Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Matkailualan osaamisen johtaminen

Tutkinto: Restonomi (ylempi AMK)
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2020. Koulutukseen otetaan uusia opiskelijoita vain parillisina vuosina.

 

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto perustuu työelämän tarpeisiin. Koulutuksen lähtökohtana on näkemys matkailusta monialaisena, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneena pohjoisena toimintaympäristönä.

Matkailualan AMK-maisterikoulutus tarjoaa laaja-alaisen ja syvällisen ymmärryksen matkailualasta ja antaa valmiudet toimia työelämän kehittäjänä matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Pätevyys
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa julkisiin toimiin saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisterin tutkinto.

Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Hospitality Management. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.
Tavoitteet
Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa mm.
 • koordinoida, kehittää ja johtaa työyhteisöään,
 • koordinoida, kehittää ja johtaa palveluliiketoimintaa matkailukohteessa,
 • analysoida matkailualan toiminta- ja työprosesseja sekä arvioida niiden muutostarvetta ja kestävyyttä verkostomaisessa, alati kansainvälistyvässä toimintaympäristössä,
 • toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen,
 • viestiä vuorovaikutteisesti omaan toimialaansa liittyen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja
 • soveltaa matkailualan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.
Sisällöt
Restonomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavat opinnot (90 op) koostuvat seuraavista kokonaisuuksista
 • pakolliset syventävät ammattiopinnot (30 op)
  • Lapin ammattikorkeakoulun kaikille YAMK-tutkinnolle yhteiset opinnot (15 op)
  • restonomi (ylempi AMK) –koulutuksen pakolliset syventävät ammattiopinnot (15 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (10 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö tehdään työelämää uudistavana kehittämistehtävänä oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun organisaation työelämäläheisenä toimeksiantona.

Katso Opetussuunnitelma 2018
Opiskelutapa
Kontaktiopetusta on 2–3 päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaisuudessaan virtuaalisesti tai intensiiviopintoina. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa noin 1,5–2 vuodessa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Koulutukseen hakeminen: yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opiskelutavat

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset


Rovaniemen kattojen yllä

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Merja Koikkalainen, Rovaniemi
puh. 040 153 1470, merja.koikkalainensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK