kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Great Adventure - Toteuta unelmasi maailmalla

 • Adventure2.jpg
Opiskelu ulkomailla

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistasi ulkomailla jossakin Lapin AMKin yhteistyökorkeakoulussa. Osa Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluista tai vaihto-ohjelmista on alakohtaisia, eli niihin voidaan lähettää vain tietyn alan opiskelijoita. Vaihtokohteisiin lähetettävä opiskelijamäärä riippuu partnerikorkeakoulun kanssa tehdystä sopimuksesta. Lapin AMK tukee matka-apurahalla myös niin sanottuja free mover -vaihtoja (vaihto suuntautuu korkeakouluun, joka ei ole Lapin AMKin partnerikoulu) mutta vaihdolle tulee olla koulutusvastaavan hyväksyntä. Tarkempia lisätietoja vaihto-ohjelmista löydät klikkaamalla ohjelmakohtaista linkkiä.

Vaihtoon lähtöä on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Opiskelijan on tärkeää tietää, että vaihtoa varten saatu apuraha ei riitä kattamaan vaihtoon liittyviä kuluja. Opiskelijan on varauduttava myös itse rahoittamaan vaihtojaksoaan. Varauduthan myös vaihto-ohjelmasta riippuen joskus myös melko pitkään hakuprosessiin.

Vaihdossa suoritettavia opintoja tulee suunnitella huolella opinto-ohjaajan kanssa. Apurahoin tuetun vaihdon minimikesto on päivälleen kolme (3) kuukautta (90 päivää) ja opintopisteitä tulee kertyä 5op/kuukausi. Käytännössä opiskeluvaihdon pituus on aina vastaanottavan partnerikorkeakoulun koko lukukausi. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä myös lyhyempään vaihtoon. Lyhyiden vaihtojen rahoituksesta voi keskustella KV-palveluiden kanssa. Ohjausta ja apua vaihtoa varten saat kampuksesi KV-palveluista (katso sivu Yhteystiedot).

Lapin AMK tarjoaa jokaiselle lukukaudella orientaation kaikille vaihtoon hakeneille opiskelijoille. Orientaatio sisältää tietoa muun muassa vaihtoprosessista ja käytännön asioista. Voit lukea muiden vaihdossa olleiden palautteita SoleMOVEsta.

Katso partnerikorkeakoulut SoleMOVE-ohjelmasta

Erasmus Charter fo Higher Education 2014-2020 - Lapland University of Applied Sciences

 

Vaihto-ohjelmat:

 • Erasmus+ -opiskeluvaihto suuntautuu Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluihin Euroopassa. Hakuajat ovat syyslukukaudelle 1.4. ja kevätlukukaudelle 15.10. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa ja Erasmus -apurahaa. Voit tarkastella tämän hetkisiä partnereita SoleMOVE-ohjelman kautta. Partnereiden etsimiseen löytyy oma ohje kohdasta SoleMOVE- ja SoleGRANT-järjestelmät. Katso linkki SoleMOVE-järjestelmään ja ohjeisiin sivun alalaidasta. Voit kysyä lisätietoa KV-palveluista.
 • FIRST -opiskeluvaihto tapahtuu Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluissa Venäjällä, Barentsin alueella. Hakuaika syyslukukaudelle on 1.4 ja kevätlukukaudelle on 15.10. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa ja FIRST -apurahaa.
 • Magellan -opiskeluvaihto suuntautuu Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluihin Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa ja Costa Ricassa. Hakuajat ovat pääsääntöisesti kevätlukukaudelle 8.10. ja syyslukukaudelle 8.3. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa.
 • North2North (N2N) -opiskeluvaihto on mahdollista Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa, sekä Kanadassa, USAssa ja Venäjällä sijaitsevissa yhteistyökorkeakouluissa. Hakuaika sekä kevät- että syyslukukaudelle on 15.2. Vaihtoon on mahdollista hakea N2N -apurahaa ja matka-apurahaa.
 • NordNatur -opiskeluvaihto on tarkoitettu maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden koulutusohjelmien opiskelijoille ja vaihtokohteet sijaitsevat Pohjoismaissa. Verkostoon kuuluu myös Baltian maiden korkeakouluja. NordNatur -ohjelman Interner-sivustoon pääset klikaamalla tästä! Tarkempia lisätietoja voit kysyä kv-palveluista.
 • Bilateraali -opiskeluvaihto tapahtuu vaihtokohteessa, jonka kanssa joko Lapin AMKilla on kahdenvälinen eli niin sanottu bilateraalisopimus tai joku suomalainen korkeakoulu koordinoi vaihto-ohjelmaa. Kohteet sijaitsevat Australiassa, Japanissa, Kiinassa, Intiassa, Meksikossa ja Argentiinassa. Hakuajat ovat pääsääntöisesti kevätlukukaudelle lokakuussa ja syyskaudelle huhtikuussa. Vaihtoon on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa.
 • Freemover -opiskeluvaihtoa tuetaan Lapin AMKin matka-apurahalla. Freemover -vaihtoon lähtevän opiskelijan on kuitenkin saatava opinnoilleen koulutusvastaavan hyväksyntä ja varauduttava muun muassa vaihtokorkeakoulun lukukausimaksuihin. Opiskelijan tulee itse selvittää vaihtokorkeakoulun opintotarjonta ja opintojen vastaavuus. Opiskelijan on varauduttava hoitamaan vaihtoonsa liittyvät asiat itse.
Kaksoistutkinto-ohjelmat

International Business -ohjelman opiskelija!

International Business (IB) -ohjelmalla on kaksi eri kaksoistutkinto-ohjelmaa, joihin kyseisen koulutuksen opiskelijat voivat hakeutua. Kaksoistutkinnossa opiskelija saa tutkinnon sekä Lapin ammattikorkeakoulusta että partnerikorkeakoulusta.

Latviassa sijaitsevassa University of Turibassa opiskelijat opiskelevat kolmannen lukuvuoden, jolloin suoritetaan 60 opintopistettä. Lukuvuosi sisältää liiketalouden opintoja, kuten Psychological Aspects of Business, Personnel Management, Consumers Behaviour in Market ja harjoittelun paikallisessa yrityksessä. Harjoittelussa opiskelijalla on mahdollisuus saada työelämäkokemusta alaltaan. Lukuvuoden jälkeen opiskelija palaa Lapin AMKiin yhdeksi lukukaudeksi opiskelemaan kursseja ja tekemään opinnäytetyön. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella Apurahat -välilehdeltä. Turiban ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja:
Tarja Tammia
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
+358 40 721 3994

Lapin AMK on solminut uuden kaksoistutkinnon Saksassa sijaitsevan Aachen University of Applied Sciences -korkeakoulun kanssa. Ohjelmaan mukaan valitut IB -opiskelijat opiskelevat Aachenissa kolmannen lukuvuoden. Vuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus valita erikoistumisopintoja laajasta globaalin liiketalouden kurssivalikoimasta. Kurssien aihealueena voi olla esim. markkinonti, projektijohtaminen tai kansainvälinen rahoitus. Opiskelija oppii tuntemaan Saksan talouden ja markkinat, koska korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen liikemaailman ja teollisuuden kanssa. Opintopisteitä suoritetaan 60. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella Apurahat -välilehdeltä. Aachen UAS:n ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja:
Tarja Tammia
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
+358 40 721 3994

Konetekniikan opiskelija!

Lapin AMKin ja Itävaltalaisen Fachhochschule Technikum Wienin insinööriopiskelijoilla on mahdollisuus kaksoistutkintoon.

Kaksoistutkinnon myötä konetekniikan insinööriopiskelijana saat insinööritutkinnon molemmista ammattikorkeakouluista. Viisi opiskelijaa kummastakin ammattikorkeakoulusta pääsee opiskelemaan kolmantena lukuvuotenaan yhden lukuvuoden ajan toisessa sopimuskoulussamme. Suoritat Wienissä 60 op:n opinnot ja hakuaika syksyllä alkaviin opintoihin päättyy jatkossa aina saman vuoden helmikuun lopulla. Vaihtolukuvuoden ajalle opiskelija voi hakea Erasmus+ -opiskeluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa. Apurahasummia voit tarkastella Apurahat -välilehdeltä. Technikum Wien ja Lapin AMKin kv-palvelut auttavat asunnon ja muiden käytännön asioiden järjestelyissä.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

FHTW2.jpg

Fachhochschule Technikum Wien

Harjoittelu ulkomailla

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoihisi kuuluva harjoittelujakso ulkomailla. Harjoitteluvaihtoon ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa harjoittelun opintoihin sopivana ajankohtana.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Harjoittelupaikkoja voit etsiä muun muassa internetistä tai sanoma- ja aikakausilehdistä. Hyviä vinkkejä voit löytää myös muiden opiskelijoiden harjoitteluraporteista, joihin voit tutustua SoleMOVE -ohjelman kautta. Alallasi saattaa olla harjoittelupaikkoja eri yhteistyökorkeakoulujen kautta ja näistä saat lisätietoja suoraan kampuksesi KV-palveluista (katso Yhteystiedot). Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea harjoittelupaikkaa myös alan partnerikorkeakoulujen kautta.

Vaihtoon lähtöä on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Vaihtoa varten saatu apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihtoon liittyviä kuluja, vaan opiskelijan on varauduttava itse rahoittamaan vaihtojaksoaan.

Harjoitteluvaihdon minimikesto on tarkalleen kaksi (2) kuukautta = 60 päivää ja opintopisteitä tulee kertyä 5 op/kuukausi.

Harjoittelun sisältö on syytä suunnitella huolella harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa, jotta se vastaa harjoittelulle asetettuja tavoitteita. Ohjausta ja apua vaihtoa varten saat kampuksesi KV-palveluista (katso sivu Yhteystiedot).

Lapin AMK tarjoaa jokaiselle lukukaudella orientaation kaikille vaihtoon hakeneille opiskelijoille. Orientaatio sisältää tietoa muun muassa vaihtoprosessista ja käytännön asioista. Voit lukea muiden vaihdossa olleiden palautteita SoleMOVEsta.

Harjoittelukohteet

Harjoitteluun liittyvät apurahat, ohjeet ja lomakkeet vaihtelevat riippuen siitä suuntautuuko harjoittelusi Eurooppaan vai Euroopan ulkopuolelle. Näistä kahdesta harjoittelumuodosta saat lisätietoja alla olevista linkeistä.

 • Eurooppaan suuntautuvaan harjoitteluun on mahdollisuus hakea Lapin AMKin matka-apurahaa ja Erasmus -harjoitteluapurahaa.
 • Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluun on mahdollista hakea Lapin AMKin matka-apurahaa ja harjoitteluapurahaa. Apurahoja ei makseta EU:n ulkopuolelle omaan kotimaahan.

 

Erasmus+ -harjoitteluvaihdon ohjesivu

Euroopan ulkopuolelle suuntautuvan harjoitteluvaihdon ohjesivu

Terve Afrikka -verkosto

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 - Lapland University of Applied Sciences

 

EDUFI-harjoittelupaikat

Harjoittelupaikkatietokanta - Erasmusintern

Drop'pin@EURES - harjoittelutietokanta

Apurahat

Lapin AMKin opiskelijana sinun on mahdollista hakea apurahaa vaihtoasi varten. Haettavat apurahat ovat Lapin AMKin matka-apuraha ja/tai ohjelmakohtainen apuraha. Apurahoja jaetaan SoleGRANT ohjelmassa. Tässä luvussa mainitut tiedot ja ehdot pätevät niin matka-apurahaan kuin ohjelmakohtaisiin apurahoihin. Ohjelmakohtaisten apurahojen summat mainitaan internet-sivuilla olevissa ohjelmakohtaisissa linkeissä, joista löytyy kaikki vaihto-ohjelmaan liittyvä ajantasainen tieto.

 • Apurahoin tuettu opiskeluvaihto on kestoltaan minimissään 3kuukautta, mutta käytännössä vaihdossa on oltava partnerin mukainen koko syys- tai kevätlukukausi, jotta opiskelija voi suorittaa loppuun valitsemansa kurssit. Opintopisteitä tulee kertyä opiskeluvaihdosta 5 op/kuukausi.
 • Apurahoin tuettu harjoitteluvaihto on kestoltaan minimissään 2 kuukautta. Harjoitteluvaihdosta opistopisteitä tulee kertyä 5 op/kuukausi.
 • Apurahalomakkeet tulee täyttää sähköisesti erittäin huolellisesti kaikki kohdat asianmukaisesti täytettynä ja niissä tulee olla tarvittavat allekirjoitukset. Käsinkirjoitettuja apurahalomakkeita ei hyväksytä ja ne palautetaan opiskelijalle uudelleen täytettäväksi. Ilmoita vaadittava tilinumero IBAN-muodossa.
 • Apurahaa tulee hakea vähintään 4 viikkoa ennen vaihdon alkamista. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat täydelliset. Toimita hakuasiakirjat ajoissa, koska apurahoja ei myönnetä jälkikäteen.
 • Freemover -opiskeluvaihtoa (=opiskelija lähtee vaihtoon muualle kuin Lapin AMKin yhteistyökorkeakouluun) tuetaan Lapin AMKin matka-apurahalla mikäli vaihdolle on koulutusvastaavan hyväksyntä.
 • Apurahalomakkeet löytyvät Kansainvälinen toiminta -sivun kohdasta KV-lomakkeet.

 

Apurahan saajana sitoudut:

 1. Käyttämään apurahaa vain opiskelu- tai harjoitteluvaihdosta aiheutuvien matka-, oleskelu-, majoitus- ja kielivalmennuskuluihin.
 2. Noudattamaan laadittua opintosuunnitelmaa (=Learning Agreement) tai harjoitteluohjelmaa (=Learning Agreement for Traineeships).
 3. Perehtymään kansainväliseen vaihtoon liittyviin ohjeisiin ennen lähtöäsi.
 4. Huolehtimaan itse tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 5. Olemaan Lapin AMKin edustaja ja esittelemään ammattikorkeakouluasi vaihdon aikana.
 6. Palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan. Vaihtoraportin saa myös julkaista SoleMOVE -ohjelmassa.
 7. Maksamaan apurahat tai osan niistä takaisin mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi ulkomailla tai et palauta vaadittuja asiakirjoja KV-palveluihin.
 • Lapin AMK on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoille maksetut apurahat verottajalle silloin, kun apurahojen yhteissumma on 1 000,00 € tai enemmän saman vuoden aikana. Opiskelijan tulee ilmoittaa vastaanottamansa apurahat veroilmoituksessaan.

 

Apurahataulukko
VAIHTOKOHDE  HAKUAJAT  OPISKELU / HARJOITTELU  HAETTAVISSA OLEVAT APURAHAT  APURAHAN MÄÄRÄ
 Erasmus
kevät
syksy
Opiskelu ja  harjoittelu

Erasmus-apuraha***

Matka-apuraha

420 tai 470/kk (opiskelu)**

570 tai 620/kk (harjoittelu)**

450/vaihto

 FIRST
kevät
syksy 
Opiskelu FIRST-apuraha
Matka-apuraha
n. 560 / kk 
450/vaihto
 Magellan
kevät
syksy
Opiskelu

Matka-apuraha
Opiskeluvaihtoapuraha

1000/vaihto
300 / kk

 North2North (N2N)
kevät 
           
Opiskelu 

N2N-apuraha
Matka-apuraha
Opiskeluvaihtoapuraha****

1500-2000
450/1000
300 / kk

 NordNatur
kevät
syksy
Opiskelu

 

Nordnatur-apuraha
Matka-apuraha

 

330 (Islanti 660) + 200/kk

450

 

 Bilateraalivaihto
kevät
syksy 
Opiskelu ja harjoittelu  Matka-apuraha
Harjoitteluapuraha*
Opiskeluvaihtoapuraha
450/1000
300 / kk 
300 / kk
 Freemover jatkuva haku, hae apurahaa 1 kk ennen  Opiskelu ja harjoittelu Matka-apuraha
Harjoitteluapuraha* 
450/1000
300 / kk

 


* Harjoitteluapuraha EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluvaihtoon, ei omaan kotimaahan. Omaan kotimaahan Euroopan ulkopuolelle suuntautuvaan harjoitteluvaihtoon voi hakea matka-apurahaa 450€.

** Ryhmä 2 maat 2020-2021 opiskeluvaihdon apuraha 420€/kk ja harjoitteluvaihdon apuraha 570€/kk: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Turkki, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

** Ryhmä 1 maat 2020-2021 opiskeluvaihdon apuraha 470€/kk ja harjoitteluvaihdon apuraha 620€/kk: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Lichtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.

*** Lisätuki perheellisille opiskeluvaihtoon lähteville opiskelijoille 200€/kk. HUOM! Harjoitteluun lähtevä opiskelija voi saada harjoittelun ajalle vain yhden lisätuen, eli joko Erasmus+ -harjoittelun korotetun apurahan (50€ joka on jo sisällytetty harjoitteluapurahasummaan) tai perheellisen opiskelijan lisätuen. Ole yhteydessä kansainvälisiin palveluihin.

**** Lapin AMK:n opiskeluvaihtoapuraha myönnetään niihin N2N -vaihtoihin, joihin opiskelija ei saa north2north -vaihto-ohjelman apurahaa. Apuraha astuu voimaan 1.1.2020.

HUOM! Erasmus+ harjoitteluvaihtoon kesällä 2020 lähteviin sovelletaan vielä Erasmus+ kauden 2019-2020 apurahojen määriä, joten apurahan määrä voi erota kauden 2020-2021 apurahojen määrästä.

 

Lapin AMKin matka-apuraha
 • Suomalaisilla perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus saada matka-apuraha kaksi kertaa opiskelu- ja/tai harjoitteluvaihtoa varten.
 • Kansainvälisillä perustutkinto-opiskelijoilla, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa, on mahdollisuus saada matka-apuraha kaksi kertaa opiskelu- ja/tai harjoitteluvaihtoa varten. Opiskeluvaihdon tulee tapahtua eurooppalaisessa yhteistyökorkeakoulussa.
 • Jos teet kaksi vaihtoa peräkkäin, sinulla on mahdollisuus hakea matka-apurahaa, jos toinen vaihtokohde on eri maassa kuin ensimmäinen vaihto. Jos matkustat kahden peräkkäisen vaihdon välissä kotimaahan, sinulla on mahdollisuus hakea matka-apurahaa vaikka molemmat vaihdot olisivat samassa maassa.

 

Matka-apurahan suuruus vuonna 2020:

 • Pohjoismaihin, Eurooppaan, Venäjän lähialueille ja omaan kotimaahan Euroopan ulkopuolelle 450€
 • Amerikkaan, Aasiaan, muihin maanosiin 1000€

 

Esteettömyystuki opiskelijavaihtoon

Opiskelija voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea useissa Opetushallituksen ohjelmissa (Erasmus+, N2N, FIRST+), silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai oppimisvaikeudesta. Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta saat Lapin AMKin kv-palveluista tai Opetushallituksen nettisivuilta.

Vaihtoon liittyvät lomakkeet

Lomakkeet avautuvat klikkaamalla lomakkeen nimeä. Mikäli ohjelma pyytää käyttäjätunnusta, pääset kirjautumaan sisään omilla Lapin AMKin tunnuksilla: luc\opiskelijanumero ja salasana. Lomake tulee tallentaa muistitikulle tms. ennen kuin voit aloittaa lomakkeen täyttämisen.  You are able to open the forms by clicking the name of the form. If the userid is requested, please write your own Lapin amk userid: luc\student number and password. Please remember to save the form to your computer or memory stick before filling the form.

Vaihdon apurahoja haetaan SoleGRANT -järjestelmässä. Grants for exchange are applied in SoleGRANT programme.

 

Alustava vaihtohakemus opiskelu- ja harjoitteluvaihtoon/ First Form for study and training abroad

Alustava vaihtohakemus / First Form

 

Eurooppalainen kielitaidon itsearviointi /  European language levels self assessment

Eurooppalainen kielitaidon itsearviointitaulukko / European language levels  - self assessment grid

Kielitodistus / Certificate of Language Proficiency

 

Erasmus opiskelijavaihto / Erasmus Study Exchange

Erasmus+ Learning agreement 2020-2021
Erasmus+ Grant Agreement for Students and Trainees (attach the form to SoleGRANT application)
Changes to the original learning agreement

Recognition Outcomes - The Receiving Institution
 (Letter of Confirmation)
Erasmus Student Charter
Erasmus+ -opiskelijan peruskirja
Perheellisen opiskelijan ilmoitus
Announcement concerning the number of children

 

Erasmus harjoitteluvaihto / Erasmus training exchange

Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships 2020-2021
Erasmus+ Grant Agreement for Students and Trainees (attach the form to SoleGRANT application)
Changes to Training Mobility

Traineeship Certificate

Erasmus Student Charter
Erasmus+ opiskelijan peruskirja
Perheellisen harjoittelijan ilmoitus
Announcement concerning the number of children

 

Euroopan ulkopuolelle suuntautuva harjoittelu / placement exchange non-EU

Learning agreement for Traineeship - non-EU
Traineeship Certificate
Changes to the original learning agreement for traineeship - non-EU

 

Magellan opiskeluvaihto

Magellan hakulomake / Magellanin sähköinen hakujärjestelmä
Magellan Certification of Language Proficiency
Learning agreement - non-EU
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)
USA viisumi

 

North2north opiskeluvaihto

First form
N2N Mobility Guidelines
Learning agreement - non-EU
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)
N2N Post Exchange Feedback Form

 

Bilateraali opiskeluvaihto

Shanghai ohjelma, hakemus
Learning agreement - non-EU
Changes to the original learning agreement - non-EU
Recognition Outcomes - The Receiving Institution (Letter of Confirmation)

SoleMOVE ja SoleGRANT-järjestelmät

SoleMOVE -järjestelmä on suunniteltu tukemaan kansainvälisen henkilövaihdon prosesseja.
Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee täyttää SoleMOVE -hakemus. Opiskelija pääsee kirjautumaan järjestelmään samoilla atk-tunnuksilla, joilla hän kirjautuu koulun koneelle. 
 
SoleMOVE -hakemus tulee täyttää mahdollisimman hyvissä ajoin. Hakemuksen voi laatia kun opiskelija on keskustellut ensin KV-palveluiden kanssa vaihtoonlähdöstä ja kun hakukohde on yhdessä selvitetty. Hakemus on myös edellytys apurahan saannille.

SoleMOVE -järjestelmää käytetään myös vaihdon jälkeisten lomakkeiden palautukseen. Tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön löydät alla olevista linkeistä sekä KV-palveluista.

Vaihdon apurahoja haetaan SoleGRANT-ohjelmassa, johon pääsee kirjautumaan SoleMOVE-järjestelmästä. Pääset tekemään apurahahakemuksia, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa ja olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeships -lomake.

 

SoleMOVE -kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä

 

SoleMOVE -ohje vaihtokohteiden ja palautteiden hakemiseen

SoleMOVE -ohje opiskeluvaihtoon lähtevälle opiskelijalle

SoleMOVE -ohje harjoitteluvaihtoon lähtevälle opiskelijalle

SoleGRANT -ohje opiskelu ja harjoitteluvaihtoon lähtevälle apurahojen hakemiseen

 

Tietosuoja

Tietosuoja huomioidaan kaikessa toiminnassa. Henkilötietojen keräämisestä ja niiden käyttötarkoituksesta löydät lisätietoa SoleMOVE- ja SoleGRANT-tietosuojaselosteesta, sekä Lapin AMKin tietosuojasivulta.

Vaihtoonlähtijän muistilista

SoleMOVE ja SoleGRANT

 • Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee tehdä sähköinen hakemus SoleMOVEen ennen vaihtoon lähtöä!
 • Apurahoja haetaan SoleGRANT -järjestelmässä sen jälkeen, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa, olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship -lomake.

Sähköposti

 • Lapin AMKin opiskelijoiden tulee käyttää ainoastaan Lapin AMKin sähköpostia vaihdon aikana. Muista uusia salasanasi ja tyhjentää sähköpostia säännöllisin väliajoin! Yhteydenpito Lapin AMKista tapahtuu koulun sähköpostin välityksellä vaihdonkin ajan.

Vaihdon rahoittaminen

 • Muista huolehtia tarvittavasta rahoituksesta vaihdon ajalle hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lapin AMKin apurahat eivät kata kaikkia vaihdosta aiheutuvia kuluja, joita voi tulla esimerkiksi viisumi-, vakuutus-, ja rekisterointimaksuista, takuuvuokrista ja niin edelleen.

Passi, viisumi ja oleskelulupa

 • Tarkista, että passisi on voimassa vaihdon ajan ja tarvitsetko kohdemaahasi viisumin tai oleskeluluvan. Huomioi myös, että jotkut vaihtokorkeakoulut edellyttävät hakulomakkeiden liitteeksi kopiota voimassaolevasta passista.
 • Lisätietoa viisumi- ja oleskelulupa-asioista ja hakuprosessista saat kohdemaan suurlähetystöstä. Varaudu hakemaan oleskelulupaa hyvissä ajoin etukäteen.

Oleskeluoikeus ja työlupa

 • Pohjoismaihin ei tarvitse oleskelulupaa. EU-maissa on haettava oleskeluoikeuden rekisteröintiä aina, kun oleskelee maassa yli kolme kuukautta. Lupa hankitaan kyseessä olevassa maassa ulkomaanvirastosta tai paikalliselta poliisilta. Lupaa varten tarvitset muun muassa passin, opiskelutodistuksen kohdekorkeakoulustasi, rahoitustodistuksen oleskeluajallesi (esimerkiksi dokumentit apurahoista, opintotuesta ja mukana tai käytettävissä olevasta rahasta), passikuvia ja paikallista rahaa. Tarkista vaadittavat asiakirjat aina kyseessä olevalta lupaviranomaiselta.
 • Joissakin kohteissa (poliittinen tilanne tai muu sellainen syy) on hyvä ilmoittautua paikallisille Suomen viranomaisille (suurlähetystö, edustusto tai muu sellainen), varsinkin jos oleskelee maassa pitkään.
 • EUn alueella työvoima voi vapaasti liikkua ilman työlupaa. Oleskeluoikeuden rekisteröintiä on kuitenkin haettava, jos maassa on yli kolme kuukautta. Muiden maiden kohdalla tarkista maakohtaisesti työlupamenettely.

Opintotukihakemus

 • Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet saat Lapin AMKin opintotukilautakunnalta ja Lapin AMKin Internet-sivuilta. Lisätietoa opintotuesta saat osoiteesta www.kela.fi.

Sosiaalituki: Eurooppalainen sairaanhoitkortti

 • EU-maan kansalaisella on toisessa EU-maassa samat sosiaaliturvaa koskevat etuudet ja velvollisuudet kuin kyseessä olevan maan kansalaisilla. Hae Kelasta Eurooppalainen sairaanhoitkortti (European Health Insurance Card), joka todistaa sinun kuuluvan EU-maiden sosiaaliturvan piiriin. Kortti on hyödyllinen, jos joudut esimerkiksi sairaalahoitoon.

Vakuutus

 • Lapin AMK vakuuttaa kaikki opiskelijat vaihtojakson ajalle seuraavilla vakuutuksilla
 1. Ryhmätapaturmavakuutus (kaikki vaihdot)
 2. Vastuuvakuutus (harjoitteluvaihto)
 3. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (harjoitteluvaihto)

 

Matkaliput ja aikataulu

 • Tee hintavertailua, mikä on edullisin tapa matkustaa kohteeseen ja siten saada maksimaalinen hyöty tukirahoista. Edullisia opiskelijalippuja myyvät useat matkatoimistot, esimerkiksi Kilroy Travels ja Area, joilla on toimistoja useissa maissa, mikä helpottaa myös lippujen vaihtamista. Muista ilmoittaa matka-aikataulusi vastaanottavalle korkeakoululle tai harjoittelupaikalle ja kotiväellesi.

Kansainvälinen opiskelijakortti

 • Suomessa matkatoimistot (esimerkiksi Kilroy Travels) myyvät International Student Identity Cards (ISIC) -korttia, jolla saa alennuksia eri maissa lähinnä matkoista, mutta sillä kannattaa sinnikkäästi tinkiä aina kun jossakin on eritelty myös opiskelijahinta (esimerkiksi museot tai muu sellainen).

Opiskelutodistus, rahoitustodistus, passikuvia

 • Varaa mukaasi todistus opiskelemaan hyväksymisestä; todisteita siitä, että on rahaa tulla toimeen (esimerkiksi Suomessa ulkomaalaisilta vaaditaan vähintään 560€/kk); rahoitustodistukseksi käy dokumentti apurahasta, opintotuesta ja käytettävissä tai mukana olevasta rahasta (esimerkiksi pankkitiliote). Dokumenteista kannattaa pitää kopiot erillään, samoin passista.
 • Varaa mukaasi riittävästi passikuvia, ainakin 5-10klp.

Asuntoasiat

 • Muista hoitaa Suomessa tavanomaiset asumiseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi asunnon vuokraus, sähkösopimus, muuttoilmoitus, postiasiat ja niin edelleen.
 • Hanki vaihtokohteesta asunto hyvissä ajoin ja pidä kaikki asuntoon liittyvät paperit ja sopimukset (vuokrasopimus, josta ilmenee vuokra-aika ja hinta) tallessa.

Osoitteet ja yhteystiedot

 • Tee tarvittavat osoitteenmuutokset poissaoloajallesi: posti, maistraatti, opintotoimisto; ota mukaasi kaikki tärkeät yhteystiedot niin Suomessa, Lapin AMKissa (opinto-ohjaaja, KV-palvelut) kuin kohteessakin (esimerkiksi Suomen suurlähetystö) ja jätä kopio kotiväelle tai luottohenkilöllesi.
 • Ota matkalle mukaasi lista osoitteista ja ohjeista kuinka löydät perille. Pakkaa lista käsimatkatavaroihin paikaan, josta saat sen helposti esille.

Raha-asiat

 • Selvitä mikä on käytännöllisin tapa raha-asioiden hoitoon kohdemaassasi: kannattaako avata paikallinen pankkitili, vai nostaa kohteessa automaatista rahaa suomalaiselta tililtä, miten siirtää tarvittaessa rahaa kohteeseen ja niin edelleen. Anna ohjeet kotiväelle tai luottohenkilöllesi! Tee tarvittaessa valtakirja pankkiasioidesi hoitamiseen Suomessa. Samaan valtakirjaan kannattaa sisällyttää myös muita asioita, muun muassa vakuutus- ja opintotukiasiat. Valtakirjassa tulee olla kahden todistajan allekirjoitus.
 • Selvitä miten on käytännöllistä ottaa rahaa mukaan: käteinen, matkashekit, luottokortit, VisaElectron, tai muu sellainen.

Terveydenhoito

 • Hoida perusrokotukset kuntoon ja käy hammaslääkärissä ennen lähtöä. Muista hankkia säännöllisesti käyttämiäsi lääkkeitä koko oleskeluajaksi ja ota resepti mukaan matkalle. Ota peruslääketarpeita mukaasi: laastaria, sidettä, särkylääkettä, perusvoidetta ja niin edelleen. Joihinkin kohteisiin on hyvä ottaa mukaan myös steriilit injektiovälineet. Tarvittaessa kysy neuvoa terveydenhoitajalta.
 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on oma ohjeistus rokotuksista ja tarkastuksista ennen ja jälkeen vaihdon: tarkista asia KV-palveluista! Lapin AMK ei korvaa mahdollisesti tarvittavista rokotuksista aiheutuvia kuluja.

Tietoa Lapin AMKista, Suomesta ja vaihtokohteesta

 • Varaudu vastaamaan mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin Suomesta ja Lapin AMKista. Kirjoista esimerkiksi Facts about Finland on hyödyllinen.
 • Tutustu Lapin AMKin englanninkieliseen esitemateriaaliin ja englanninkieliseen Internet-sivustoon, että hallitset Lapin AMK -termonologian. Voit hakea KV-palveluista valmiin Lapin AMKin tietopaketin ennen lähtöäsi.
 • Varaa mukaan myös Lappi-tietoutta ja kuvia, esimerkiksi postikortit ovat helppoja ottaa mukaan.
 • Tutustu etukäteen kohdemaahasi, sen kulttuuriin ja tapoihin niin hyvin kuin voit, tietoa saat kirjastosta ja Internetistä.

Tuliaiset

 • Varaudu tilanteisiin, joissa tarvitaan lahjoja (esimerkiksi kutsu juhliin) ottamalla mukaan jotain pientä, vaikkapa paikallisia muistoesineitä, kuten avaimenperä tai muuta sellaista. On mukava kun voi viedä jotain joka on peräisin omasta maastasi.
Vaihdon peruminen tai keskeyttäminen

Vaihtoon liittyvät järjestelyt ja valmistelut vaativat paitsi Lapin AMKilta myös kohdekorkeakoululta tai harjoittelukohteelta paljon järjestelyjä ja työtä. Vaihtoon lähdön voi perua vain hyvin perustelluin syin. Mikäli aiot perua lähtösi, ota välittömästi yhteys KV-palveluihin (international@lapinamk.fi).

Mikäli vaihtosi on jostain vakavasta, ylipääsemättömästä syystä päättymässä suunniteltua aikaisemmin, tulee sinun olla välittömästi yhteydessä KV-palveluihin (international@lapinamk.fi). KV-palvelut keskustelee koulutusvastaavan kanssa mahdollisesta vaihdon keskeyttämisestä tai aikaistetusta paluusta. Maksetut apurahat ovat pääsääntöisesti kuukausikohtaisia ja vaihdon keskeyttäminen tai aikaistettu paluu johtaa osittain tai kokonaan apurahojen takaisinperintään. 

Jos koet vaihdossa tilanteita, jotka vaikeuttavat merkittävästi vaihdossa oloasi, ota välittömästi yhteys vaihtokohteesi koordinaattoriin tai ohjaajaan sekä kotikorkeakoulusi KV-palveluihin (international@lapinamk.fi). Lapin AMK haluaa huolehtia opiskelijoista kansainvälisen vaihdon aikana ja mitä nopeammin otat kotikorkeakouluun yhteyttä, sen paremmin pystymme auttamaan. 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK