kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Tiedolla johtamisen asiantuntija

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla.
Kesto: 1 - 1½ vuotta taustatutkinnosta riippuen
Alkamisajankohta: syksy 2023


Monialainen ja kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus!

Tiedolla johtamisen asiantuntija toimii tiedon hyödyntämisen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä johtaa tietoon pohjautuvaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Tiedon määrä ja sen merkitys yrityksille ja muille organisaatioille lisääntyy vauhdilla. Tiedon hyödyntämiseen paneutuneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa digitalisaation sekä koneoppimisen ja analytiikan kehittymisen myötä. Yrityksille ja organisaatioille tieto on resurssi, jota voidaan hyödyntää muun muassa strategisessa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Koulutus on virtuaalinen ja monialainen. Siihen voi hakea, kun on hankkinut AMK- tai muun korkeakoulututkinnon, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

Pätevyys

Ylempi AMK-tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutus kehittää tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistasi sekä asiantuntemustasi, syventää perustutkinnon osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystäsi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on joko 60 op tai 90 op pohjatutkintosi laajuuden mukaan. Voit tiedustella laajuudesta tarkemmin Lapin AMKin hakijapalveluista  - hakijapalvelut@lapinamk.fi

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 35 op:

  • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot, 15 op:

  • Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 op
  • Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5 op
  • Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5 op


3. Suositellut profiloivan osaamisen opintojaksot, 0 - 20 op:

 

  • Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5 op
  • Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5 op
  • Creation of Sustainable Future 5 op
  • Digitaalinen alustatalous 5 op

Loput profiloivan osaamisen opintojaksoista voit valita kaikille yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta, tai muista soveltuvista EQF7-tason opinnoista.

Katso myös opetussuunnitelma 2022.

Tiedolla johtamisen asiantuntija -YAMK -koulutuksessa voit halutessasi tehdä YAMK-opinnäytetyön monialaisena. Lue lisää eMONT-opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö, joka tehdään oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.
Opiskelutapa

Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu virtuaalisesti verkon yli ja työn ohessa. Verkossa opiskellaan sekä yksin että ryhmissä. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa, tyypillisesti enintään kaksi päivää kuukaudessa. Opetus on pääsääntöisesti iltaopetusta (klo 16-21). Lisäksi osassa opintojaksoja edellytetään viikottaista ryhmässä työskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijakeskeisiä, tutkimuksellisia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Saat ohjausta ja palautetta verkossa.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opinnot alkavat 18. - 19.8. pakollisilla orientaatiopäivillä verkossa (klo 9 - 17). Ohjeellinen opiskeluaika on 1 - 1½ vuotta taustatutkinnosta riippuen.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa. Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

yliopettaja
Heli Väätäjä

p. 044 478 0221
heli.vaatajasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
P. 0400 830 036 tai 040 511 8659
hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg