kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK;
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: ei uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna 2020

 

Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristön muutos määrittää terveys- ja hyvinvointialoilla toimivien osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia.

Muutosta ohjaavat Suomen terveys- ja hyvinvointipoliittiset linjaukset ja taloudelliset reunaehdot, kansainvälistyminen, ihmisten eliniän pidentyminen ja terveiden elinvuosien jatkuminen.

Alalla toimivilta edellytetään osaamista väestön terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen, palveluiden uudistamiseen ja kulttuurisiin valmiuksiin.

Koulutus syventää ja kehittää erityisasiantuntemustasi ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamistasi.

Kehitä, uudista ja johda terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monialaisia palveluja vaativan tason asiantuntijana.

Pätevyys ja uranäkymät

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan johtamiseen, kehittämiseen ja arviointiin julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla.

Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat. Osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alan toimintaa ajankohtaisten kansallisten ja kansainvälisten terveys- ja hyvinvointipoliittisten ohjelmien mukaisesti.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeet ovat sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) ja geronomi (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

 

Uramahdollisuudet

Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä osaamistaan asiantuntijuusalueellaan. Koulutus valmistaa korkeakoulutettuja työelämän asiantuntijoita, joilla on

 • osaamista toimia lähiesimies- ja johtotehtävissä sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla,
 • osaamista työelämän kehittämiseen,
 • osaamista ja asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
 • lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla.

 

Tehtävänimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • yksikön johtaja
 • palvelupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • lehtori
 • tuntiopettaja
 • terveyden edistämisen koordinaattori
 • yrittäjä
Tavoitteet

Terveyden edistämisen koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Terveyden edistämisen koulutuksesta valmistuneena osaat vaativan tason asiantuntijana kehittää, uudistaa ja johtaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen monialaisia palveluja.

Tutkinto antaa sinulle

 • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
 • Lisää asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
 • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
 • Osaamista työelämän kehittämiseen
Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

 • Syventäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat
 • Työelämän monialainen kehittäminen
 • Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
 • Terveyden edistämisen johtaminen

Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet.

Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua.

Katso myös Opetussuunnitelma 2019.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Sinulla on myös mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK -opintojen tarjonnasta valituin osin.

Lähiopetuspäiviä on 2–3 päivää kuukaudessa päiväopetuksena Kemissä ja lisäksi noin 2–3 ilta- ja viikonloppuopetuspäivää lukuvuodessa.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Kemissä elokuun lopulla 2020.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Katso kouluksen lähiopiskelupäivät lukuvuonna 2019-2020.
Paras paikka

KARVI_AUDITOITU_sininen.png

Tämän koulutuksen laadunvarmistus on parasta tasoa "Edistynyt".

Lue lisää Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston tekemästä arvioinnista.

Kemin kattojen yllä

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Soili Vesterinen, Kemi
puh. 044 478 0238, soili.vesterinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK