kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia opinnoista

Ylempi AMK-tutkinto avaa uusia ovia

Stora Enson osastomestarina toimiva Hanna Kursula ja Kemin kaupungin projektisihteerinä ja sarjakuvakeskuksen näyttelytuottajana toiminut Petri Kittilä ovat valmistuneet YAMK-tutkinto-ohjelmista.

Petri ja Hanna Lounais-Lappi.jpg

Hanna ja Petri ovat tyytyväisiä YAMK-tutkinto-ohjelmiin. ”Kokonaisuutena tämä on ollut avartava kokemus ja opettanut järjestelmälliseen ja systemaattiseen työntekemiseen.” Kuva: Lounais-Lappi

Mikä sai Hanna Kursulan ja Petri Kittilän palaamaan opintielle Lapin ammattikorkeakouluun?

– Olin työskennellyt jo jonkin aikaa vuorotyönjohtajana Stora Ensolla ja aloin kaipaamaan laajempaa työnsisältöä. Halusin hakea eri tyyppisiä työtehtäviä ja mietin, että ylemmän tutkinnon käyminen auttaisi tavoitteessani, kertoo Kursula, joka suoritettuaan insinööri YAMK-tutkinnon siirtyi osastomestarin työtehtäviin valmistumisensa jälkeen.

Kittilä suoritti englannin kielellä liiketaloustieteellisen MBA-tutkinnon tiiviissä tahdissa eli 1,5 vuodessa.

Opiskelupaikan valintaan vaikuttivat monet tekijät:

– Sijaintina Tornio oli kätevä, sillä se sijaitsee lähellä asuinpaikkaani Kemiä. Tärkeimmät valintaani vaikuttavat syyt olivat kuitenkin korkeatasoiset opettajat ja koulutuksen laadukkuus. Lapin ammattikorkeakoululla on myös laajat ja hyvät kansainväliset verkostot eri toimijoiden kanssa.

Opiskeleminen töiden ohella

YAMK-opinnoissa haasteena voi olla työn ja opiskelun yhteen sovittaminen. Tästä ovat samaa mieltä myös Kursula ja Kittilä:

– Opiskelun aikana korostui itsensä johtamisen lisäksi ajan käytön taito. Haasteellisinta oli oman perheen, vuorotyön ja opiskelun sovittaminen, muistelee Kursula.

– Työt loppuivat normaalisti viiden aikaan ja ilta meni opiskeluun, joka sisälsi lukemista, kirjoittamista, ryhmätöitä ja verkkoluentoja. Olihan se tiivis työtahti, Kittilä kommentoi.

Huolimatta haastavista yhteensovituksista, ovat molemmat olleet tyytyväisiä YAMK-tutkinto-ohjelman kokonaisuuteen:

– Tämä oli avartava kokemus ja opetti järjestelmälliseen ja systemaattiseen työntekemiseen.

Työpaikan tuki tärkeää

Molempien vastavalmistuneiden mielestä erityisesti työpaikan tuki näyttelee suurta osaa YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana.

– Kun työntekijöitä kannustetaan opiskeluun, on siitä selkeä hyöty myös yrityksille: kouluttautuminen motivoi ja se antaa työntekijöille mahdollisuuden kasvaa organisaation sisällä, Kursula kertoo.

Kittilä haluaa rohkaista myös muita hakemaan iästä huolimatta:

– Ikä ei ole este. Mielestäni jokaisen kiinnostuneen kannattaisi lähteä rohkeasti opiskelemaan.

 

Alkuperäinen juttu on julkaistu kaupallisen yhteistyön tuloksena Lapin Kansassa. Teksti ja kuva: Lounais-Lappi.

Kuka olet? Missä asut?Sorvisto.jpg
Olen Erika Sorvisto, asun Torniossa.

Mikä oli elämäntilanteesi kun päätit hakea YAMK-opintoihin? Mistä idea tuli?
Työskentelin Kaunisvaaran kaivoksella Pajalassa koko sen toimimisen ajan aina rakentamisvaiheen alusta asti, jolloin kohtasin monenlaisia johtamistyylejä sekä esimiestyön osaamista, mikä herätti kiinnostuksen koulutusaiheeseen. Uusien asioiden oppiminen lisää kiinnostusta uusiin asioihin.

Miten työnantajasi suhtautui ajatukseen?
Työnantaja on suhtautunut positiivisesti omaehtoiseen opiskeluun.

Miksi päätit hakea juuri tähän koulutukseen, juuri Lapin AMKissa?
Hain koulutukseen, koska YAMK-tutkinnolla saa pätevyyden virkoihin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Myös koulun sijainnilla, mahdollisuudella opiskella töiden ohessa ja mielenkiintoisella koulutustarjonnalla oli vaikutusta valintaani. Koulu oli myös tuttu jo edellisistä opinnoista.

Millaista opiskelu on ollut? Onko tullut yllätyksiä odotuksiin nähden?

Opiskelu on ollut antoisaa. Opinnot ovat tarjonneet mahdollisuuden verkostoitumiseen. Opintojen avulla oppii hahmottamaan työpaikan ja sen toiminnan kokonaisuutena. Toimintamalleja tulee kyseenalaistettua ja opintojen avulla työelämän tunnistettuihin ongelmakohtiin löytyy myös ratkaisuja.

Yksi tällainen on muun muassa työelämälähtöinen kehitystehtävä, joka tehdään opintojen lopuksi opinnäytetyönä. Yllätyksenä tuli minulle uusi opetustapa, jossa tietoa ei kaadettukaan opettajien suunnasta, vaan me opiskelijat olimme itse aktiivisessa roolissa tiedon etsijöinä ja tiedon käsittelijöinä. Ja sekin toimii!

Millainen on nykytilanteesi tai tulevaisuuden suunnitelmasi?
Olen tällä hetkellä Metso Sweden AB:n palveluksessa kuten Kaunisvaaran kaivoksen toiminta-aikanakin. Työtehtävät ovat vaihtuneet kaivosajan kunnossapidon suunnittelusta koulutusten koordinointiin sekä Metson käytössä olevan kunnossapitotietojärjestelmän implementointiin Bolidenin Aitikin kaivoksen Metson kunnossapitoryhmälle elinkaaripalveluihin.

Tulevaisuudessa toivoisin näiden opintojen ja osaamisen lisääntymisen myötä olevani edelleen työllistetty ja mahdollisesti työskenteleväni esimerkiksi asiakkuuksien johtamisen, osaamisen johtamisen tai kunnossapidon strategioiden parissa. Koulutus on tuonut moniakin uusia kiinnostuksen kohteita, joiden parissa tuntuisi mielekkäältä työskennellä.

 

Näkemyksiä YAMK-opinnoista, Mika Grönvall:
gronvall_kuva.jpg

Olen Mika Grönvall, 48 vuotta. Koulutukseltani olen insinööri (AMK) ja opintoja olen suorittanut Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa.

Asun Kemissä ja työskentelen Kemin kaupungin palveluksessa yhdyskuntatekniikan päällikkönä ja teknisenä johtajana. Työtehtävieni painopisteen siirtyessä yhä enemmän johtamiseen oli heti selvää, että haluan kehittää johtamisosaamistani. Insinöörin perusopinnoissa saa mielestäni erittäin hyvän substanssiasiantuntijuuden, mutta johtamiseen ei juuri missään perusopinnoissa paneuduta riittävästi, johtuen kaiketi vaadittavista alan osaamistarpeista.

Lapin AMK:n tarjoama ylemmän ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma vastaa juuri tähän huutoon.

Opinnoissa keskitytään pelkästään johtamiseen ja mielestäni juuri siten, että ne palvelevat työelämän tarpeita.

Nähdäkseni tämän YAMK-opintosuunnan opiskelijavalinnoissa tarkoituksena on, että opiskelijat ovat jo riittävän kokeneita ammattiosaajia, jolloin voidaan keskittyä heidän johtamistaitojensa kehittämiseen.

Kemin kaupungilla on tällä hetkellä menossa useita kehittämishankkeita, joissa johdon rooli on keskiössä. Koen saamani koulutuksen tukevan myös osaltaan kehittämishankkeissa tarvittavaa osaamista. Työnantajani on suhtautunut opintoihini erittäin hyvin ja opinnäytetyöni tulee palvelemaan työnantajaani Kemin kaupunkia.

Lapin ammattikorkeakoulu on minulle periaatteessa tuttu paikka liittyen aikaisempiin opintoihini, koska olen suorittanut tutkinnot sitä edeltävissä oppilaitoksissa Rovaniemellä ja Kemissä. Valintani kohdistui Lapin ammattikorkeakouluun, koska koen, että opetus on laadukasta ja oppilaitoksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on Lapin kehittäminen.

Opiskelu on ollut mielekästä sekä nykyaikaista ja fokus on ollut oikeissa asioissa. Opiskelun eräänä teemana on ollut poikkihallinnollisuus, joka varsinkin julkissektorilla korostuu myös työelämässä. Tietotekniikan insinööri Jari Kokko, Rovaniemi

- Tiesin, että tulisin hakeutumaan jatkokoulutukseen jo silloin kun kuulin koulutuksesta ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten. Heti kun sain hakukelpoisuuteen vaadittavan kolmen vuoden työkokemuksen kokoon, laitoin hakupaperit vetämään, Jari Kokko kertoo hakeutumisestaan teknologiaosaamisen johtamiskoulutukseen.

Ylemmässä AMK-tutkinnossa häntä kiinnostivat tutkinnon sisältämät monipuoliset itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Toisena syynä koulutusohjelmaan hakeutumiselle oli halu suorittaa EQF7-tasoinen tutkinto, jotta sen puuttuminen ei muodostuisi myöhemmin työuralla etenemisen esteeksi.

Vuonna 2007 tietotekniikan insinööriksi valmistuneelle Jari Kokolle ongelmaperustainen oppimismenetelmä oli uusi juttu.

- Alkuhankaluuksien jälkeen uusi oppimismenetelmä oli erittäin mielenkiintoinen ja palkitseva. Siinä oppiminen tapahtui yksilöllisesti kunkin oppilaan ehdoilla, mutta kuitenkin ryhmän etuja palvellen, hän kertaa.

YAMK-opintojen opinnäytetyön Jari teki kehittämistehtävänä työnantajalleen Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Työssään hän tutki opiskelijapalautteen vaikutusta opetuksen kehittämisessä.

Opiskeluaikana hän teki töitä sivutoimisena opettajana.

- Uskon, että jatkossa opintojen aikana luodut kontaktit ja ylempi korkeakoulututkinto tulevat kantamaan hedelmää ja tulen löytämään päätoimisen kiinnostavan työn. Työpaikan voisin nähdä olevan esimerkiksi suunnittelu-, konsultaatio- tai asiantuntijatehtävissä tai projektipäällikön/keskijohdon tehtävissä.

Töiden ja opiskelujen yhteensovittaminen oli Jarin kohdalla helppoa, koska töitä ei ollut kuin parina iltana viikossa. Jari valmistuikin jo vuoden opintojen jälkeen.

 JariKokkoYAMK100kuvakaruselli.jpg

Jari Kokko oli vuonna 2014 sadas YAMK-tutkintoon valmistunut. Yhteiskuvaan kokoontuivat lokakuun valmistujaisjuhlapäivänä rehtori Martti Lampela (vas.), insinööri YAMK Jari Kokko ja YAMK-päällikkö Veikko Kärnä.