kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Australian Catholic University


Lapin AMKilla on kahdenvälinen yhteistyösopimus Australian Catholic Universityn (ACU) kanssa. Vaihtopaikkoja on tarjolla yksi vuodessa. Vaihtopaikkojen määrä tarkistetaan aina vuosittain. Lisätietoa vaihtokohteesta ja opintotarjonnasta löydät Australian Catholic Universityn internet- sivuilta.

Kuka voi hakea Australian vaihtoon?
Kaikki Lapin AMKin opiskelijat, edellyttäen että vaihtoon hakijalle löytyy sopivaa opintotarjontaa. Tarkista hakumahdollisuus KV-palveluista.
Apurahat
 • Lapin AMKin opiskelu apuraha 300€/kk ja matka-apuraha 1000€
 • Tarkistathan myös ulkomaan opintoihin mahdollisesti saamasi KELA tuet.

Apuraha ei yksin riitä kattamaan vaihdosta aiheutuvia kuluja, vaan joudut käyttämään lisäksi myös omia varoja!

Hakuajat

Tarkista vaihto-ohjelma kohtaiset hakuajat täältä.

 • Semester 1 (helmikuu-kesäkuu)
 • Semester 2 (heinäkuu-marraskuu)

Semester 1:lle yksi vaihtopaikka, johon haku päättyy 1.10. Mikäli paikka täytetään jo tässä haussa, Semester 2:lla ei ole yhtään vaihtopaikkaa tarjolla.

Hakuprosessi

Ennen vaihtoa

 • Vaihdon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin.
 • Tutustu ensin kohteeseen, ohjelman kurssitarjontaan ja kustannuksiin.
 • Ota yhteyttä ohjausta varten KV-palveluihin. Ohjauksessa käydään läpi vaihtoprosessi ja siinä tarvittavat lomakkeet sekä aikataulu.
 • Keskustele ja tarkista ulkomailla suoritettava opintojaksotarjonta opinto-ohjaajan kanssa.
 • Täytä Learning Agreement (LA) japyydä siihen opinto-ohjajan allekirjoitus.
 • Täytä sähköinen SoleMOVE -hakemus. Katso Lisätiedot.
  Tarvittavat liitteet:
  - Learning Agreement (opiskelijan ja opinto-ohjaajan allekirjoituksella)
  - Pyydä englanninkielen opettajaa arvioimaan kielitaitosi ja allekirjoittamaan: Kielitodistus / Certificate of Language Proficiency
  - Motivaatiokirje
  - Opintosuoritusote
 • Mikäli hakijoita on vaihtopaikkoja enemmän, Lapin AMKin KV-palvelut päättää valittavista opiskelijoita.
  Valinta kriteereinä: opintomenestys, opintopistemäärä, motivaatio ja kielitaito sekä tarvittaessa haastattelu

 • Jos sinut valitaan hakijaksi kv-palvelut nominoi sinut kohdekorkeakouluun.
 • ACUsta lähetetään sinulle ohjeet heidän sähköisen vaihtohakemuksensa laatimiseen sekä lista tarvittavista liitteistä (esimerkiksi passikopio, passikuvia, motivation letter, English language proficiency, CV).
 • Hyväksymispäätöksen jälkeen ACUsta lähetetään sinulle hyväksymiskirje sekä heidänkin allekirjoittamansa Learning Agreement.
 • Kun sinulla on kaikkien osapuolten allekirjoittama Learning Agreement sekä ACUn hyväksymiskirje, voit siirtyä SoleGrant järjestelmään laatimaan apurahahakemuksen. SoleGrantiin pääset kirjautumaan SoleMOVE -järjestelmän kautta.
 • Tutustu vaihtoonlähtijän muistilistaan, hoida tarvittavat lupa-asiakirjat ja vakuutukset matkalle, tutustu vaihtokohteeseen ja valmistaudu hyvin matkaasi varten!

Vaihdon aikana

 • Vaihdon aikana opintoihin tehdään usein pieniä muutoksia. Keskustele mahdollisista muutoksista aina opinto-ohjaajan kanssa, jotta voit olla varma niiden soveltuvuudesta opintoihisi.
 • Opintosuunnitelman muutoksista laaditaan aina dokumentti Changes to the Original Learning Agreement. Pyydä tähän allekirjoitukset vaihtokorkeakoulusta ja skannaa se KV-palveluihin outgoing@lapinamk.fi.
 • Lue Lapin AMKin sähköpostia! Kaikki kotikorkeakoulun yhteydenpito tapahtuu koulun sähköpostin kautta!
 • Ota yhteys KV-palveluihin, mikäli kohtaat ongelmatilanteita. Otamme mielellämme vastaan myös positiivisia terveisiä.
 • Vaihtoa ei saa keskeyttää eikä ennenaikaistaa ilman, että siitä on keskusteltu osaamispäällikön ja KV-palveluiden kanssa. Vain osaamispäällikkö voi antaa luvan vaihdon keskeyttämiselle (katso Ohje).

Vaihdon jälkeen

 • Pyydä vaihtokorkeakoululta allekirjoitettu Letter of Confirmation ennen takaisin lähtöä ja palauta se SoleMOVE -järjestelmään heti vaihdon loputtua. Tämä on vahvistus vaihtoajastasi.
 • Täytä SoleMOVE -järjestelmässä After Exchange -välilehden tiedot sekä Feedback -välilehdellä oleva vaihtoraportti.
 • Vaihtokorkeakoulu lähettää ulkomaan opinnoistasi opintosuoritusotteen (Transcript of Records) KV-palveluihin. KV-palvelut ilmoittaa sinulle, kun opintosuoritusote on saapunut. Mikäli ToR saapuu suoraan sinulle, toimita kopio/skannattu versio KV-palveluihin. Muista liittää kopio myös SoleMOVE -järjestelmään After Exchange -välilehdelle.
 • Aloita kansainvälisten opintojesi hyväksilukuprosessi:
 1. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja hae hyväksilukuja PEPPI -järjestelmän sähköisen asioinnin kautta.
 2. Kun ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut ovat siirtyneet opintosuoritusotteelle, tilaa opintosuoritusote sähköisen asioinnin kautta. Helpoin tapa on tilata opintosuoritusote suoraan sähköpostiisi, josta voit tallentaa sen koneellesi.
 3. Liitä opintosuoritusote SoleMOVE -hakemukseesi After Exchange -välilehdelle.
Tarvittavat hakulomakkeet

Vaihtokohteen omat hakulomakkeet löydät ACUn Internet-sivuilta.

Muut tarvittavat lomakkeet löydät Lapin AMKin Internet-sivuilta. Tallenna lomakkeet tietokoneelle ennen täyttämistä.