kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Great Adventure - Toteuta unelmasi maailmalla

 • Adventure2.jpg
Hakuajat

Opiskeluvaihto:

Erasmus+, Bilateraali & Magellan:
Hakuaika: 1.2.-1.3. (Syys- ja kevätlukukaudelle)
Lisähaku: 1.9.-1.10. (Kevään yhä avoinna olevat)

N2N & TerveAfrikka:
Hakuaika: 1.1.-15.2. (Syys- ja kevätlukukaudelle)

 

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin, vuosi ennen vaihdon toteutusajankohtaa.


Harjoitteluvaihto:

Haku ympäri vuoden
 
Kun hankit harjoittelupaikan itse, tulee sinun varata paperitöille 1-2kk.
Partnerikorkeakoulun kautta harjoittelua suunnittelevien tulee aloittaa hakuprosessi opiskeluvaihdon hakuaikojen mukaa.

Näin haet vaihtoon - vaihtohakuprosessi pähkinänkuoressa

1. Aloita vaihdon suunnittelu hyvissä ajoin.

  - Tutustu huolellisesti Lapin AMKin opiskelijaliikkuvuutta käsitteleviin nettisivuihin.
- Vaihtokohteisiin voit tutustua tarkemmin SoleMOVE -järjestelmässä.
- Tarkista vaihto-ohjelmakohtaiset hakuajat ja tarkemmat vaihtoprosessit ''Opiskelu ulkomailla'' ja "Harjoittelu ulkomailla -osioiden alta.

2. Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa sopivasta vaihdon ajankohdasta ja vaihdossa suoritettavista opinnoista. Mikäli kyseessä on harjoitteluvaihto, keskustele asiasta harjoittelusi ohjaajan kanssa.

  - Opiskeluvaihdon kohdalla täytä: Learning Agreement.
- Harjoitteluvaihdon kohdalla täytä: Learning Agreement for Traineeships.

Kv-palvelut avustaa tarvittaessa Learning Agreementin täyttämisessä ja vaihtoprosessissa.

3. Ensimmäisen vaiheen haku:

  - Täytä vaihtohakemus SoleMOVE -järjestelmässä Lapin AMKin hakuajan puitteissa.
- Voit valita 1-3 vaihtokohdetta.
- Laadi liitteet ensimmäisen hakukohteen pohjalta ja liitä hakemukseen.
1. Learning Agreement (opiskelijan ja opinto-ohjaajan allekirjoittamana TAI vahvistus sähköpostilla kv-palveluihin)
2. Motivaatiokirje
3. Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana -lomake (allekirjoitettu).

4. Ensimmäisen vaiheen valinta:

  - Kv-palvelut tekevät Lapin AMKin sisäisen päätöksen vaihtoon lähtijöistä.
- Opiskelijavalinnat tehdään pääsääntöisesti hakujärjestyksessä (first come first served).
Poikkeuksena N2N, Magellan ja Australia, joissa valintakriteereinä:
opintomenestys, opintopistemäärä, motivaatio ja kielitaito sekä tarvittaessa haastattelu.
- Päätöksen saatuasi, muista vahvistaa (tai perua) vaihtosi SoleMOVEssa.
- Vaihdon vahvistamisen jälkeen, kv-palvelut nominoivat hakijat vaihtokohteeseen (opiskeluvaihto).

5. Toisen vaiheen haku (opiskeluvaihto):

  - Odota hakuohjeita, saat ne kohdekorkeakoulustasi sähköpostitse.
- Hae kohdekorkeakouluun sieltä saamiesi ohjeiden mukaisesti.
- Lähetä heille myös OLA/Learning Agreement allekirjoitettavaksi samaan aikaan muiden hakudokumenttien kanssa.

6. Toisen vaiheen valinta (opiskeluvaihto):

  - Kohdekorkeakoulu tekee lopullisen valinnan ja lähettävät:
1. Hyväksymiskirjeen
2. Learning Agreementin (kaikkien osapuolten allekirjoittama).
- Hyväksymispäätöksen saatuasi, voit hakea apurahoja.

7. Apuraha:

  - Täytä apurahahakemus SoleGRANT -ohjelmassa (kirjautuminen SoleMOVE -järjestelmän kautta).
- Tarvittavat liitteet:
1. Hyväksymiskirje (opiskeluvaihto).
2. Learning Agreement/Learning Agreement for Traineeships (kaikkien osapuolten allekirjoittama).

Tarkemmat ohjeet SoleGRANT hakemuksen täyttämiseen ''SoleMOVE ja SoleGRANT -järjestelmät'' -osion alta.

Apurahan myöntökriteerit löydät ''Apurahat'' -otsikon alta.

Vaihdon apurahat maksetaan tilillesi ennen vaihdon alkua.

Opiskelu ulkomailla

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla jossakin Lapin AMKin yhteistyökorkeakoulussa. Osa Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluista tai vaihto-ohjelmista on alakohtaisia, eli niihin voidaan lähettää vain tietyn alan opiskelijoita. Vaihtokohteisiin lähetettävä opiskelijamäärä riippuu partnerikorkeakoulun kanssa tehdystä sopimuksesta. Lapin AMK tukee matka-apurahalla myös niin sanottuja free mover -vaihtoja (vaihto suuntautuu korkeakouluun, joka ei ole Lapin AMKin partnerikoulu), mikäli opinto-ohjaaja on hyväksynyt vaihtokohteen ja opintosuunnitelman. Tarkempia lisätietoja vaihto-ohjelmista löydät klikkaamalla ohjelmakohtaista linkkiä.

Vaihtoon lähtöä on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Opiskelijan on tärkeää huomioida, että vaihtoa varten saatu apuraha ei yksin riitä kattamaan kaikkia vaihtoon liittyviä kuluja. Opiskelijan on varauduttava myös itse rahoittamaan vaihtojaksoaan. Varauduthan myös vaihto-ohjelmasta riippuen toisinaan melko pitkään hakuprosessiin.

Vaihdossa suoritettavia opintoja tulee suunnitella huolella opinto-ohjaajan kanssa. Apurahoin tuetun pitkän vaihdon minimikesto on 2-3 kuukautta (60 tai 90 päivää) vaihto-ohjelmasta riippuen, mutta käytännössä opiskeluvaihdon pituus on aina vastaanottavan partnerikorkeakoulun koko lukukausi. Opintopisteitä tulee kertyä 5 op/kuukausi.  Pitkäkestoisen vaihdon lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä myös lyhyempään vaihtoon. Lyhyistä vaihtomahdollisuuksista löydät tietoa My Global Story - Bleisure -osiosta. Ohjausta ja apua vaihdon suunnitteluun saat kv-palveluiden Outgoing -tiimiltä (katso Yhteystiedot).

Vaihtoon lähtijällä tulee olla vähintään 60 opintopistettä suoritettuna (=ensimmäisen vuoden opinnot) vaihtoon lähtiessään. Voit hakea vaihtoon, vaikkei sinulla vielä ole 60 opintopistettä suoritettuna, mutta ne tulee olla suoritettuna viimeistään vaihtojakson alkaessa. 

Lapin AMK järjestää lukukausittain lähtöorientaation kaikille vaihtoon hakeneille opiskelijoille. Orientaatio sisältää tietoa muun muassa vaihtoprosessista ja käytännön asioista. Voit lukea muiden vaihdossa olleiden palautteita SoleMOVEsta.

Katso partnerikorkeakoulut SoleMOVE-ohjelmasta

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 - Lapland University of Applied Sciences (Erasmus -vaihto-ohjelman periaatteet)

 

Vaihto-ohjelmat:

 • Erasmus+ -opiskeluvaihto suuntautuu Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluihin Euroopassa. Vaihtojaksolle on mahdollista hakea Erasmus -apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa.
  Voit tarkastella tämän hetkisiä partnereita SoleMOVE-ohjelman kautta. Partnereiden etsimiseen löytyy oma ohje kohdasta SoleMOVE- ja SoleGRANT-järjestelmät. Katso linkki SoleMOVE-järjestelmään ja ohjeisiin sivun alalaidasta. Voit kysyä lisätietoa Kv-palveluista.

 • Magellan -opiskeluvaihto suuntautuu Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluihin Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Costa Ricassa ja Mexicossa. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin opiskeluvaihto- ja matka-apurahaa.

 • North2North (N2N) -opiskeluvaihto on mahdollista Pohjoismaissa, Kanadassa, USAssa ja muutamissa Euroopan maiden kohteissa sijaitsevissa yhteistyökorkeakouluissa. Vaihtoon on mahdollista hakea N2N -apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa.

 • Bilateraali -opiskeluvaihto tapahtuu vaihtokohteessa, jonka kanssa joko Lapin AMKilla on kahdenvälinen eli niin sanottu bilateraalisopimus tai joku suomalainen korkeakoulu koordinoi vaihto-ohjelmaa. Kohteet sijaitsevat Australiassa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Kiinassa, Intiassa, Meksikossa ja Argentiinassa. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin opiskeluvaihto- ja matka-apurahaa.

 • Freemover -opiskeluvaihtoa tuetaan Lapin AMKin matka-apurahalla. Freemover -vaihtoon lähtevän opiskelijan on saatava opinnoilleen opinto-ohjaajan hyväksyntä ja varauduttava muun muassa vaihtokorkeakoulun lukukausimaksuihin. Opiskelijan tulee itse selvittää vaihtokorkeakoulun opintotarjonta ja opintojen vastaavuus. Opiskelijan on varauduttava hoitamaan vaihtoonsa liittyvät asiat itse.

  Vaihto-ohjelma kohtaiset hakuajat löydät niitä koskevan otsikon alta.
Harjoittelu ulkomailla

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoihisi kuuluva harjoittelujakso ulkomailla. Harjoitteluvaihtoon ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa harjoittelun opintoihin sopivana ajankohtana.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Harjoittelupaikkoja voit etsiä esimerkiksi internetistä, josta löytyy mm. erilaisia harjoittelupaikkatietokantoja (alla linkkejä muutamiin). Vinkkejä voit löytää myös muiden opiskelijoiden harjoitteluraporteista, joihin voit tutustua SoleMOVE -vaihtojärjestelmän kautta. Alallasi saattaa olla harjoittelupaikkoja eri yhteistyökorkeakoulujen kautta ja näistä saat lisätietoja suoraan Kv-palveluista (katso Yhteystiedot). Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea harjoittelupaikkaa myös alan partnerikorkeakoulujen kautta.

Vaihtoon lähtöä on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Vaihtoa varten saatu apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihtoon liittyviä kuluja, vaan opiskelijan on varauduttava itse rahoittamaan vaihtojaksoaan.

Harjoitteluvaihdon minimikesto on tarkalleen kaksi (2) kuukautta = 60 päivää ja opintopisteitä tulee kertyä 5 op/kuukausi.

Vaihtoon lähtijällä tulee olla vähintään 60 opintopistettä suoritettuna (=ensimmäisen vuoden opinnot) vaihtoon lähtiessään. Voit hakea vaihtoon, vaikkei sinulla vielä ole 60 opintopistettä suoritettuna, mutta ne tulee olla suoritettuna viimeistään vaihtojakson alkaessa. 

Harjoittelun sisältö on syytä suunnitella huolella harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa, jotta se vastaa harjoittelulle asetettuja tavoitteita. Ohjausta ja apua vaihtoa varten saat Kv-palveluista (katso Yhteystiedot).

Lapin AMK järjestää lukukausittain lähtöorientaation kaikille vaihtoon hakeneille opiskelijoille. Orientaatio sisältää tietoa muun muassa vaihtoprosessista ja käytännön asioista. Voit lukea muiden vaihdossa olleiden palautteita SoleMOVEsta.

Harjoittelukohteet

Harjoitteluun liittyvät apurahat, ohjeet ja lomakkeet vaihtelevat riippuen siitä, suuntautuuko harjoittelusi Eurooppaan vai Euroopan ulkopuolelle. Näistä kahdesta vaihtoehdosta saat lisätietoja alla olevista linkeistä.

 • Eurooppaan suuntautuvaan harjoitteluun on mahdollisuus hakea Erasmus -harjoitteluapurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa.
 • Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluun on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa ja harjoitteluapurahaa. Apurahoja ei makseta EU:n ulkopuolelle omaan kotimaahan suuntautuvaan harjoitteluun.

 

Erasmus+ -harjoitteluvaihdon ohjesivu

Euroopan ulkopuolelle suuntautuvan harjoitteluvaihdon ohjesivu

Terve Afrikka -verkosto (harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille)

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 - Lapland University of Applied Sciences (Erasmus -vaihto-ohjelman periaatteet)

Harjoittelumahdollisuuksia ulkomailla

Kansainvälistymispalvelut julkaisevat harjoittelupaikkamahdollisuuksia nettisivulla Practical training possibilities abroad
sekä Tuudossa Työ ja harjoittelu --> Lapin AMK tarjoamat työ- ja harjoittelupaikat

EDUFI-harjoittelupaikat

Harjoittelupaikkatietokanta - Erasmusintern

leo-net.solidintern.com - Kaikkien suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoilla on nyt mahdollisuus kirjautua opiskelija-statuksella uuteen luotettavaan Internship-portaaliin. Harjoittelut opiskelija rahoittaa Erasmus+ tai muulla tuella, ja joukossa on myös palkallisia harjoittelupaikkoja.

Kaksoistutkinto-ohjelmat

International Business -ohjelman opiskelija!

International Business (IB) -ohjelmalla on kaksi eri kaksoistutkinto-ohjelmaa, joihin kyseisen koulutuksen opiskelijat voivat hakeutua. Kaksoistutkinnossa opiskelija saa tutkinnon sekä Lapin ammattikorkeakoulusta että partnerikorkeakoulusta.

Latviassa sijaitsevassa University of Turibassa opiskelijat opiskelevat kolmannen lukuvuoden, jolloin suoritetaan 60 opintopistettä. Lukuvuosi sisältää liiketalouden opintoja, kuten Psychological Aspects of Business, Personnel Management, Consumers Behaviour in Market ja harjoittelun paikallisessa yrityksessä. Harjoittelussa opiskelijalla on mahdollisuus saada työelämäkokemusta alaltaan. Lukuvuoden jälkeen opiskelija palaa Lapin AMKiin yhdeksi lukukaudeksi opiskelemaan kursseja ja tekemään opinnäytetyön. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella ''Apurahat'' -osion alta. Turiban ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja:
Tarja Tammia
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
+358 40 721 3994

Lapin AMKilla on kaksoistutkinto-ohjelma Saksassa sijaitsevan Aachen University of Applied Sciences -korkeakoulun kanssa. Ohjelmaan mukaan valitut IB -opiskelijat opiskelevat Aachenissa kolmannen lukuvuoden. Vuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus valita erikoistumisopintoja laajasta globaalin liiketalouden kurssivalikoimasta. Kurssien aihealueena voi olla esim. markkinonti, projektijohtaminen tai kansainvälinen rahoitus. Opiskelija oppii tuntemaan Saksan talouden ja markkinat, koska korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen liikemaailman ja teollisuuden kanssa. Opintopisteitä suoritetaan 60. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella ''Apurahat'' -osion alta. Aachen UAS:n ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja:
Tarja Tammia
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
+358 40 721 3994

Konetekniikan opiskelija!

Lapin AMKin ja Itävaltalaisen Fachhochschule Technikum Wienin insinööriopiskelijoilla on mahdollisuus kaksoistutkintoon.

Kaksoistutkinnon myötä konetekniikan insinööriopiskelijana saat insinööritutkinnon molemmista ammattikorkeakouluista. Viisi opiskelijaa kummastakin ammattikorkeakoulusta pääsee opiskelemaan kolmantena lukuvuotenaan yhden lukuvuoden ajan toisessa sopimuskoulussamme. Suoritat Wienissä 60 op:n opinnot ja hakuaika syksyllä alkaviin opintoihin päättyy jatkossa aina saman vuoden helmikuun lopulla. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella ''Apurahat'' -osion alta. Technikum Wien ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

FHTW2.jpg

Fachhochschule Technikum Wien

Apurahat

Lapin AMKin opiskelijana sinun on mahdollista hakea apurahaa vaihtoasi varten. Haettavat apurahat ovat Lapin AMKin matka-apuraha ja/tai vaihto-ohjelmakohtainen apuraha. Apurahoja haetaan SoleGRANT -järjestelmässä sen jälkeen, kun olet saanut hyväksymispäätöksen vastaanottavasta vaihtokorkeakoulusta tai -organisaatiosta. Tässä luvussa mainitut tiedot ja ehdot pätevät niin matka-apurahaan kuin vaihto-ohjelmakohtaisiin apurahoihin. Ohjelmakohtaisten apurahojen summat mainitaan internet-sivuilla olevissa ohjelmakohtaisissa linkeissä, joista löytyy kaikki vaihto-ohjelmaan liittyvä ajantasainen tieto.

 • Apurahoin tuettu pitkäkestoinen opiskeluvaihto on kestoltaan minimissään 3 kuukautta (Erasmus+ -ohjelmassa 2 kk), mutta käytännössä vaihdossa on oltava partnerikorkeakoulun koko syys- tai kevätlukukausi, jotta opiskelija voi suorittaa loppuun valitsemansa opintojaksot. Opintopisteitä tulee kertyä opiskeluvaihdosta vähintään 5 op/kuukausi.
 • Apurahoin tuettu harjoitteluvaihto on kestoltaan minimissään 2 kuukautta. Harjoitteluvaihdosta opistopisteitä tulee kertyä vähintään 5 op/kuukausi.
 • Apurahalomakkeet tulee täyttää sähköisesti SoleGRANT -järjestelmässä huolellisesti kaikki kohdat asianmukaisesti täytettynä. Tilinumero tulee ilmoittaa IBAN-muodossa.
 • Apurahaa tulee hakea vähintään 4 viikkoa ennen vaihdon alkamista. Apurahojen maksupäivä on kaksi kertaa kuukaudessa (15. ja 30. tai 31. päivä). Huomioi, että apurahahakemuksen käsittely-, hyväksyntä- ja maksatusprosessissa menee vähintään 3 viikkoa siinäkin tapauksessa, että hakemus on asianmukaisesti täytetty eikä vaadi lisäselvityspyyntöjä opiskelijalta. Lähetä siis apurahahakemus hyvissä ajoin. Vaihdon alkamisen jälkeen saapuneita apurahahakemuksia ei hyväksytä, eikä opiskelijalle myönnetä apurahaa. (Tarkennettu käytäntö päivitetty 3.9.2021).
 • Freemover -opiskeluvaihtoa (=opiskelija lähtee vaihtoon muualle kuin Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluun) tuetaan Lapin AMKin matka-apurahalla mikäli vaihdolle on koulutusvastaavan hyväksyntä.

 

Apurahan saajana sitoudut:

 1. Käyttämään apurahaa vain opiskelu- tai harjoitteluvaihdosta aiheutuvien matka-, oleskelu-, majoitus- ja kielivalmennuskuluihin.
 2. Noudattamaan laadittua opintosuunnitelmaa (=Learning Agreement) tai harjoitteluohjelmaa (=Learning Agreement for Traineeships).
 3. Perehtymään kansainväliseen vaihtoon liittyviin ohjeisiin ennen lähtöäsi.
 4. Huolehtimaan itse tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 5. Olemaan Lapin AMKin edustaja ja esittelemään ammattikorkeakouluasi vaihdon aikana.
 6. Palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan. Vaihtoraportin saa myös julkaista SoleMOVE -ohjelmassa.
 7. Maksamaan apurahat tai osan niistä takaisin, mikäli keskeytät tai peruutat vaihtosi tai et palauta vaadittuja asiakirjoja kv-palveluihin vaihdon jälkeen.
 • Lapin AMK on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoille maksetut apurahat verottajalle silloin, kun apurahojen yhteissumma on 1 000,00 € tai enemmän saman vuoden aikana. Opiskelijan tulee ilmoittaa vastaanottamansa apurahat veroilmoituksessaan.

 

Apurahataulukko
VAIHTOKOHDE  HAKUAJAT  OPISKELU / HARJOITTELU  HAETTAVISSA OLEVAT APURAHAT  APURAHAN MÄÄRÄ
 Erasmus
kevät
syksy
Opiskelu ja  harjoittelu

Erasmus-apuraha***

Matka-apuraha

490 tai 540/kk (opiskelu)**

640 tai 690/kk (harjoittelu)**

450/vaihto

Magellan kevät
syksy 
Opiskelu

Matka-apuraha
Opiskeluvaihtoapuraha****

1000/ vaihto
300 / kk
North2North
(N2N)

kevät
Opiskelu

N2N -apuraha
Matka-apuraha
Opiskeluvaihtoapuraha***

1500-2000/vaihto
450/1000/vaihto
300 / kk

 Bilateraalivaihto
kevät
syksy 
Opiskelu ja harjoittelu  Matka-apuraha
Harjoitteluapuraha*
Opiskeluvaihtoapuraha****
450/1000
300 / kk 
300 / kk
 Freemover jatkuva haku, hae apurahaa 1 kk ennen  Opiskelu ja harjoittelu Matka-apuraha
Harjoitteluapuraha* 
450/1000
300 / kk

 


* Harjoitteluapuraha EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluvaihtoon, ei omaan kotimaahan. Omaan kotimaahan Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluvaihtoon voi hakea matka-apurahaa 450€.

** Ryhmä 2 maat 2023-2024 opiskeluvaihdon apuraha 490€/kk ja harjoitteluvaihdon apuraha 640€/kk: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Turkki, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

** Ryhmä 1 maat 2023-2024 opiskeluvaihdon apuraha 540€/kk ja harjoitteluvaihdon apuraha 690€/kk: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Lichtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.

*** Lapin AMKin opiskeluvaihtoapuraha myönnetään niihin N2N -vaihtoihin, joihin opiskelija ei saa north2north -vaihto-ohjelman apurahaa. Apuraha astuu voimaan 1.1.2020.

**** Kohdekorkeakoulun mahdollisesti myöntämä apuraha vaikuttaa Lapin AMKin opiskeluvaihtoapurahan suuruuteen.

 
Lapin AMKin matka-apuraha
 • Lapin AMKin matka-apuraha on mahdollista saada kaksi kertaa opiskelu- ja/tai harjoitteluvaihtoa varten.
 • Jos teet kaksi vaihtoa peräkkäin, sinulla on mahdollisuus hakea matka-apurahaa molempiin vaihtojaksoihin, mikäli vaihtokohteet sijaitsevat eri maissa. Jos matkustat kahden peräkkäisen vaihdon välissä kotimaahan, sinulla on mahdollisuus hakea matka-apurahaa molemmille vaihtojaksoille, vaikka molemmat vaihtokohteet olisivat samassa maassa.

 

Matka-apurahan suuruus vuonna 2023:

 • Eurooppaan ja omaan kotimaahan Euroopan ulkopuolelle 450€
 • Euroopan ulkopuolelle (poisluettuna vaihto omaan kotimaahan) 1000€

 

Erasmus+ lisäapurahat

Erasmus -vaihtoon lähtevällä on mahdollisuus hakea lisätukea, mikäli tuen saamisen edellytyksen täyttyvät.

Green Travel -lisätukea voit hakea, mikäli matkustat vaihtokohteeseen käyttäen ympäristöystävällistä kulkuneuvoa, joihin kuuluvat linja-auto, juna, kimppakyyti ja polkupyörä. Vähintään puolet edestakaisesta matkasta tulee tehdä kyseisiä kulkuvälineitä käyttäen. Lisätietoa kriteereistä ja apurahasummista löydät Vihreän matkustamisen vakuuslomakkeesta.

Fewer Opportunies -lisätukea voivat saada alla oleviin ryhmiin kuuluvat opiskelijat. Lisätietoa kriteereistä ja apurahasummista löydät Fewer opportunities -vakuuslomakkeesta.

 • perheelliset, 
 • omaishoitajana toimivat,
 • vammaiset ja toimintarajoitteiset,
 • vakavista tai kroonisista terveysongelmista kärsivät tai
 • kansainvälistä suojelua saaneet

Osallisuustukea voi saada silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai oppimisvaikeudesta. Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta saat Lapin AMKin kv-palveluista tai Opetushallituksen nettisivuilta.

Vaihtoon liittyvät lomakkeet

Lomakkeet avautuvat klikkaamalla lomakkeen nimeä. Mikäli ohjelma pyytää käyttäjätunnusta, pääset kirjautumaan sisään omilla Lapin AMKin tunnuksilla: luc\opiskelijanumero ja salasana. Lomake tulee tallentaa omalle koneelle tms. ennen kuin voit aloittaa lomakkeen täyttämisen. 

 
Eurooppalainen kielitaidon itsearviointi

Eurooppalainen kielitaidon itsearviointitaulukko / European language levels  - self assessment grid

Kielitodistus / Certificate of Language Proficiency

 

Erasmus+ opiskeluvaihto

Erasmus+ Learning agreement 2023-2024
Erasmus+ online learning agreement -ohje
Erasmus+ Grant Agreement for Students and Trainees
 (attach the form to SoleGRANT application)
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Changes to the original learning agreement
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)
Erasmus+ -opiskelijan peruskirja / Erasmus+ Student Charter
Vihreän matkustamisen vakuuslomake
Fewer opportunities -vakuuslomake

Erasmus+ harjoitteluvaihto

Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships 2023-2024
Erasmus+ Grant Agreement for Students and Trainees (attach the form to SoleGRANT application)
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Changes to Training Mobility
Traineeship Certificate
Erasmus+ opiskelijan peruskirja / Erasmus+ Student Charter
Vihreän matkustamisen vakuuslomake
Fewer opportunities -vakuuslomake

Euroopan ulkopuolelle suuntautuva harjoittelu / placement exchange non-EU

Learning agreement for Traineeship - non-EU
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Traineeship Certificate - non-EU
Changes to the original learning agreement for traineeship - non-EU

 

Magellan opiskeluvaihto

Magellan hakulomake / Magellanin sähköinen hakujärjestelmä
Magellan Certification of Language Proficiency
Learning agreement - non-EU
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)
USA viisumi

 

North2north opiskeluvaihto

N2N Mobility Guidelines
Learning agreement - non-EU
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)
N2N Post Exchange Feedback Form

 

Bilateraali opiskeluvaihto

Learning agreement - non-EU
Huomioitavaa ulkomaan liikkuvuusjakson aikana
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)

SoleMOVE ja SoleGRANT-järjestelmät

SoleMOVE -järjestelmä on suunniteltu tukemaan kansainvälisen henkilövaihdon prosesseja.
Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee täyttää SoleMOVE -hakemus. Opiskelija pääsee kirjautumaan järjestelmään samoilla atk-tunnuksilla, joilla hän kirjautuu koulun koneelle. 
 
SoleMOVE -hakemus tulee täyttää mahdollisimman hyvissä ajoin. Hakemuksen voi laatia kun opiskelija on keskustellut ensin kv-palveluiden kanssa vaihtoonlähdöstä ja kun hakukohde on yhdessä selvitetty. Hakemus on myös edellytys apurahan saannille.

SoleMOVE -järjestelmää käytetään myös vaihdon jälkeisten lomakkeiden palautukseen. Tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön löydät alla olevista linkeistä sekä kv-palveluista.

Vaihdon apurahoja haetaan SoleGRANT-ohjelmassa, johon pääsee kirjautumaan SoleMOVE-järjestelmästä. Pääset tekemään apurahahakemuksia, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa ja olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeships -lomake.

 

SoleMOVE -kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä

 

SoleMOVE -ohje vaihtokohteiden ja palautteiden hakemiseen

SoleMOVE -ohje opiskeluvaihtoon hakevalle opiskelijalle

Ohje Online Learning Agreement OLAn täyttämiseen

SoleMOVE -ohje harjoitteluvaihtoon hakevalle opiskelijalle

SoleGRANT -ohje opiskelu ja harjoitteluvaihtoon lähtevälle apurahojen hakemiseen

Ohje kaksivaiheinen HAKA-kirjautuminen

 

Tietosuoja

Tietosuoja huomioidaan kaikessa toiminnassa. Henkilötietojen keräämisestä ja niiden käyttötarkoituksesta löydät lisätietoa SoleMOVE- ja SoleGRANT-tietosuojaselosteesta, sekä Lapin AMKin tietosuojasivulta.

Vaihtoonlähtijän muistilista

SoleMOVE ja SoleGRANT

 • Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee tehdä sähköinen hakemus SoleMOVEen ennen vaihtoon lähtöä!
 • Apurahoja haetaan SoleGRANT -järjestelmässä sen jälkeen, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa, olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship -lomake. Apurahahakemus tulee olla tehtynä ennen vaihtoon lähtöä. Apurahoja ei makseta takautuvasti.

Sähköposti

 • Lapin AMKin opiskelijoiden tulee käyttää ainoastaan Lapin AMKin sähköpostia vaihdon aikana. Muista uusia salasanasi ja tyhjentää sähköpostia säännöllisin väliajoin! Yhteydenpito Lapin AMKista tapahtuu koulun sähköpostin välityksellä vaihdonkin ajan.

Vaihdon rahoittaminen

 • Muista huolehtia tarvittavasta rahoituksesta vaihdon ajalle hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lapin AMKin apurahat eivät kata kaikkia vaihdosta aiheutuvia kuluja, joita voi tulla esimerkiksi viisumi-, vakuutus-, ja rekisterointimaksuista, takuuvuokrista ja niin edelleen.

