kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Yksilöllisen osaamispolun valinta

Lapin AMKin YAMK-koulutuksissa huomioidaan opiskelijan yksilölliset osaamistarpeet. YAMK-opiskelijat yhdessä työelämän kanssa tuntevat parhaiten sen, minkälaista asiantuntijuutta heiltä edellytetään.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Tutkintoihin kuuluu kaksi kaikille yhteistä opintojaksoa: Osaamisen johtaminen ja Työelämän kehittämismenetelmät.

Yhteisten opintojen rinnalla käynnistyvät koulutusohjelmasi ydinopinnot. Kussakin koulutuksessa on tarjolla kolme – neljä ydinopintomoduulia (à 15–20 opintopistettä), joista valitset kiinnostavimmat.

Kolmas vaihe koostuu profiloivien opintojen tarjonnasta. Kokonaisuus on tarjolla kaikille YAMK-opiskelijoille, jolloin eri opintojaksoja suorittavat ryhmät voivat olla hyvinkin monialaisia.Valinnanvarasi on näissä opinnoissa laajimmillaan.

Opinnäytetyöprosessi  aloitetaan heti ensimmäisellä lukukaudella. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän, työpaikan/yrityksen toiminnan kehittämistehtävä.