kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

IILM Institute for Higher Education India


Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Institute for Higher Educationin kanssa Intiassa. Lisätietoja saat tarvittaessa Kansainvälistymispalveluista. 

Opinto-ohjelmat
 • BBA in Entrepreneurship
 • B Sc (Hons) in Business & Management

Akateemisten opintojen lisäksi opinnot sisältävät muun muassa vierailuja tunnettuihin yrityksiin. Vaihtojakson aikana tutustutaan myös paikalliseen kulttuuriin, perinteisiin ja intialaiseen ruokakulttuuriin.

Orientaatio
Ennen lukukauden ja opintojen alkua vaihto-opiskelijoille järjestetään pakollinen orientaatio, jossa opiskelijat perehtyvät käytännön asioihin ja kampukseen. Opiskelijat tutustuvat myös tiedekuntaan ja omaan "buddyyn".
Kuka voi hakea?
Liiketalouden opiskelijat.
Hakuajat
Tarkista vaihto-ohjelma kohtaiset hakuajat täältä.
Apurahat
 • Lapin AMKin matka-apuraha 1000€ sekä opiskeluvaihdon apuraha 300€/kk.
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet.

Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

Asuminen
Asuntola sijaitsee Gurgaon Kampuksella. Opiskelija asuntolaa on haettava 15 päviän kuluessa hyväksymiskirjeen saamisesta. Vaihto-opiskelijat asuvat Gurgaon Kampuksella ja opiskelevat New Delhin Kampuksella. Asumiskustannukset (asuntola, ruoka, internet) 275 € / kk.
Kustannukset
 • Asumiskustannukset 275 € / kk
 • Opintomatka 275 €
 • Kokonaiskustannukset kolmelta kuukaudelta 1100 €
Visa
Vaihto-opiskelijoiden täytyy hakea opiskelijaviisumia. Turistiviisumilla saapuneita opiskelijoita ei ilmoiteta valituille kursseille.
Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten KV-palveluihin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulu. Tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta opinto-ohjaajan kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) ja hanki siihen tarvittavat allekirjoitukset.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus. Katso Lisätiedot.
 • Vaihtokorkeakoulu vaatii seuraavat liitteet hakemukseen:
  • Englanninkielinen opintosuoritusote
  • Suosituskirja koordinaattorilta
  • Todistus terveydentilasta
  • Kopio opiskelukortista/henkilökortista
  • Englanninkielinen todistus vakuutuksen voimassaolosta vaihdon ajalle

 • Toimita alkuperäiset asiakirjat KV-palveluihin.
 • KV-palvelut toimittaa asiakirjat vaihtokorkeakouluun.
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen kohdekorkeakoulusta lähetetään sinulle hyväksymiskirje.
 • Toimita kopio hyväksymiskirjeestä Lapin AMKin KV-palveluihin ja täytä sähköinen apurahahakemus SoleGRANT, johon pääset kirjautumaan SoleMOVE -järjestelmän kautta.
 • Tutustu Vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Changes to the Original Learning Agreement, non-EU. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin outgoing@lapinamk.fi.
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Ohje).

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.
 • Täytä SoleMOVE -järjestelmässä After Exchange -välilehden tiedot sekä Feedback -välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio KV-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVE -järjestelmään After Exchange -välilehdelle.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmän sähköisen asioinnin kautta.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Lisätietoja
Tutustu vaihtokohteeseen täällä.