kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: 24.8.2023 klo 9.00

 

Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristön muutos määrittää terveys- ja hyvinvointialoilla toimivien osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia.

Muutosta ohjaavat Suomen terveys- ja hyvinvointipoliittiset linjaukset ja taloudelliset reunaehdot, kansainvälistyminen, ihmisten eliniän pidentyminen ja terveiden elinvuosien jatkuminen

Koulutus antaa valmiuksia esimiestyöhön ja monialaisten palveluiden johtamiseen, uudistamiseen ja kehittämiseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Opit analysoimaan ja kehittämään oman alasi toimintaa ja työelämää. Myös valmiudet toimia yrittäjänä paranevat.

Pätevyys ja uranäkymät

Tutkinnon suorittaneella on valmiuksia toimia vaativissa esimies- ja kehittämistehtävissä sekä julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla. Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeet ovat: fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.


Uramahdollisuudet

Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä osaamistaan asiantuntijuusalueellaan. Koulutus valmistaa korkeakoulutettuja työelämän asiantuntijoita, joilla on

 • osaamista toimia lähiesimies- ja johtotehtävissä sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla,
 • osaamista työelämän kehittämiseen,
 • osaamista ja asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
 • lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla.

Tehtävänimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • yksikön johtaja
 • palvelupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • lehtori
 • tuntiopettaja
 • yrittäjä
Sisällöt

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot, 30 op:
• Opinnäytetyö 30 op

2. Koulutukseen sisältyvät lisäksi seuraavat ydinosaamisen opintojaksot, 25 op
• Osallistava strateginen johtaminen 5 op
• Terveys ja talous 5 op
• Henkilöstön johtaminen 5 op
• Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen 5 op
• Työelämän kehittämismenetelmät 5 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot (35 op) voit valita kaikille yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta.

Katso myös opetussuunnitelma 2023

Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen  YAMK -koulutuksessa voit halutessasi tehdä YAMK-opinnäytetyön monialaisena. Lue lisää eMONT-opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.
Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, johon sisältyy ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua.

Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla (EQF7) opinnoilla.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa. Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset
Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Outi Mattila
yliopettaja
p. +358 40 749 8615
outi.mattilasähköposti harmaa.jpg
Rovaniemi

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg