kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Yksilöllisen osaamispolun valinta

Lapin AMKin YAMK-koulutuksissa huomioidaan opiskelijan yksilölliset osaamistarpeet. YAMK-opiskelijat yhdessä työelämän kanssa tuntevat parhaiten sen, minkälaista asiantuntijuutta heiltä edellytetään.

Tutkintoon kuuluu opinnäytetyöprosessi, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän, työpaikan/yrityksen toiminnan kehittämistehtävä.

Jokaiseen koulutukseen sisältyvät koulutusohjelman omat ydinopinnot. Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia profiloivia opintoja, joissa opiskellaan esim. johtamisen, työelämän kehittämisen sekä digiajan osaamisen teemoja. Näiden vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus on tarjolla kaikille YAMK-opiskelijoille, jolloin eri opintojaksoja suorittavat ryhmät voivat olla hyvinkin monialaisia.