kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Australian Catholic University


Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Australian Catholic Universityn (ACU) kanssa. Vaihtopaikkoja on tarjolla yksi vuodessa. Vaihtopaikkojen määrä tarkistetaan aina vuosittain. Lisätietoa vaihtokohteesta ja opintotarjonnasta löydät Australian Catholic Universityn internet- sivuilta.

Kuka voi hakea Australian vaihtoon?
Kaikki Lapin AMKin opiskelijat, edellyttäen että vaihtoon hakijalle löytyy sopivaa opintotarjontaa. Tarkista hakumahdollisuus KV-palveluista.
Apurahat
 • Lapin AMKin opiskelu apuraha 300€/kk ja matka-apuraha 1000€
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet.

Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

Hakuajat
 • Semester 1 (helmikuu-kesäkuu) 1.9.-1.10.
 • Semester 2 (heinäkuu-marraskuu) 1.2.-1.3.

Semester 1:lle yksi vaihtopaikka, johon haku päättyy 1.10. Mikäli paikka täytetään jo tässä haussa, Semester 2:lla ei ole yhtään vaihtopaikkaa tarjolla.

Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten KV-palveluihin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet sekä aikataulu. Tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta opinto-ohjaajan kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) ja hanki siihen tarvittavat allekirjoitukset.
 • Laadi motivaatiokirje ja hae englanninkielinen opintosuoritusote opintotoimistosta.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus. Katso Lisätiedot.
 • Mikäli hakijoita on vaihtopaikkoja enemmän, Lapin AMKin KV-palvelut päättää valittavista opiskelijoita.
 • Jos sinut valitaan hakijaksi, täytä kohdekorkeakoulun oma sähköinen vaihtohakemus ja tarvittavat liitteet (esimerkiksi passikopio, passikuvia, motivation letter, English language proficiency, CV). Toimita alkuperäiset asiakirjat Lapin AMKin KV-palveluihin.
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen ACUsta lähetetään sinulle hyväksymiskirje.
 • Toimita kopio hyväksymiskirjeestä Lapin AMKin KV-palveluihin ja täytä sähköinen apurahahakemus SoleGRANT, johon pääset kirjautumaan SoleMOVE -järjestelmän kautta.
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin international@lapinamk.fi.
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Ohje).

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.
 • Täytä SoleMOVE -järjestelmässä After Exchange -välilehden tiedot sekä Feedback -välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio KV-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVE -järjestelmään After Exchange -välilehdelle.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmän sähköisen asioinnin kautta.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Tarvittavat hakulomakkeet

Vaihtokohteen omat hakulomakkeet löydät ACUn Internet-sivuilta.

Muut tarvittavat lomakkeet löydät Lapin AMKin Internet-sivuilta. Tallenna lomakkeet tietokoneelle ennen täyttämistä.