kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

HALUATKO SINÄ OLLA TYÖELÄMÄN MONIALAINEN KEHITTÄJÄ?

Monialainen YAMK-opinnäytetyö yhdistää eri alojen opiskelijat kehittämään yhdessä työelämää. 

Voit olla työelämän monialainen kehittäjä tulemalla mukaan monialaiseen YAMK-opinnäytetyöprosessiin. Monialainen yhteistyö tarkoittaa sitä, että eri ammattiryhmiin kuuluvat opiskelijat työskentelevät yhdessä siten, että he jakavat osaamisensa ja tietonsa.

Monialainen YAMK-opinnäytetyöprosessi verkossa (eMONT) toimii suunnitellulla tavalla, kun mukana on opiskelijoita kaikilta osaamisaloilta. eMONT-prosessi koostuu seuraavista vaiheista:


Mont-prosessin kuvaus

Kuva: MONT-prosessin vaiheet ja toimijoiden roolit (Koikkalainen, Kunnari & Mäkimurto-Koivumaa 2018).


MONT-prosessin vaiheet:

  1. Kehittämisintressien kartoitus ja teemaryhmien muodostaminen
  2. Teemaryhmäkohtaisten pienryhmien muodostaminen
  3. Toimeksiantajien kartoitus
  4. Kehityskohteiden tunnistaminen ja tavoitteiden määrittely
  5. Kehitystyön tekeminen
  6. Tulosten koostaminen, esittely ja raportointi


MONT-prosessissa voit löytää uusia työmahdollisuuksia tai sinulle voi avautua uusi ura. Monialaisuus avartaa ajatuksia ja luo uusia näkökulmia asioihin ja prosessin aikana voit luoda verkostoja muiden alojen osaajiin.

Lisäinfoa eMONTista saat YAMK-opintojen orientaatiopäivänä.