kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä Erasmus+ -harjoitteluvaihdosta

Erasmus+ -vaihto-ohjelma on yksi suurimmista liikkuvuusohjelmista ja se mahdollistaa opiskelijalle apurahoin tuetun harjoitteluvaihdon Euroopassa.  

 • Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse. Voit tarkastella SoleMOVEsta, missä alasi opiskelijat ovat olleet aiemmin vaihdossa. Voit kysyä vinkkejä harjoittelupaikoista myös koulutuksesi opettajilta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkaa myös partnerikorkeakoulujen/-instituutioiden kautta ja tällöin on toimittava partnerien asettamien hakuaikojen mukaan.

 • SoleMOVE-ohjelman kirjautumissivulla on Exchange destinations Abroad and feedback -toiminto, jolla voit hakea opiskelijapalautteita eri harjoittelukohteista.

 • Harjoittelupaikkoja voivat olla yritykset, useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt sekä oman maan edustustot ulkomailla.

 • Harjoittelupaikkoja voit etsiä myös ErasmusIntern-harjoittelupaikkatietokannasta sekä muista internetissä harjoittelupaikkoja välittävistä tietokannoista.

Erasmus logo.jpg
Kuka voi lähteä Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon?
 • Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKin perustutkinto-opiskelijat.
 • Apurahoin tuettuun Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voi lähteä useamman kerran opintojen aikana.
 • Vaihdon minimikesto 2 kk (=60 pv), enintään 6 kk.
 • Opintopisteitä harjoitteluvaihdosta tulee kertyä 5 op / kk.
 • Harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan tutkintoon Learning Agreement for Traineeshipin mukaisesti.
Apurahat
 • Erasmus+ -apuraha perustuu vaihdon kestoon ja kohdemaahan sekä vaihdon lähtijöiden määrään.
 • Apuraha maksetaan kahdessa erässä, ennen (80%) ja jälkeen (20%) vaihdon. Lukuvuoden 2022-2023 ja 2023 - 2024 Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apuraha on:
  • 690 €/kk ryhmä 1 maihin: Irlanti, Islanti, Lichtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.
  • 640 €/kk ryhmä 2 maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Turkki, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.
  • Tarkista myös mahdolliset Erasmus+ lisäapurahojen saamisen edellytyksesi Apurahat -sivulta.
 • Lisäksi voit hakea Lapin AMKin matka-apurahaa 450€.
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet. Apurahat eivät riitä yksin kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään näiden lisäksi myös omia varoja!
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon hakuajat

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa sen opintoihisi soveltuvana ajankohtana.

Mikäli haet harjoittelupaikkaa Lapin AMKin partnerikorkeakoulujen kautta, tulee noudattaa heidän vaihtohakuaikoja.

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin, useita kuukausia ennen suunniteltua vaihdon ajankohtaa.

 1. Tutustu huolella Kv-palveluiden verkkosivuihin ja etsi tietoa harjoittelupaikoista.
 2. Keskustele opinto-ohjaajasi ja harjoittelun ohjaavan opettajasi kanssa harjoittelun ajankohdasta ja harjoittelupaikan soveltuvuudesta. Opinto-ohjaaja antaa luvan vaihtoon lähdölle. Harjoittelun ohjaava opettaja hyväksyy harjoittelupaikan ja harjoittelun sisällön.
 3. Sovi kv-palveluiden kanssa ohjausaika, jossa käydään läpi vaihtoprosessi ja tarvittavat lomakkeet.

Kansainvälistymispalveluiden yhteystiedot.