Passi, viisumi ja oleskelulupa

 • Tarkista, että passisi on voimassa vaihdon ajan ja tarvitsetko kohdemaahasi viisumin tai oleskeluluvan. Huomioi myös, että jotkut vaihtokorkeakoulut edellyttävät hakulomakkeiden liitteeksi kopiota voimassaolevasta passista.
 • Lisätietoa viisumi- ja oleskelulupa-asioista ja hakuprosessista saat kohdemaan suurlähetystöstä. Varaudu hakemaan oleskelulupaa hyvissä ajoin etukäteen.

Matkustusilmoitus

Oleskeluoikeus ja työlupa

 • Pohjoismaihin ei tarvitse oleskelulupaa. EU-maissa on haettava oleskeluoikeuden rekisteröintiä aina, kun oleskelee maassa yli kolme kuukautta. Lupa hankitaan kyseessä olevassa maassa ulkomaanvirastosta tai paikalliselta poliisilta. Lupaa varten tarvitset muun muassa passin, opiskelutodistuksen kohdekorkeakoulustasi, rahoitustodistuksen oleskeluajallesi (esimerkiksi dokumentit apurahoista, opintotuesta ja mukana tai käytettävissä olevasta rahasta), passikuvia ja paikallista rahaa. Tarkista vaadittavat asiakirjat aina kyseessä olevalta lupaviranomaiselta.
 • Joissakin kohteissa (poliittinen tilanne tai muu sellainen syy) on hyvä ilmoittautua paikallisille Suomen viranomaisille (suurlähetystö, edustusto tai muu sellainen), varsinkin jos oleskelee maassa pitkään.
 • EUn alueella työvoima voi vapaasti liikkua ilman työlupaa. Oleskeluoikeuden rekisteröintiä on kuitenkin haettava, jos maassa on yli kolme kuukautta. Muiden maiden kohdalla tarkista maakohtaisesti työlupamenettely.

Opintotukihakemus

 • Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet saat Lapin AMKin opintotukilautakunnalta ja Lapin AMKin Internet-sivuilta. Lisätietoa opintotuesta saat osoiteesta www.kela.fi.

Sosiaalituki: Eurooppalainen sairaanhoitkortti

 • EU-maan kansalaisella on toisessa EU-maassa samat sosiaaliturvaa koskevat etuudet ja velvollisuudet kuin kyseessä olevan maan kansalaisilla. Hae Kelasta Eurooppalainen sairaanhoitkortti (European Health Insurance Card), joka todistaa sinun kuuluvan EU-maiden sosiaaliturvan piiriin. Kortti on hyödyllinen, jos joudut esimerkiksi sairaalahoitoon.

Vakuutus

 • Lapin AMK vakuuttaa kaikki opiskelijat vaihtojakson ajalle seuraavilla vakuutuksilla
 1. Ryhmätapaturmavakuutus (kaikki vaihdot)
 2. Vastuuvakuutus (harjoitteluvaihto)
 3. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (harjoitteluvaihto)

 

Matkaliput ja aikataulu

 • Tee hintavertailua, mikä on edullisin tapa matkustaa kohteeseen ja siten saada maksimaalinen hyöty tukirahoista. Edullisia opiskelijalippuja myyvät useat matkatoimistot, esimerkiksi Kilroy Travels ja Area, joilla on toimistoja useissa maissa, mikä helpottaa myös lippujen vaihtamista. Muista ilmoittaa matka-aikataulusi vastaanottavalle korkeakoululle tai harjoittelupaikalle ja kotiväellesi.

Kansainvälinen opiskelijakortti

 • Suomessa matkatoimistot (esimerkiksi Kilroy Travels) myyvät International Student Identity Cards (ISIC) -korttia, jolla saa alennuksia eri maissa lähinnä matkoista, mutta sillä kannattaa sinnikkäästi tinkiä aina kun jossakin on eritelty myös opiskelijahinta (esimerkiksi museot tai muu sellainen).

Opiskelutodistus, rahoitustodistus, passikuvia

 • Varaa mukaasi todistus opiskelemaan hyväksymisestä; todisteita siitä, että on rahaa tulla toimeen (esimerkiksi Suomessa ulkomaalaisilta vaaditaan vähintään 560€/kk); rahoitustodistukseksi käy dokumentti apurahasta, opintotuesta ja käytettävissä tai mukana olevasta rahasta (esimerkiksi pankkitiliote). Dokumenteista kannattaa pitää kopiot erillään, samoin passista.
 • Varaa mukaasi riittävästi passikuvia, ainakin 5-10klp.

Asuntoasiat

 • Muista hoitaa Suomessa tavanomaiset asumiseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi asunnon vuokraus, sähkösopimus, muuttoilmoitus, postiasiat ja niin edelleen.
 • Hanki vaihtokohteesta asunto hyvissä ajoin ja pidä kaikki asuntoon liittyvät paperit ja sopimukset (vuokrasopimus, josta ilmenee vuokra-aika ja hinta) tallessa.

Osoitteet ja yhteystiedot

 • Tee tarvittavat osoitteenmuutokset poissaoloajallesi: posti, maistraatti, opintotoimisto; ota mukaasi kaikki tärkeät yhteystiedot niin Suomessa, Lapin AMKissa (opinto-ohjaaja, harjoittelua ohjaava opettaja, Kv-palvelut) kuin kohteessakin (esimerkiksi Suomen suurlähetystö) ja jätä kopio kotiväelle tai luottohenkilöllesi.
 • Ota matkalle mukaasi lista osoitteista ja ohjeista kuinka löydät perille. Pakkaa lista käsimatkatavaroihin paikaan, josta saat sen helposti esille.

Raha-asiat

 • Selvitä mikä on käytännöllisin tapa raha-asioiden hoitoon kohdemaassasi: kannattaako avata paikallinen pankkitili, vai nostaa kohteessa automaatista rahaa suomalaiselta tililtä, miten siirtää tarvittaessa rahaa kohteeseen ja niin edelleen. Anna ohjeet kotiväelle tai luottohenkilöllesi! Tee tarvittaessa valtakirja pankkiasioidesi hoitamiseen Suomessa. Samaan valtakirjaan kannattaa sisällyttää myös muita asioita, muun muassa vakuutus- ja opintotukiasiat. Valtakirjassa tulee olla kahden todistajan allekirjoitus.
 • Selvitä miten on käytännöllistä ottaa rahaa mukaan: käteinen, luottokortit, matkashekit tai muu sellainen.

Terveydenhoito

 • Hoida perusrokotukset kuntoon ja käy hammaslääkärissä ennen lähtöä. Muista hankkia säännöllisesti käyttämiäsi lääkkeitä koko oleskeluajaksi ja ota resepti mukaan matkalle. Ota peruslääketarpeita mukaasi: laastaria, sidettä, särkylääkettä, perusvoidetta ja niin edelleen. Joihinkin kohteisiin on hyvä ottaa mukaan myös steriilit injektiovälineet. Tarvittaessa kysy neuvoa terveydenhoitajalta.
 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on oma ohjeistus rokotuksista ja tarkastuksista ennen ja jälkeen vaihdon: tarkista asia KV-palveluista! Lapin AMK ei korvaa mahdollisesti tarvittavista rokotuksista aiheutuvia kuluja.

Tietoa Lapin AMKista, Suomesta ja vaihtokohteesta

 • Varaudu vastaamaan mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin Suomesta ja Lapin AMKista. Kirjoista esimerkiksi Facts about Finland on hyödyllinen.
 • Tutustu Lapin AMKin englanninkieliseen esitemateriaaliin ja englanninkieliseen Internet-sivustoon, että hallitset Lapin AMK -termonologian. Voit hakea KV-palveluista valmiin Lapin AMKin tietopaketin ennen lähtöäsi.
 • Varaa mukaan myös Lappi-tietoutta ja kuvia, esimerkiksi postikortit ovat helppoja ottaa mukaan.
 • Tutustu etukäteen kohdemaahasi, sen kulttuuriin ja tapoihin niin hyvin kuin voit, tietoa saat kirjastosta ja Internetistä.

Tuliaiset

 • Varaudu tilanteisiin, joissa tarvitaan lahjoja (esimerkiksi kutsu juhliin) ottamalla mukaan jotain pientä, vaikkapa paikallisia muistoesineitä, kuten avaimenperä tai muuta sellaista. On mukava kun voi viedä jotain joka on peräisin omasta maastasi.
Vaihdon peruminen tai keskeyttäminen

Vaihtoon liittyvät järjestelyt ja valmistelut vaativat paitsi Lapin AMKilta myös kohdekorkeakoululta tai harjoittelukohteelta paljon järjestelyjä ja työtä. Vaihtoon lähdön voi perua vain hyvin perustelluin syin. Mikäli aiot perua lähtösi, ota välittömästi yhteys Kv-palveluihin (outgoing@lapinamk.fi).

Mikäli vaihtosi on jostain vakavasta, ylipääsemättömästä syystä päättymässä suunniteltua aikaisemmin, tulee sinun olla välittömästi yhteydessä Kv-palveluihin (outgoing@lapinamk.fi). Kv-palvelut keskustelee opinto-ohjaajan kanssa mahdollisesta vaihdon keskeyttämisestä tai aikaistetusta paluusta. Opinto-ohjaaja antaa luvan keskeyttämiselle. Maksetut apurahat ovat pääsääntöisesti kuukausikohtaisia ja vaihdon keskeyttäminen tai aikaistettu paluu johtaa osittain tai kokonaan apurahojen takaisinperintään. 

Jos koet vaihdossa tilanteita, jotka vaikeuttavat merkittävästi vaihdossa oloasi, ota välittömästi yhteys vaihtokohteesi koordinaattoriin tai ohjaajaan sekä kotikorkeakoulusi Kv-palveluihin (outgoing@lapinamk.fi). Lapin AMK haluaa huolehtia opiskelijoista kansainvälisen vaihdon aikana ja mitä nopeammin otat kotikorkeakouluun yhteyttä, sen paremmin pystymme auttamaan.