kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Ajou university

Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Ajou Universityn kanssa Etelä-Koreassa. Kampus sijaitsee Etelä-Korean pohjoispuolella Suwonissa.

 AJOU tarjoaa kansainvälisen vaihto-ohjelman syyslukukaudella (elokuu-joulukuu) ja kevätlukukaudella (maaliskuu-kesäkuu).

Lisätietoa vaihtokohteesta ja opintotarjonnasta löydät Ajou Universityn internet-sivuilta.

Kuka voi hakea Etelä-Koreaan Ajou Universityyn vaihtoon?
Kaikki Lapin AMKin Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat, edellyttäen että vaihtoon hakijalle löytyy sopivaa opintotarjontaa.
Opintotarjonta aikaisempina vuosina

1 Korean credit hour = 2 ECTS

Vaihto-opiskelijoille järjestetään syys- ja kevätlukukaudella orientaatio, joka on pakollinen.

Opintotarjonta vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä syys- vai kevätlukukausi. Tarkista aina päivitetty opintotarjonta.

Apurahat
 • Lapin Amkin opiskelu- ja matka-apuraha
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet.
 • Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!
Hakuajat
Tarkista vaihto-ohjelma kohtaiset hakuajat täältä.
Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten KV-palveluihin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet ja aikataulu. Tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta opinto-ohjaajan kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) ja hanki siihen tarvittavat allekirjoitukset.
 • Laadi motivaatiokirje ja hae englanninkielinen opintosuoritusote opintotoimistosta tai tilaa Pepistä.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus (katso Lisätiedot) ja liitä hakemukseen tarvittavat asiakirjat.
 • Mikäli hakijoita on vaihtopaikkoja enemmän, Lapin AMKin KV-palvelut päättää valittavista opiskelijoita.
 • Jos sinut valitaan hakijaksi, täytä kohdekorkeakoulun oma sähköinen vaihtohakemus ja tarvittavat liitteet (esimerkiksi passikopio, passikuvia, motivation letter, English language proficiency, CV). Toimita alkuperäiset asiakirjat Lapin AMK KV-palveluihin.
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen kohdekorkeakoulusta lähetetään sinulle hyväksymiskirje.
 • Toimita kopio hyväksymiskirjeestä Lapin AMKin KV-palveluihin ja täytä sähköinen apurahahakemus SoleGRANT, johon pääset kirjautumaan SoleMOVE -järjestelmän kautta.
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin outgoing@lapinamk.fi.
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Ohje).

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.
 • Täytä SoleMOVE -järjestelmässä After Exchange -välilehden tiedot sekä Feedback -välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio KV-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVE -järjestelmään After Exchange -välilehdelle.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmän sähköisen asioinnin kautta.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Tarvittavat hakulomakkeet
 • Vaihtokohteen omat hakulomakkeet löydät AJOUn Internet -sivuilta.
 • Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Lapin AMKin KV-palveluihin hakukohteen hakulomakkeita ja nominaatiota varten.
 • Tarvittavat lomakkeet löydät Lapin AMK Internet -sivuilta. Tallenna lomakkeet koneelle ennen täyttämistä.