kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Hyvinvoiva opiskelija

HYVINVOINTI-, OHJAUS- JA NEUVONTATYÖ AMKissa

Ohjauksen ja neuvonnan sekä opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen ovat koko opiskeluyhteisön asia. Tavoitteena on tukea opiskelijoita opinnoissa ja urasuunnittelussa sekä pitämään huolta omasta jaksamisestaan opintojen aikana ja työelämässä.

Koko korkeakouluyhteisö, henkilöstö ja opiskelijat, tukevat jokaisen opiskelijan oppimisen ja opiskelun sujumista. Ohessa tietoa eri toimijoiden vastuista ja rooleista.

Rooleja
Opiskelija
 • vastaa opinnoistaan
 • saa tukea ja ohjausta eri toimijoilta
Opetushenkilöstö
 • Päivittäinen, jatkuva opiskelijan oppimisen sekä opiskelun tuki ja ohjaus
 • Ryhmäytymisen tukeminen ja yhteisöön kuulumisen vahvistaminen
 • Välittäminen ja huolenaiheiden puheeksi ottaminen
 • Opiskelijan ja opiskelijaryhmän opintojen etenemisen seuranta
 • Opiskelijoille viestiminen: opiskelija tietää mitä tapahtuu, milloin ja miksi
Opinto-ohjaaja
 • Opiskelijan opinto- ja opiskelupolun ohjaaminen erityisesti seuraavissa tilanteissa:
  • Opintojen aloitusvaihe
  • Oppimisen ja opiskelun haasteissa tarvittava erityinen tuki
  • Opintojen valmistumisvaihe
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely ja päätökset
 • Joustavan ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistäminen
 • Ohjaustoimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden toimijoiden kanssa

Katso opinto-ohjaajat 1.1.2020 alkaen.

Opintosuunnittelija
 • Opiskelija-asioihin liittyvä neuvonta ja ohjaus (lukuvuodelle ilmoittautumiset, opiskeluoikeudet, opiskelijaetuudet, hyväksiluvut jne.)
 • Valmistumisvaiheen dokumenttien ja hakemusten käsittely
 • Avoimen ammattikorkeakoulun ja ristiinopiskelun (CampusOnline, korkeakoulukonsernin opinnot jne.) neuvonta ja ohjaus
Katso kampusten opintotoimistot
Muut opiskelijapalvelut

Kansainvälinen toimisto

 • vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla (suunnittelu ja hakeutuminen)
 • kotikansainvälistyminen (kansainväliset tapahtumat, tulevien vaihto-opiskelijoiden ystäväperhetoiminta jne.)

Hyvinvointipalvelut

eOppimispalvelut

 • verkko-opiskelun tuki
Opiskelijakunta ROTKO
 • Opiskelijoiden edunvalvonta ja hyvinvoinnin vaikuttamistyö (vuorovaikutus opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa, informaatio jne.)
 • Opiskelijatuutorit: päiväopintoja opiskelevan AMK-opiskelijan vertaistuki (ryhmäytyminen, opiskelupaikkakuntaan tutustuminen, harrastukset jne.)
 • www.lapinrotko.fi

Ohjauskolmio suomi.JPG