kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Sosiaalialan osaamisen johtaminen

Tutkinto: Sosionomi YAMK; Geronomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Aloitusajankohta: syksy 2021. Koulutus käynnistyy vain parittomina vuosina.

 

Väestö- ja aluerakennemuutokset, kansalaisten subjektius ja toimintakyky ja sosiaalisia riskejä sisältävät elinolosuhteet asettava haasteita. Niihin voidaan vaikuttaa muun muassa kehittämällä asiakastyön menetelmiä.

Sosiaalialan osaamisen johtamisen koulutuksessa on teemana sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen käytäntöjen kehittäminen.

Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöiselläkäytäntöjen kehittämisellä tarkoitetaan toimijoiden ja osallisten äänen sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä hyvinvointipalveluiden kehittämistyössä yli alue- ja sektorirajojen. Tällainen aihepiiri mahdollistaa opintojen suorittamisen ja suuntautumisen sosiaalialan eri sektoreille ja alueille.

Sosiaalialan AMK-maisterit vastaavat sosiaalialan laajeneviin ja monimuotoistuviin asiantuntijuuden kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto auttaa osaltaan vauhdittamaan toimintamallien uudistumista.

Pätevyys ja uranäkymät

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.

Yksityisellä sektorilla sosionomi (ylempi AMK) voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

 

Uramahdollisuudet

Sosionomien (ylempi AMK) työmarkkina-asema vaihtelee maakunnittain. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään hyvin:

 • Osa sijoittuu sosiaalialan järjestöihin ja sosiaalialan yrityksiin kehittämis- ja esimiestehtäviin, ja tehtävässä koulutusvaatimuksena on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.
 • Osa sijoittuu valtion sellaisiin organisaatioihin, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutus, kuten työvoimahallinnon ja sosiaalialan yhteisorganisaatiot (mm. työvoimanpalvelukeskus).
 • Osa sijoittuu sosiaaliturvaetuuksia hoitaviin organisaatioihin, kuten KELA:lle tai vakuutus- ja kuntoutuslaitoksiin esimerkiksi kuntoutusohjaajiksi.
 • Kunnissa he työllistyvät mm. lastenvalvojaksi, koulukuraattoriksi, johtavaksi sosiaaliohjaajaksi tai johtavaksi perhetyöntekijäksi.
 • Moni sijoittuu myös erilaisiin kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi.


Tehtävänimikkeitä

Vammaistyön johtaja, kehittämispäällikkö, suunnittelija, ehkäisevän työn koordinaattori, projektipäällikkö, erikoissuunnittelija, kotihoidon palveluesimies, kuraattori, työllisyysasioiden päällikkö, aluejohtaja, toimitusjohtaja, toiminnanohjaaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, päivähoidon ohjaaja vs., apulaisjohtaja, sosiaaliohjaaja, vastaava sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja, projektityöntekijä, palveluesimies, toiminnanohjaaja (aluetyö ja suunnittelu), koulukuraattori, ohjaaja, potilasasiamies, nuorisosihteeri, erityisryhmätoiminnan koordinoija, vt. sosiaalityöntekijä, vs. palveluesimies, sosiaalityöntekijä, toimiston johtaja, päiväkodin johtaja, perhetyöntekijä, palveluohjaaja, palvelutalon johtaja.

ViinamakiPohjolaweb.jpg

... ja 22 muuta lappilaisittain julkaistua tietoa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnosta

Tavoitteet

Sosiaalialan YAMK-tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kansalais- ja aluelähtöisen työn asiantuntijoita. Kansalais- ja aluelähtöisellä käytäntöjen kehittämisellä tarkoitetaan toimijoiden ja osallisten äänen sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä hyvinvointipalveluiden kehittämistyössä yli alue- ja sektorirajojen.

Opiskelu tuottaa uutta osaamista sosiaalialan käytäntöjen ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämiseen ja koordinointiin sekä asiakastyön työmenetelmiin.

Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Keskeisiä syventäviä ammattiopintoja ovat

 • Työelämän monialainen kehittäminen
 • Kansalais- ja aluelähtöisuus hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
 • Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perusta
 • Kehittämishankkeen vaikuttavuus


Opintojen rakenne

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Syventävät ammattiopinnot 55 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op


Opinnäytetyö

Opinnäytetyönä tehdään työelämän kehittämishanke, jonka laajuus on 30 op. Opiskelija työstää kehittämishankettaan koko opiskelun ajan ensimmäiseltä kontaktijaksolta alkaen.

Opinnäytetyön etenemistä tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ominaisluonteen mukaisesti opinnäytetyö on tutkimuksen sijasta kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia. Tämä korostaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tärkeää eroa suhteessa tiedekorkeakoulujen maisteritutkintoihin.

Katso opetussuunnitelma 2019.
Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäiviä on Kemissä 2-3 päivää kuukaudessa.

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät Kemissä lukuvuonna 2019-2020.
Koulutukseen hakeminen

Tämä koulutus alkaa vain parittomien vuosien syksyllä. Se ei ole mukana kevään 2020 yhteishaussa.

Sosionomi YAMK-tutkinnon voi suorittaa myös Digiajan palvelujohtamisen ja Tiedolla johtamisen monialaisissa ohjelmissa. Huomaathan, että koulutuksen sisällöt painottuvat näissä ohjelmassa eri tavalla kuin sosiaalialan spesifissä YAMK-koulutuksessa.Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

Kemin kattojen yllä
LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Leena Viinamäki, Kemi
puh. 040 0142 445, leena.viinamakisähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK