kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Luonnonvarojen älykäs johtaminen

Tutkinto: Agrologi YAMK, Insinööri YAMK, Metsätalousinsinööri YAMK
Opintojen laajuus: 60 op
Opintojen kesto: 1 - 1½ vuotta
Alkamisajankohta: Syksyn YAMK-orientaatiopäivät järjestetään 27.–28.8.2020  koronatilanteen vuoksi kokonaan verkossa. 

 

Pohjoinen alue ja ympäristö ovat monien tarpeiden ja intressien kohteena. Niiden on tuotettava samanaikaisesti ekologisia, taloudellisia, sosiokulttuurisia, historiallisia ja esteettisiä hyötyjä ja palveluja.

Maa-, metsä-, poro- ja luonnontuotetalouden, GreenCaren, matkailun, kaivostoiminnan, energiatuotannon sekä luonnonsuojelun tarpeiden yhteensovittaminen on haastavaa. Ristiriitoja voi kuitenkin ehkäistä ja hallita.

Kestävän kehityksen päämäärien saavuttamista vaikeuttaa luonnonvarojen ja alueiden käyttöön liittyvän politiikan, hallinnon, ohjauksen, tutkimuksen sekä koulutuksen sektoroituminen ja hajanaisuus.

Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelun koulutuksessa lähestytään luonnon älykästä käyttöä, sosiaalisen kestävyyden kysymyksiä ja moninaisia hyvinvointivaikutuksia kokonaisvaltaisesti.

Pätevyys

Metsätalousinsinööri (ylempi amk), agrologi (ylempi amk) ja insinööri (ylempi AMK) tutkinnot antavat pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

Tavoitteet

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstön muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin sekä luonnonvarojen kestävän, turvallisen käytön vaateisiin.

Koulutuksesta valmistuvat asiantuntijat voivat toimia suunnittelu-, kehittämis-, johto- ja koulutustehtävissä erilaisissa luonnonvarojen ja alueiden käyttöön liittyvissä organisaatioissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi maa-, metsä- ja porotalouden viranomaistoimijat, maakuntaliitot, kunnat, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, metsäteollisuusyritykset, maaseudun neuvonta-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä monialaiset maaseutuyritykset ja matkailuala.

Luonnonvarojen älykkääseen johtamiseen tarvitaankin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja ymmärrystä, mitä tämä koulutus palvelee.

Erityinen haaste on luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen sekä intressiristiriitojen ehkäisy ja hallinta.

Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Sisällöt

Koulutus on moniammatillista ja -alaista, ja jakautuu kolmeen osaan.

  • syventävät ammattiopinnot 25 op
  • vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • opinnäytetyö 30 op.

Syventävissä opinnoissa on osa YAMK-koulutusten yhteisiä opintoja ja sen lisäksi koulutuskohtaisia opintoja.

Koulutuksen johtoajatuksena on luonnonvarojen monitavoitteinen, kokonaisvaltainen kestävä käyttö. Tietyn seudun asukkaiden elinympäristöä koskien kyse on sen kaikkien elementtien integroidusta suunnittelusta, hoidosta ja käytöstä.

Tavoitteena on kestävyyden eri ulottuvuuksien suotuinen tila, jota määritetään suhteessa ihmisten hyvinvointiin, arvoihin ja yhteisiin näkemyksiin. Koulutuksessa perehdytään näihin päämääriin tähtääviin kestävyyden arviointimenetelmiin ja vuorovaikutteisiin luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelumenetelmiin.

Se tarjoaa metsätalousinsinööreille ja agrologeille kokoavan lähestymistavan arvioida ja ymmärtää oma tehtäväkenttä osana luonnonvarojen käytön kokonaisuutta. Koulutuksessa perehdytään erityisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kysymyksiin, konfliktienhallintaan, vuorovaikutustaitoihin sekä suunnitteluprosessien yhteisölliseen johtamiseen.

Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita omaa osaamistasi täydentäviä opintoja. Osa valinnaisopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.

Opinnäytetyön tulee liittyä läheisesti työelämän kehittämiseen. Se on opiskelijan toteuttama ja johtama työelämän tutkimus- ja kehittämishanke, jonka voit tehdä joko yksin tai monialaisessa työryhmässä.

Katso myös opetussuunnitelma 2020-2021.

Opiskelutapa

Lähiopetusta on 1–3 arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (esim. Google Suite ja Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Opintojen suunniteltu kesto on 1½ vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Aloitusinfo ja orientaatiopäivät 27. - 28.8.2020 verkossa

Orientaatio ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin 27.-28.8.2020, ohjelma

Osallistu tästä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/stream/


Lähiopetuspäivät Rovaniemellä

Tietoa päivitetään.

Kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021

Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Lento Rovaniemen yllä
Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

yliopettaja, FT Jussi Soppela
puh. 040 012 8301
jussi.soppelasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK