Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Sosiaalialan osaamisen johtaminen

Sosionomi (ylempi AMK)

Geronomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK), vastaa laajeneviin ja monimuotoistuviin asiantuntijuuden kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Sosiaalialan YAMK-tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kansalais- ja aluelähtöisen työn asiantuntijoita. Kansalais- ja aluelähtöisellä käytäntöjen kehittämisellä tarkoitetaan toimijoiden ja osallisten äänen sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä hyvinvointipalveluiden kehittämistyössä yli alue- ja sektorirajojen.

Opiskelu tuottaa uutta osaamista sosiaalialan käytäntöjen ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämiseen ja koordinointiin sekä asiakastyön työmenetelmiin.

Tutkinto vastaa kansalaisten tarpeiden ja työelämän palvelurakenteiden muutoksiin ja vauhdittaa osaltaan toimintamallien uudistumista.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.

Yksityisellä sektorilla sosionomi (ylempi AMK) voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

 

Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Keskeisiä syventäviä ammattiopintoja ovat

 • Työelämän monialainen kehittäminen
 • Kansalais- ja aluelähtöisuus hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
 • Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perusta
 • Kehittämishankkeen vaikuttavuus


Opintojen rakenne

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Syventävät ammattiopinnot 55 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op


Opinnäytetyö

Opinnäytetyönä tehdään työelämän kehittämishanke, jonka laajuus on 30 op. Opiskelija työstää kehittämishankettaan koko opiskelun ajan ensimmäiseltä kontaktijaksolta alkaen.

Opinnäytetyön etenemistä tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ominaisluonteen mukaisesti opinnäytetyö on tutkimuksen sijasta kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia. Tämä korostaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tärkeää eroa suhteessa tiedekorkeakoulujen maisteritutkintoihin.

Katso opetussuunnitelma 2019.

 

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäiviä on Kemissä 2-3 päivää kuukaudessa.

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät Kemissä

 

Uramahdollisuudet

Sosionomien (ylempi AMK) työmarkkina-asema vaihtelee maakunnittain. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään hyvin:

 • Osa sijoittuu sosiaalialan järjestöihin ja sosiaalialan yrityksiin kehittämis- ja esimiestehtäviin, ja tehtävässä koulutusvaatimuksena on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.
 • Osa sijoittuu valtion sellaisiin organisaatioihin, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutus, kuten työvoimahallinnon ja sosiaalialan yhteisorganisaatiot (mm. työvoimanpalvelukeskus).
 • Osa sijoittuu sosiaaliturvaetuuksia hoitaviin organisaatioihin, kuten KELA:lle tai vakuutus- ja kuntoutuslaitoksiin esimerkiksi kuntoutusohjaajiksi.
 • Kunnissa he työllistyvät mm. lastenvalvojaksi, koulukuraattoriksi, johtavaksi sosiaaliohjaajaksi tai johtavaksi perhetyöntekijäksi.
 • Moni sijoittuu myös erilaisiin kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi.


Tehtävänimikkeitä

Vammaistyön johtaja, kehittämispäällikkö, suunnittelija, ehkäisevän työn koordinaattori, projektipäällikkö, erikoissuunnittelija, kotihoidon palveluesimies, kuraattori, työllisyysasioiden päällikkö, aluejohtaja, toimitusjohtaja, toiminnanohjaaja, koulukuraattori, sosiaalijohtaja, päivähoidon ohjaaja vs., apulaisjohtaja, sosiaaliohjaaja, vastaava sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja, projektityöntekijä, palveluesimies, toiminnanohjaaja (aluetyö ja suunnittelu), koulukuraattori, ohjaaja, potilasasiamies, nuorisosihteeri, erityisryhmätoiminnan koordinoija, vt. sosiaalityöntekijä, vs. palveluesimies, sosiaalityöntekijä, toimiston johtaja, päiväkodin johtaja, perhetyöntekijä, palveluohjaaja, palvelutalon johtaja.

 

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi kehittää kansainvälisyyttään valitsemalla tavoitteidensa mukaisia englanninkielisiä opintoja Lapin ammattikorkeakoulun muista ylemmän korkeakoulututkinnon tarjonnasta tai osallistua ulkomaanvaihtoon.

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Yhteishakulomakkeen täyttäminen
LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Leena Viinamäki, Kemi
puh. 040 0142 445, leena.viinamakisähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Sosionomi (YAMK)
  Master of Social Services
  Geronomi (YAMK)
  Master of Social Services and Health Care
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot.
  2-3 päivän lähiopetusjakso kerran kuukaudessa Kemissä
 • Laajuus ja kesto
  90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Aloitusajankohta
  Syksy 2019
Kemin kattojen yllä
ViinamakiPohjolaweb.jpg

Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti

Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK