kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Bleisure - Yhdistä opinnot ja kokemukset

 • Bleasure4.jpg
Kesäkoulut ja muut lyhyet vaihdot
Erasmus+ Blended Intensive Program BIP

Lapin AMKin koulutusohjelmat järjestävät partnerikorkeakoulujen kanssa Erasmus+ -ohjelman rahoittamia Blended Intensive Program BIP -opintojaksoja. Opintojakso sisältää virtuaalisen osuuden sekä partnerikorkeakoulussa ulkomailla järjestettävän kontaktijakson, joka kestää yleensä yhden viikon. Virtuaaliosuuden laajuus vaihtelee opintojakson laajuuden mukaan. Opintojaksoon osallistuu aina opiskelijoita kaikista kurssille osallistuvista korkeakouluista eli työskentelet aina yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Apurahojen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija saa opintojaksosta vähintään 3 op omaan tutkintoonsa.

Kontaktiviikolle osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -ohjelman päiväkohtaista apurahaa 79,00 €/pv ja Lapin AMKIn matka-apurahaa 450,00 €/vaihto. 

BIP opintojaksoille on aina erillinen haku, joten seuraa sähköpostiasi.

 

 

Erasmus+ blended individual short mobility

Lapin AMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta blended individual short mobility -opintojaksolle. Opintojakso tulee olla Lapin AMKin Erasmus+ partnerikorkeakoulun järjestämä. Opintojaksoon tulee sisältyä virtuaalinen osuus sekä partnerikorkeakoulussa ulkomailla järjestettävä kontaktijakso. Kontaktijakson ja  virtuaaliosuuden laajuus vaihtelee opintojakson laajuuden mukaan. Opintojaksoon osallistuu aina opiskelijoita kaikista kurssille osallistuvista korkeakouluista eli työskentelet aina yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Apurahojen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija saa opintojaksosta vähintään 3 op omaan tutkintoonsa ja kontaktijakson pituus tulee olla vähintään 5 päivää. Esimerkiksi monet partnerikorkeakoulujen järjestämät kesäkoulut toteutetaan näiden ehtojen mukaisesti.

Kontaktiviikolle osallistuvalla opiskelijalla on mahdollisuus hakea Erasmus+ -ohjelman päiväkohtaista apurahaa 79,00 €/pv ja Lapin AMKin matka-apurahaa 450,00 €/vaihto. 

 

Konetekniikan CIP-projekti

Lapin AMK:n konetekniikan koulutus toteuttaa joka syksy yhteistyössä Fachhochschule Technikum Wienin kanssa kansainvälisen CIP-projektin (Cooperative International Project, 5op), jossa työskennellään yhdessä vieraskielisten opiskelijoiden kanssa liittyen projektin toimeksiantoon.

Projektiin osallistuu opiskelijoita Itävallasta ja muualta maailmasta, koska vieraskieliset opiskelijat koostuvat FH Technikum Wienin omista tutkinto-opiskelijoista sekä vaihto-opiskelijosta. Projekti toteutetaan pääosinetäopiskeluna verkkotyökalujen avulla (aiheisiin liittyvät tukiluennot, projektitapaamiset, esitykset, palaverit).

Projekti huipentuu marraskuussa viikon intensiivijaksoon Wienissä, jossa opiskelijat pääsevät työskentelmään toistensa projektien parissa, osallistumaan ekskursioon, tutustumaan Wieniin ja paljon muuta (matkat ja majoitus kustannetaan opiskelijoiden puolesta).

Opiskelijat työskentelevät aidosti kansainvälisissä tiimeissä ratkoen ja suunnitellen todellista toimeksiantoa joko Itävallasta tai Suomesta liittyen energiantuotantoratkaisuihin.

Projekti antaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintatapoihin, vieraaseen kulttuuriin sekä treenata omaa englannin kielen taitoaan vaikkapa tulevaisuuden opiskelijavaihtoa silmällä pitäen. Konetekniikan koulutuksella on myös kaksoistutkinto-ohjelma FH Technikum Wienin kanssa!

Tähän projektiin osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Erasmus+ blended individual short mobility apurahaa.

Lisätietoja:

Jukka Joutsenvaara, jukka.joutsenvaara@lapinamk.fi, +358 50 461 2319

Ohessa linkit uutisiin viime vuosien projekteista:

https://www.technikum-wien.at/en/newsroom/news/first-cooperative-international-student-project-in-the-bachelor-s-program-urban-renewable-energy-technologies/

https://www.technikum-wien.at/en/newsroom/news/lapin-amk-uas-technikum-wien-cooperative-international-student-project-2018-19/

https://www.technikum-wien.at/en/node/13226/

Apuraha

Lapin AMKin matka-apuraha 450€.

Apuraha voidaan myöntää opiskelijalle, joka osallistuu lyhyeen vaihtoon (muun muassa kesäkoulut, intensiivikurssit, jne.), joista opiskelija saa vähintään 3 opintopistettä ja ne hyväksytään täysimääräisesti opiskelijan opintoihin Lapin AMKissa. Mikäli vaihtojakso kestää yli 1 kk, tulee opintopisteitä kertyä 10 op.

Apurahojen saajana sitoudut:

 1. Käyttämään apurahaa vain opiskelu- tai harjoitteluvaihdosta aiheutuvien matka-, oleskelu-, majoitus- ja kielivalmennuskuluihin.
 2. Noudattamaan laadittua opintosuunnitelmaa (=Learning Agreement) tai harjoitteluohjelmaa (=Learning Agreement for Traineeships).
 3. Perehtymään kansainväliseen vaihtoon liittyviin ohjeisiin ennen lähtöäsi.
 4. Huolehtimaan itse tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 5. Olemaan Lapin AMKin edustaja ja esittelemään ammattikorkeakouluasi vaihdon aikana.
 6. Palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan. Vaihtoraportin saa myös julkaista SoleMOVE -ohjelmassa.
 7. Maksamaan apurahat tai osan niistä takaisin mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi ulkomailla tai et palauta vaadittuja asiakirjoja KV-palveluihin.
 • Lapin AMK on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoille maksetut apurahat verottajalle silloin, kun apurahojen yhteissumma on 1 000,00 € tai enemmän saman vuoden aikana. Opiskelijan tulee ilmoittaa vastaanottamansa apurahat veroilmoituksessaan.
SoleMOVE ja SoleGRANT -järjestelmät

SoleMOVE -järjestelmä on suunniteltu tukemaan kansainvälisen henkilövaihdon prosesseja.
Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee täyttää SoleMOVE -hakemus. Opiskelija pääsee kirjautumaan järjestelmään samoilla verkkotunnuksilla, joilla hän kirjautuu koulun koneelle. 
 
SoleMOVE -hakemus tulee täyttää mahdollisimman hyvissä ajoin. Hakemuksen voi laatia kun opiskelija on keskustellut ensin Kv-palveluiden kanssa vaihtoonlähdöstä ja kun hakukohde on yhdessä selvitetty. Hakemus on myös edellytys apurahan saannille.

SoleMOVE -järjestelmää käytetään myös vaihdon jälkeisten lomakkeiden palautukseen. Tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön löydät alla olevista linkeistä sekä tarvittaessa KV-palveluista.

Vaihdon apurahoja haetaan SoleGRANT-ohjelmassa, johon pääsee kirjautumaan SoleMOVE-järjestelmästä. Pääset tekemään apurahahakemuksia, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa ja olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeships -lomake.

 

SoleMOVE -kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä

SoleMOVE -ohje vaihtokohteiden ja palautteiden hakemiseen

SoleMOVE -ohje lyhyeen vaihtoon lähtevälle opiskelijalle

Ohje Online Learning agreement OLAn täyttämiseen

SoleGRANT -ohje apurahahakemuksen tekemiseen (lyhyet vaihdot)

Ohje kaksivaiheiseen HAKA-kirjautumiseen

 

Tietosuoja

Tietosuoja huomioidaan kaikessa toiminnassa. Henkilötietojen keräämisestä ja niiden käyttötarkoituksesta löydät lisätietoa SoleMOVE- ja SoleGRANT-tietosuojaselosteesta, sekä Lapin AMKin tietosuojasivulta.

Vaihtoonlähtijän muistilista

SoleMOVE ja SoleGRANT

 • Kaikkien vaihtoon lähtijöiden tulee tehdä sähköinen hakemus SoleMOVEen ennen vaihtoon lähtöä!
 • Apurahoja haetaan SoleGRANT -järjestelmässä sen jälkeen, kun vaihtohakemuksesi on hyväksytty SoleMOVEssa, olet vahvistanut vaihtojaksosi ja sinulla on vaihtokorkeakoulun hyväksymiskirje/hyväksytty kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement for Traineeship -lomake.

Sähköposti

 • Lapin AMKin opiskelijoiden tulee käyttää ainoastaan Lapin AMKin sähköpostia vaihdon aikana. Muista uusia salasanasi ja tyhjentää sähköpostia säännöllisin väliajoin! Yhteydenpito Lapin AMKista tapahtuu koulun sähköpostin välityksellä vaihdonkin ajan.

Vaihdon rahoittaminen

 • Muista huolehtia tarvittavasta rahoituksesta vaihdon ajalle hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lapin AMKin apurahat eivät kata kaikkia vaihdosta aiheutuvia kuluja, joita voi tulla esimerkiksi viisumi-, vakuutus-, ja rekisterointimaksuista, takuuvuokrista ja niin edelleen.

Passi, viisumi ja oleskelulupa

 • Tarkista, että passisi on voimassa vaihdon ajan ja tarvitsetko kohdemaahasi viisumin tai oleskeluluvan. Huomioi myös, että jotkut vaihtokorkeakoulut edellyttävät hakulomakkeiden liitteeksi kopiota voimassaolevasta passista.
 • Lisätietoa viisumi- ja oleskelulupa-asioista ja hakuprosessista saat kohdemaan suurlähetystöstä. Varaudu hakemaan oleskelulupaa hyvissä ajoin etukäteen.

Matkustusilmoitus

Oleskeluoikeus ja työlupa

 • Pohjoismaihin ei tarvitse oleskelulupaa. EU-maissa on haettava oleskeluoikeuden rekisteröintiä aina, kun oleskelee maassa yli kolme kuukautta. Lupa hankitaan kyseessä olevassa maassa ulkomaanvirastosta tai paikalliselta poliisilta. Lupaa varten tarvitset muun muassa passin, opiskelutodistuksen kohdekorkeakoulustasi, rahoitustodistuksen oleskeluajallesi (esimerkiksi dokumentit apurahoista, opintotuesta ja mukana tai käytettävissä olevasta rahasta), passikuvia ja paikallista rahaa. Tarkista vaadittavat asiakirjat aina kyseessä olevalta lupaviranomaiselta.
 • Joissakin kohteissa (poliittinen tilanne tai muu sellainen syy) on hyvä ilmoittautua paikallisille Suomen viranomaisille (suurlähetystö, edustusto tai muu sellainen), varsinkin jos oleskelee maassa pitkään.
 • EUn alueella työvoima voi vapaasti liikkua ilman työlupaa. Oleskeluoikeuden rekisteröintiä on kuitenkin haettava, jos maassa on yli kolme kuukautta. Muiden maiden kohdalla tarkista maakohtaisesti työlupamenettely.

Opintotukihakemus

 • Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet saat Lapin AMKin opintotukilautakunnalta ja Lapin AMKin Internet-sivuilta. Lisätietoa opintotuesta saat osoiteesta www.kela.fi.

Sosiaalituki: Eurooppalainen sairaanhoitkortti

 • EU-maan kansalaisella on toisessa EU-maassa samat sosiaaliturvaa koskevat etuudet ja velvollisuudet kuin kyseessä olevan maan kansalaisilla. Hae Kelasta Eurooppalainen sairaanhoitkortti (European Health Insurance Card), joka todistaa sinun kuuluvan EU-maiden sosiaaliturvan piiriin. Kortti on hyödyllinen, jos joudut esimerkiksi sairaalahoitoon.

Vakuutus

 • Lapin AMK vakuuttaa kaikki opiskelijat vaihtojakson ajalle seuraavilla vakuutuksilla
 1. Ryhmätapaturmavakuutus (kaikki vaihdot)
 2. Vastuuvakuutus (harjoitteluvaihto)
 3. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (harjoitteluvaihto)

 

Matkaliput ja aikataulu

 • Tee hintavertailua, mikä on edullisin tapa matkustaa kohteeseen ja siten saada maksimaalinen hyöty tukirahoista. Edullisia opiskelijalippuja myyvät useat matkatoimistot, esimerkiksi Kilroy Travels ja Area, joilla on toimistoja useissa maissa, mikä helpottaa myös lippujen vaihtamista. Muista ilmoittaa matka-aikataulusi vastaanottavalle korkeakoululle tai harjoittelupaikalle ja kotiväellesi.

Kansainvälinen opiskelijakortti

 • Suomessa matkatoimistot (esimerkiksi Kilroy Travels) myyvät International Student Identity Cards (ISIC) -korttia, jolla saa alennuksia eri maissa lähinnä matkoista, mutta sillä kannattaa sinnikkäästi tinkiä aina kun jossakin on eritelty myös opiskelijahinta (esimerkiksi museot tai muu sellainen).

Opiskelutodistus, rahoitustodistus, passikuvia

 • Varaa mukaasi todistus opiskelemaan hyväksymisestä; todisteita siitä, että on rahaa tulla toimeen (esimerkiksi Suomessa ulkomaalaisilta vaaditaan vähintään 560€/kk); rahoitustodistukseksi käy dokumentti apurahasta, opintotuesta ja käytettävissä tai mukana olevasta rahasta (esimerkiksi pankkitiliote). Dokumenteista kannattaa pitää kopiot erillään, samoin passista.
 • Varaa mukaasi riittävästi passikuvia, ainakin 5-10klp.

Asuntoasiat

 • Muista hoitaa Suomessa tavanomaiset asumiseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi asunnon vuokraus, sähkösopimus, muuttoilmoitus, postiasiat ja niin edelleen.
 • Hanki vaihtokohteesta asunto hyvissä ajoin ja pidä kaikki asuntoon liittyvät paperit ja sopimukset (vuokrasopimus, josta ilmenee vuokra-aika ja hinta) tallessa.

Osoitteet ja yhteystiedot

 • Tee tarvittavat osoitteenmuutokset poissaoloajallesi: posti, maistraatti, opintotoimisto; ota mukaasi kaikki tärkeät yhteystiedot niin Suomessa, Lapin AMKissa (opinto-ohjaaja, Kv-palvelut) kuin kohteessakin (esimerkiksi Suomen suurlähetystö) ja jätä kopio kotiväelle tai luottohenkilöllesi.
 • Ota matkalle mukaasi lista osoitteista ja ohjeista kuinka löydät perille. Pakkaa lista käsimatkatavaroihin paikaan, josta saat sen helposti esille.

Raha-asiat

 • Selvitä mikä on käytännöllisin tapa raha-asioiden hoitoon kohdemaassasi: kannattaako avata paikallinen pankkitili, vai nostaa kohteessa automaatista rahaa suomalaiselta tililtä, miten siirtää tarvittaessa rahaa kohteeseen ja niin edelleen. Anna ohjeet kotiväelle tai luottohenkilöllesi! Tee tarvittaessa valtakirja pankkiasioidesi hoitamiseen Suomessa. Samaan valtakirjaan kannattaa sisällyttää myös muita asioita, muun muassa vakuutus- ja opintotukiasiat. Valtakirjassa tulee olla kahden todistajan allekirjoitus.
 • Selvitä miten on käytännöllistä ottaa rahaa mukaan: käteinen, matkashekit, luottokortit tai muu sellainen.

Terveydenhoito

 • Hoida perusrokotukset kuntoon ja käy hammaslääkärissä ennen lähtöä. Muista hankkia säännöllisesti käyttämiäsi lääkkeitä koko oleskeluajaksi ja ota resepti mukaan matkalle. Ota peruslääketarpeita mukaasi: laastaria, sidettä, särkylääkettä, perusvoidetta ja niin edelleen. Joihinkin kohteisiin on hyvä ottaa mukaan myös steriilit injektiovälineet. Tarvittaessa kysy neuvoa terveydenhoitajalta.
 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on oma ohjeistus rokotuksista ja tarkastuksista ennen ja jälkeen vaihdon: tarkista asia omalta kv-koordinaattoriltasi! Lapin AMK ei korvaa mahdollisesti tarvittavista rokotuksista aiheutuvia kuluja.

Tietoa Lapin AMKista, Suomesta ja vaihtokohteesta

 • Varaudu vastaamaan mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin Suomesta ja Lapin AMKista. Kirjoista esimerkiksi Facts about Finland on hyödyllinen.
 • Tutustu Lapin AMKin englanninkieliseen esitemateriaaliin ja englanninkieliseen Internet-sivustoon, että hallitset Lapin AMK -termonologian. Voit hakea KV-palveluista valmiin Lapin AMKin tietopaketin ennen lähtöäsi.
 • Varaa mukaan myös Lappi-tietoutta ja kuvia, esimerkiksi postikortit ovat helppoja ottaa mukaan.
 • Tutustu etukäteen kohdemaahasi, sen kulttuuriin ja tapoihin niin hyvin kuin voit, tietoa saat kirjastosta ja Internetistä.

Tuliaiset

 • Varaudu tilanteisiin, joissa tarvitaan lahjoja (esimerkiksi kutsu juhliin) ottamalla mukaan jotain pientä, vaikkapa paikallisia muistoesineitä, kuten avaimenperä tai muuta sellaista. On mukava kun voi viedä jotain joka on peräisin omasta maastasi.