Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Ennakkotehtävät

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 60 OP

Vastaa kuhunkin ennakkotehtävään eri sivuille esseemuotoisena vastauksena.

Ennakkotehtävä 1: motivaatio (5 p)

 Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen sisältöihin.

• Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
• Miksi haluat tähän koulutukseen?
• Mitä odotat opiskelulta?
• Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
• Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana?
• Opiskeletko mieluimmin yksin vai yhteistyössä toisten kanssa?
• Oletko keskustellut työnantajasi kanssa tästä koulutuksesta ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaisi työtehtäviesi hoitoon?
• Millaisia johtamiseen liittyviä tietoja/taitoja haluat erityisesti kehittää?

Ennakkotehtävä 2: Opinnäytetyön tai kehittämiskohteen alustava kuvaus (15 p).

Valitse kohta A tai B.

A. Opinnäytetyön alustava kuvaus: Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdan kohdeorganisaatiosi kannalta. Aiheen tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää vähintään aihe ja mahdollisen toimeksiantajan kuvaus, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu.

B. Kehittämiskohteen kuvaus: Kuvaa sinua kiinnostavaa työelämän kehittämiskohdetta, jota voisit selvittää monialaisen opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Pohdi aihetta miettiessäsi etenkin sitä, miten työsi avulla voisit uudistaa ja kehittää työelämän käytäntöjä ja syventää omaa asiantuntijuuttasi.

Ennakkotehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• Sopivuus koulutuksen sisältöön
• Suunnitelman tavoitteet, toteuttamiskelpoisuus, ajankohtaisuus ja merkittävyys
• Suunnitelman selkeys, jäsentyneisyys ja ymmärrettävyys
• Oma rooli kehittämistyössä
• Kirjallinen ulkoasu

Ennakkotehtävä 3: Opinnäytetyön arvosana ja työkokemus (5 p)

Ilmoita perustutkintoosi liittyneen opinnäytetyösi aihe, arvosana sekä työkokemusvuodet.


Palauta ennakkotehtävät valintakokeeseen tullessasi.


Lisätietoja:
Soili Mäkimurto-Koivumaa, yliopettaja
puh. 020 798 6068
soili.makimurto@lapinamk.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK