vaihtoon liittyvät dokumentit toimitetaan KV-palveluihin.

Harjoitteluvaihtoprosessi

Ennen vaihtoa

 • Varaa hyvissä ajoin aika ohjaukseen KV-palveluihin.
 • Keskustele harjoittelupaikan soveltuvuudesta harjoittelun ohjaajasi kanssa.
 • Laadi harjoittelustasi:
  • Learning Agreement for Traineeships, non-EU jonka sisällöt täytetään yhdessä harjoittelusi ohjaajan ja harjoittelukohteen kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa opiskelija, harjoittelun ohjaaja, KV-palvelut ja harjoittelukohde. Sopimukseen tulee huolehtia kaikki allekirjoitukset mutta se voi kiertää harjoittelukohteessa skannattuna
  • Tarvittaessa tee erillinen harjoittelusopimus, josta näkyy mahdollisesti saamasi palkka, CV, ynnä muut mahdolliset dokumentit, joita harjoittelukohde tai alasi vaatii.
 • Täytä kaikki lomakkeet tietokoneella, hanki allekirjoitukset ja toimita dokumentit KV-palveluihin asiatarkastusta varten.
 • Kun sinulla on kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship -lomake, täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus. Katso Lisätiedot.
 • Kun KV-palvelut on hyväksynyt vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä:
  • Vahvista vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä ja hae SoleGRANT -ohjelmassa Lapin AMKin KV-harjoitteluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa yhdellä hakemuksella. Muista IBAN tilinumero!
  • Lisää hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship SoleGRANT -hakemuksen Enclosures -välilehdelle.
  • Tutustu vaihtoon lähtijän muistilistaan, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki yhteydenpito Lapin AMKin kanssa tapahtuu kyseisen sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin (international@lapinamk.fi), mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennen aikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Vaihdon peruminen ja keskeyttäminen).

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä harjoittelukohteestasi työtodistus (Traineeship Certificate). Todistuksen allekirjoittaa harjoittelupaikan edustaja. Traineeship Certificate on vahvistus vaihtoajastasi ja sen pohjalta voidaan periä tarvittaessa ylimääräiset apurahat takaisin.
 • Palauta työtodistus SoleMOVE -järjestelmään.
 • Täytä SoleMOVEssa After Exchange -välilehden tiedot sekä vastaa Feedback -välilehden avoimiin kysymyksiin.
 • Huolehdi, että saat ulkomaan harjoittelun opintopisteet:

  1. Ota yhteyttä harjoittelusi ohjaajaan. Kun olet palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, harjoittelua ohjaava opettaja kirjaa opintopisteet Peppiin.
  2. Kun ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteet näkyvät opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
  3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Tarvittavat lomakkeet
Tarvittavat lomakkeet on mainittu yllä olevassa tekstissä kursivoiden. Lomakkeet löytyvät Lapin AMKin Internet -sivuilta osiosta Vaihtoon liittyvät lomakkeet. Tallenna lomake koneelle ennen sen täyttämistä.