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoprosessi

Ennen vaihtoa

1. Keskustele harjoittelupaikan soveltuvuudesta harjoittelun ohjaajasi kanssa.

2. Ilmoita vaihtosuunnitelmistasi Kv-palveluihin.

3. Kun sinulla on vahvistus harjoittelupaikastasi, laadi harjoittelustasi:

 • Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships, jonka sisällöt täytetään yhdessä harjoittelusi ohjaajan ja harjoittelukohteen kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa opiskelija, harjoittelun ohjaaja, lähettävän korkeakoulun kv-palvelut (responsible person at the sending institution) ja harjoittelukohde. Sopimus voi kiertää harjoittelukohteessa skannattuna.
 • Tarvittaessa erillinen harjoittelusopimus, josta näkyy mahdollisesti saamasi palkka, CV, ynnä muut mahdolliset dokumentit, joita harjoittelukohde tai alasi vaatii.
 • Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä Kv-palveluihin. Lähetä tarvittaessa lomake asiatarkastettavaksi kv-palveluihin ennen lomakkeen allekirjoittamista.

4. Täytä vaihtohakemus SoleMOVE -vaihtojärjestelmässä. Liitä hakemukseen:

 • Learning Agreement for traineeships -lomake (allekirjoitettu) sekä
 • Ulkomaanvaihtojakso koronaviruspandemian aikana -ohjelomake.

5. Kun Kv-palvelut on hyväksynyt vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä:

 • Löydät kaikkien osapuolten allekirjoittaman learning Agreementin SoleMOVE -hakemukseltasi.
 • Vahvista vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä.
 • Hae SoleGRANT -ohjelmassa Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa yhdellä hakemuksella.
 • Lisää kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship SoleGRANT -hakemuksen Enclosures -välilehdelle.

6. Tutustu vaihtoon lähtijän muistilistaan, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

7. Tee halutessasi OLS -kielitaitotesti verkossa ennen vaihtoasi.

 • Pääset tekemään testin EU Academy -alustalla, jonne tulee luoda oma käyttäjätili.
 • Testin tekeminen kestää noin tunnin. Tehtävät koskevat muun muassa kuullun- ja luetun ymmärtämistä ja kielioppia. Saat tuloksen suoraan testin tekemisen jälkeen.
 • EU Academy alustalla on mahdollista osallitua myös online kielikursseille omatoimisesti ja kehittää siten kielitaitoa jo ennen vaihdon alkamista.

 

Vaihdon aikana

 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki yhteydenpito Lapin AMKin kanssa tapahtuu kyseisen sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennen aikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso vaihdon peruminen ja keskeyttäminen).
 • Tee OLS-kielitaitotesti uudelleen halutessasi.

 

Vaihdon jälkeen

1. Täytä harjoittelupaikan edustajan kanssa Traineeship Certificate ennen takaisin lähtöä. Todistuksen allekirjoittaa harjoittelupaikan edustaja. 

2. Palauta todistus SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Traineeship Certificate on vahvistus vaihtoajastasi ja sen pohjalta maksetaan loput Erasmus+ -apurahasta.

3. Täytä SoleMOVEssa After Exchange -välilehden tiedot sekä vastaa Feedback -välilehden avoimiin kysymyksiin. 

4. Täytä EU survey -kysely, joka tulee automaattisesti sähköpostiisi.

 • EU survey 2 -jatkokysely tulee opiskelijoille, joiden hyväksilukuprosessi on ollut kesken EU survey -kyselyyn vastattaessa. EU survey 2 -jatkokysely lähtee automaattisesti kuukauden kuluttua ulkomaanjakson päätyttyä. EU survey 2 -jatkokyselyyn vastaaminen ei ole Erasmus+ -apurahan loppuosan maksuehtona.

5. Huolehdi, että saat ulkomaan harjoittelun opintopisteet:

 1. Ota yhteyttä harjoittelusi ohjaajaan. Kun olet palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, harjoittelua ohjaava opettaja kirjaa opintopisteet Peppiin.
 2. Kun ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteet näkyvät opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon lomakkeet
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon osalta tarvittavat lomakkeet on mainittu yläpuolella olevassa tekstissä kursivoiden. Lomakkeet löytyvät Lapin AMKin Internet -sivuilta osiosta Vaihtoon liittyvät lomakkeet. Tallenna lomake koneelle ennen täyttämistä.