Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Teollisuuden verkostojohtaminen

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering
Opintojen laajuus: 60 op
Opintojen kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2020

 

Insinööri ja johtamisen taito

Muutokset toimintapuitteissa edellyttävät organisaatioilta ekologisuutta, verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä. Teollisuuden verkostot muodostavat ekosysteemejä, joissa toimijat tuottavat yhtiölle, asiakkaille ja toisilleen lisäarvoa.

Hyvin toimiva ja johdettu innovaatioympäristö ruokkii sekä yksiöiden että yrityksen kasvua ja kehitystä.

Teollisuuden verkostojohtamisen koulutuksessa asiantuntijat ja esimiehet kohottavat osaamistaan, joka tähtää organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Kasvata kehittämisasiantuntijuuttasi muuttuvien liiketoimintaverkkojen johtamiseen.

Johtamisessa tarvitaan verkostoitumista ja erilaisten resurssien kehittämistä.

 • Miten osaan arvioida, johtaa ja edistää verkostomaista toimintaa työyhteisössä?
 • Miten osaan tukea ja kehittää verkostomaisen toiminnan edellyttämää osaamista teollisissa ympäristöissä?
 • Miten osaan kehittää kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja niissä tarvittavia resursseja?
 • Miten kykenen edistämään ekologista ajattelua työyhteisössä?
 • Miten osaan ohjata resurssien taloudellista käyttöä ja yrittäjämäistä toimintatapaa osana omaa työtäni?
Pätevyys

Insinööri (ylempi amk) tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriohjelmiin.

Tavoitteet
 • Työelämän kehittäminen,
 • Opitun soveltaminen ihmisten että asioiden johtamiseen,
 • Organisaation johtaminen siten, että olemassa oleva osaaminen tukee organisaation kehittymistä erilaisissa tilanteissa,
 • Toiminta monialaisissa yhteisöissä ja oman osaamisen hyödyntäminen alueen ja erilaisten yritysten kehittämisessä,
 • Valmiudet oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen ja
 • Asiantunteva viestintä.
Sisällöt

Teollisuuden verkostojohtamisen koulutus luo osaamista, jolla tuetaan merkittävien teollisten toimijoiden kehitystä ja osaamisen kasvua. Koulutus syventää ja kehittää opiskelijoiden erityisasiantuntemusta ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamista.

Koulutuksessa painottuu kiertotalousajatteluun pohjautuva kestävän liiketoiminnan johtaminen sekä resurssien johtaminen.

Niiden lisäksi koulutus antaa valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, jota varten opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittämistehtävän.

Koulutus on moniammatillista ja -alaista ja antaa myös valmiuksia ennakoida työelämän muutoksia.

Koulutus (60 op) koostuu seuraavista osista

 • Syventävät opinnot 25 op
 • Vapaavalintaiset opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö (kehittämistehtävä) 30 op.

Osa opinnoista on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentävästi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Katso myös Opetussuunnitelma 2019.
Opiskelutapa

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen jopa yhdessä vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Kemissä elokuun lopulla 2020.

Lähiopetusta on Kemissä kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joissa opiskelua ohjataan aktiivisesti.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät lukuvuonna 2019-2020.

Koulutukseen hakeminen: Kevään yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

Kemin kattojen yllä
Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Soili Mäkimurto-Koivumaa
p. 040 734 0405
soili.makimurto-koivumaasähköposti harmaa.jpg


LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
P. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK