kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä Erasmus+ -harjoitteluvaihdosta

Erasmus+ -vaihto-ohjelma on yksi suurimmista liikkuvuusohjelmista ja se mahdollistaa opiskelijalle apurahoin tuetun harjoitteluvaihdon Euroopassa.  

 • Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse. Voit tarkastella SoleMOVEsta, missä alasi opiskelijat ovat olleet aiemmin vaihdossa. Voit kysyä vinkkejä harjoittelupaikoista myös kampuksesi kv-koordinaattorilta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkaa myös partnerikorkeakoulujen/-instituutioiden kautta ja tällöin on toimittava partnerien asettamien hakuaikojen mukaan.

 • SoleMOVE-ohjelman kirjautumissivulla on Exchange destinations Abroad and feedback -toiminto, jolla voit hakea opiskelijapalautteita eri harjoittelukohteista.

 • Harjoittelupaikkoja voivat olla yritykset, useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt sekä oman maan edustustot ulkomailla.

 • Harjoittelupaikkoja voit etsiä myös ErasmusIntern-harjoittelupaikkatietokannasta.

Erasmus logo.jpg
Kuka voi lähteä Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon?
 • Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKin perustutkinto-opiskelijat.
 • Apurahoin tuettuun Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voi lähteä useamman kerran opintojen aikana.
 • Vaihdon minimikesto 2 kk (=60 pv), enintään 6 kk.
 • Opintopisteitä harjoitteluvaihdosta tulee kertyä 5 op / kk.
 • Harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan tutkintoon Learning Agreement for Traineeshipin mukaisesti.
Apurahat
 • Erasmus+ -apuraha perustuu vaihdon kestoon ja kohdemaahan sekä vaihdon lähtijöiden määrään.
 • Apuraha maksetaan kahdessa erässä, ennen (80%) ja jälkeen (20%) vaihdon. Lukuvuoden 2022 - 2023 Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apuraha on:
  • 690 €/kk ryhmä 1 maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Lichtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.
  • 640 €/kk ryhmä 2 maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Turkki, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.
  • Huom! Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon kesällä 2022 lähtevät ovat vielä Erasmus+ -kauden 2021 - 2022 vaihtoja.
 • Lisäksi voit hakea Lapin AMKin matka-apurahaa 450€.
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet. Apurahat eivät riitä yksin kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään näiden lisäksi myös omia varoja!
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon hakuajat

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa sen opintoihisi soveltuvana ajankohtana.

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin:

 1. Tutustu huolella KV-nettisivuihin ja etsi tietoa harjoittelupaikoista.
 2. Keskustele KV-palvelujen kanssa harjoittelun ajankohdasta ja harjoittelupaikasta.
 3. Sovi KV-palveluiden kanssa ohjausaika, jossa käydään läpi vaihtoprosessissa tarvittavat lomakkeet ja laaditaan vaihtoa varten opintosuunnitelma (Learning Agreement for Traineeship).

Kaikki vaihtoon liittyvät dokumentit toimitetaan KV-palveluihin.

Kansainvälisten palveluiden yhteystiedot.

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoprosessi

Ennen vaihtoa

1. Keskustele harjoittelupaikan soveltuvuudesta harjoittelun ohjaajasi kanssa.

2. Ilmoita vaihtosuunnitelmistasi KV-palveluihin.

3. Kun sinulla on vahvistus harjoittelupaikastasi, laadi harjoittelustasi:

 • Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships, jonka sisällöt täytetään yhdessä harjoittelusi ohjaajan ja harjoittelukohteen kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja harjoittelukohde. Sopimus voi kiertää harjoittelukohteessa skannattuna
 • Tarvittaessa erillinen harjoittelusopimus, josta näkyy mahdollisesti saamasi palkka, CV, ynnä muut mahdolliset dokumentit, joita harjoittelukohde tai alasi vaatii.
 • Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä KV-palveluihin.

4. Täytä SoleMOVE-hakemus tietokoneella ja liitä mukaan Learning Agreement. KV-palvelut allekirjoittaa sopimuksen tässä vaiheessa (Responsible person)

5. Kun KV-palvelut on hyväksynyt vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä:

 • Löydät kaikkien osalpuolten allekirjoittaman learning Agreementin SoleMove hakemukseltasi.
 • Vahvista vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä
 • Hae SoleGRANT -ohjelmassa Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa yhdellä hakemuksella. Muista IBAN tilinumero!
 • Lisää kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship ja täyttämäsi Grant Agreement for Erasmus+ Higher Education Studies and or Traineeship SoleGRANT -hakemuksen Enclosures -välilehdelle.

6. Tutustu vaihtoon lähtijän muistilistaan, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

7. Tee OLS -kielitaitotesti verkossa ennen vaihtoasi.

 • Testi tehdään verkossa. Saat testikutsun sähköpostiisi. Voit tehdä testin milloin haluat, 2 viikon kuluessa kutsun saamisesta.
 • Testin tekeminen kestää noin tunnin. Tehtävät koskevat muun muassa kuullun- ja luetun ymmärtämistä ja kielioppia. Saat tuloksen suoraan testin tekemisen jälkeen.
 • Testin tekeminen on edellytys Erasmus+ -apurahan saamiselle. Lisätietoa kielitaitotestistä.

 

Vaihdon aikana

 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki yhteydenpito Lapin AMKin kanssa tapahtuu kyseisen sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennen aikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso vaihdon peruminen ja keskeyttäminen).
 • Tee OLS-kielitaitotesti uudelleen. 15 vuorokautta ennen vaihdon päättymistä OLS-järjestelmästä lähtee uusi viesti suoraan opiskelijalle, joka sisältää linkin toiseen kielitestiin. Toinen kielitesti ei ole pakollinen.

 

Vaihdon jälkeen

1. Täytä harjoittelupaikan edustajan kanssa Traineeship Certificate ennen takaisin lähtöä. Todistuksen allekirjoittaa harjoittelupaikan edustaja. 

2. Palauta todistus SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Traineeship Certificate on vahvistus vaihtoajastasi ja sen pohjalta maksetaan loput Erasmus+ -apurahasta.

3. Täytä SoleMOVEssa After Exchange -välilehden tiedot sekä vastaa Feedback -välilehden avoimiin kysymyksiin. 

4. Täytä EU survey -kysely, joka tulee automaattisesti sähköpostiisi.

 • EU survey 2 -jatkokysely tulee opiskelijoille, joiden hyväksilukuprosessi on ollut kesken EU survey -kyselyyn vastattaessa. EU survey 2 -jatkokysely lähtee automaattisesti kuukauden kuluttua ulkomaanjakson päätyttyä. EU survey 2 -jatkokyselyyn vastaaminen ei ole Erasmus+ -apurahan loppuosan maksuehtona.

5. Huolehdi, että saat ulkomaan harjoittelun opintopisteet:

 1. Ota yhteyttä harjoittelusi ohjaajaan. Kun olet palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, harjoittelua ohjaava opettaja kirjaa opintopisteet Peppiin.
 2. Kun ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteet näkyvät opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon lomakkeet
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon osalta tarvittavat lomakkeet on mainittu yläpuolella olevassa tekstissä kursivoiden. Lomakkeet löytyvät Lapin AMKin Internet -sivuilta osiosta Vaihtoon liittyvät lomakkeet. Tallenna lomake koneelle ennen täyttämistä.