kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Hyvinvoiva opiskelija

OPISKELIJAKUNNAN HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖTHäirintäyhdyshenkilö?


Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voit kääntyä, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi joko toisen opiskelijan tai henkilöstöön kuuluvan toimesta. Häirintäyhdyshenkilö neuvoo ja tukee häirintätilanteiden selvittelyssä. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Yhteystiedot Rotkon sivuilla.

 

Häirintä?


Häirintä voi olla mm. syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua, sukupuolista häirintää ja ahdistelua, uhkailua tai sanallista/ fyysistä käyttäytymistä. Häirinnän määrittely on toisaalta vaikeaa, koska se aina liittyy henkilön omaan kokemukseen asiasta. Se mikä itsestä tuntuu normaalille, voi toisesta tuntua epänormaalille. Kuitenkin häirintänä voidaan pitää sellaista käyttäytymistä, jota jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana, vastenmielisenä tai muuten sopimattomana.