kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Yleistä Erasmus+ -harjoitteluvaihdosta

Erasmus+ -vaihto-ohjelma on yksi suurimmista liikkuvuusohjelmista ja se mahdollistaa opiskelijalle apurahoin tuetun harjoitteluvaihdon Euroopassa.  

 • Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse. Voit tarkastella SoleMOVEsta, missä alasi opiskelijat ovat olleet aiemmin vaihdossa. Voit kysyä vinkkejä harjoittelupaikoista myös kampuksesi kv-koordinaattorilta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkaa myös partnerikorkeakoulujen/-instituutioiden kautta ja tällöin on toimittava partnerien asettamien hakuaikojen mukaan.

 • SoleMOVE-ohjelman kirjautumissivulla on Exchange destinations Abroad and feedback -toiminto, jolla voit hakea opiskelijapalautteita eri harjoittelukohteista.

 • Harjoittelupaikkoja voivat olla yritykset, useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt sekä oman maan edustustot ulkomailla.

 • Harjoittelupaikkoja voit etsiä myös ErasmusIntern-harjoittelupaikkatietokannasta.

Kuka voi lähteä Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon?
 • Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voivat hakea kaikki Lapin AMKin perustutkinto-opiskelijat.
 • Apurahoin tuettuun Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon voi lähteä useamman kerran opintojen aikana.
 • Vaihdon minimikesto 2 kk (=60 pv), enintään 6 kk.
 • Opintopisteitä harjoitteluvaihdosta tulee kertyä 5 op / kk.
 • Harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan tutkintoon Learning Agreement for Traineeshipin mukaisesti.
Apurahat
 • Erasmus+ -apuraha perustuu vaihdon kestoon ja kohdemaahan sekä vaihdon lähtijöiden määrään.
 • Apuraha maksetaan kahdessa erässä, ennen (80%) ja jälkeen (20%) vaihdon. Lukuvuoden 2020 - 2021 Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apuraha on:
  • 620 €/kk ryhmä 1 maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Lichtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi ja Tanska.
  • 570 €/kk ryhmä 2 maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Turkki, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.
  • Huom! Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon kesällä 2020 lähtevät ovat vielä Erasmus+ -kauden 2019 - 2020 vaihtoja.
 • Lisäksi voit hakea Lapin AMKin matka-apurahaa 450€.
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet. Apurahat eivät riitä yksin kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään näiden lisäksi myös omia varoja!
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon hakuajat

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoon ei ole erityistä hakuaikaa, vaan voit toteuttaa sen opintoihisi soveltuvana ajankohtana.

Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin:

 1. Tutustu huolella KV-nettisivuihin ja etsi tietoa harjoittelupaikoista.
 2. Keskustele KV-palvelujen kanssa harjoittelun ajankohdasta ja harjoittelupaikasta.
 3. Sovi KV-palveluiden kanssa ohjausaika, jossa käydään läpi vaihtoprosessissa tarvittavat lomakkeet ja laaditaan vaihtoa varten opintosuunnitelma (Learning Agreement for Traineeship).

Kaikki vaihtoon liittyvät dokumentit toimitetaan KV-palveluihin.

Kansainvälisten palveluiden yhteystiedot.

Erasmus+ -harjoitteluvaihtoprosessi

Ennen vaihtoa

 • Varaa hyvissä ajoin aika KV-palveluihin.
 • Keskustele harjoittelupaikan soveltuvuudesta harjoittelun ohjaajasi kanssa.
 • Laadi harjoittelustasi:
  • Learning Agreement for Traineeships, jonka sisällöt täytetään yhdessä harjoittelusi ohjaajan ja harjoittelukohteen kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja harjoittelukohde. Sopimukseen tulee huolehtia kaikki allekirjoitukset mutta se voi kiertää harjoittelukohteessa skannattuna
  • Tarvittaessa erillinen harjoittelusopimus, josta näkyy mahdollisesti saamasi palkka, CV, ynnä muut mahdolliset dokumentit, joita harjoittelukohde tai alasi vaatii.
 • Täytä kaikki lomakkeet tietokoneella, hanki allekirjoitukset ja toimita dokumentit KV-palveluihin asiatarkastusta varten.
 • Kun sinulla on kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship -lomake, täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus. Katso Lisätiedot.
 • Kun KV-palvelut on hyväksynyt vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä:
  • Vahvista vaihtojaksosi SoleMOVE -järjestelmässä ja hae SoleGRANT -ohjelmassa Erasmus+ -harjoitteluvaihdon apurahaa ja Lapin AMKin matka-apurahaa yhdellä hakemuksella. Muista IBAN tilinumero!
  • Lisää hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship ja täyttämäsi Grant Agreement for Erasmus+ Higher Education Studies and or Traineeship SoleGRANT -hakemuksen Enclosures -välilehdelle.
  • Tutustu vaihtoon lähtijän muistilistaan, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!
  • Tee OLS -kielitaitotesti verkossa ennen vaihtoasi, mikäli kommunikoit työharjoittelussa seuraavilla kielillä: EN, IT, FR, DE, ES, NL, BL, CR, CZ, DK, EE, GR, HU, LV, LT, ML, PO, PT, RO, SK, SL, SE, Irish Gaelic.
  • Testi tehdään verkossa. Saat testikutsun sähköpostiisi. Voit tehdä testin milloin haluat, 2 viikon kuluessa kutsun saamisesta.
  • Testin tekeminen kestää noin tunnin. Tehtävät koskevat muun muassa kuullun- ja luetun ymmärtämistä ja kielioppia. Saat tuloksen suoraan testin tekemisen jälkeen.
  • Testin tekeminen on edellytys Erasmus+ -apurahan saamiselle. Lisätietoa kielitaitotestistä.

Vaihdon aikana

 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki yhteydenpito Lapin AMKin kanssa tapahtuu kyseisen sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin (international@lapinamk.fi), mikäli kohtaat ongelmatilanteita.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennen aikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso vaihdon peruminen ja keskeyttäminen).
 • Tee OLS-kielitaitotesti uudelleen. 15 vuorokautta ennen vaihdon päättymistä OLS-järjestelmästä lähtee uusi viesti suoraan opiskelijalle, joka sisältää linkin toiseen kielitestiin. Toinen kielitesti ei ole pakollinen.

Vaihdon jälkeen

 • Täytä harjoittelupaikan edustajan kanssa Traineeship Certificate ennen takaisin lähtöä. Todistuksen allekirjoittaa harjoittelupaikan edustaja. Palauta todistus SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Traineeship Certificate on vahvistus vaihtoajastasi ja sen pohjalta maksetaan loput Erasmus+ -apurahasta. Lisäksi täytä EU survey -kysely, joka tulee automaattisesti sähköpostiisi.

EU survey -jatkokysely tulee opiskelijoille, joiden hyväksilukuprosessi on ollut kesken EU survey -kyselyyn vastattaessa. EU survey -jatkokysely lähtee automaattisesti kuukauden kuluttua ulkomaanjakson päätyttyä. EU survey -jatkokyselyyn vastaaminen ei ole Erasmus+ -apurahan loppuosan maksuehtona.

 • Täytä SoleMOVEssa After Exchange -välilehden tiedot sekä vastaa Feedback -välilehden avoimiin kysymyksiin.
 • Huolehdi, että saat ulkomaan harjoittelun opintopisteet:
 1. Ota yhteyttä harjoittelusi ohjaajaan. Kun olet palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, harjoittelua ohjaava opettaja kirjaa opintopisteet Peppiin.
 2. Kun ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteet näkyvät opintosuoritusotteelle, lataa opintosuoritusote Pepistä.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon lomakkeet
Erasmus+ -harjoitteluvaihdon osalta tarvittavat lomakkeet on mainittu yläpuolella olevassa tekstissä kursivoiden. Lomakkeet löytyvät Lapin AMKin Internet -sivuilta osiosta Vaihtoon liittyvät lomakkeet. Tallenna lomake koneelle ennen täyttämistä.
Erasmus logo.jpg