kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

uudistuvan teollisuuden asiantuntija

Tutkinto: Insinööri YAMK
Opintojen laajuus: 60 op
Opintojen kesto: 1 vuotta
Alkamisajankohta: Syksy 2024

 

Tekniikan alan YAMK-koulutus perustuen teollisuuden ja yritysten tarpeisiin

Uudistuvan teollisuuden asiantuntija toimii nykyajan modernien tuotantokokonaisuuksien parissa käyttäen uusia teknologisia ratkaisuita ja työkaluja.

Uudistuvan teollisuuden kilpailukyky pohjautuu vahvasti uusiin teknologisiin ratkaisuihin, jotka vahvistavat yritysten kilpailukykyä. Teollisuuden kasvava automaatioaste luo tarpeita uudenlaiselle osaamiselle, jossa asiantuntijat kykenevät soveltamaan digitaalisia ratkaisuita eri toiminnoissa ja sitä kautta tehostamaan yrityksen toimintaa. Myös tekniikan alan yleinen kehitys kohti digitaalisia ja automaattisia ratkaisuita luo uusia osaamistarpeita, joihin koulutus pyrkii vastaamaan.

Koulutuksessa keskitytään teollisuuden tuotantokokonaisuuksien hallintaan ja johtamiseen ottaen huomioon digitalisaation ja automatisaation asettamat vaatimukset toiminnalle. Automatisoituvan toimintaympäristön teknologiaratkaisut ja niiden hallinta on tärkeää yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Asiantuntijan on kyettävä ottamaan huomioon myös teollisuuden digivihreä siirtyminen kohti ympäristöystävällistä ja vastuullista liiketoimintaa ja teknologisia ratkaisuita.

Koulutus on monimuotoinen, jossa opiskelet virtuaalisesti sekä myös kontaktiopetuksessa tapahtuvien käytännön tehtävien parissa. Koulutukseen voi hakea, kun on hankkinut tekniikan alan (esim. kone-, automaatio-, prosessi- tai sähkötekniikka) AMK- tai muun korkeakoulututkinnon, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

Pätevyys

Uudistuvan teollisuuden asiantuntija - koulutus parantaa työelämässä olevien tekniikan alan insinöörien valmiuksia kehittää ja hallita moderneja tuotantokokonaisuuksia ja toimintoja. YAMK-tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia vaativissa esimies-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä teknisellä alalla.

Tutkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Tutkintonimike:
- Insinööri (ylempi AMK) / Master of Engineering (M.Eng.)

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen taso kuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.


Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja se suoritetaan pääasiallisesti yhden lukuvuoden aikana.

1. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 30 op:
• Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot, 25 op:
• Teollisuuden tuotantokokonaisuudet 5 op
• Johtaminen ja turvallisuuden hallinta 5 op
• Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
• Autonominen toimintaympäristö 5 op
• Prosessien mallinnus ja simulointi 5 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot (suositellut), valitaan 5 op
• Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät 5 op
• Robotiikka ja automaattiset järjestelmät 5 op
• Profiloivan osaamisen opintojakson voit valita myös kaikille yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta, tai muista soveltuvista EQF7-tason opinnoista.

Katso myös opetussuunnitelma 2024

Löydät kaikki tarjolla olevat vapaasti valittavat profiloivat opinnot Opinto-oppaasta

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.
Opiskelutapa

Koulutuksen opetus on pääosin etänä suoritettavaa iltaopetusta klo 17 - 20.15 välillä. Koulutukseen kuuluu myös lähiopetusta Kemissä (Kosmos) 2 kpl kahden päivän mittaista lähiopiskelujaksoa lukukaudessa.

Opintojaksoihin kuuluu keskeisesti viikoittainen tapahtuva työskentely tiimeissä tai itsenäisesti.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opinnot alkavat yhteisellä orientaatiolla verkossa. Orientaation ensimmäinen päivä (klo 9-17) on varattu yhteisille YAMK-asioille ja jälkimmäinen on koulutuskohtainen orientaatiopäivä. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään yhteishaussa. Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Yliopettaja
Ari Pikkarainen, Kemi
puh. 050 310 9437
ari.pikkarainensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg