kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

UUSI KOULUTUS

Lapin AMK Master School

Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK
Opintojen laajuus: 90 op
Opintojen kesto: 1½ vuotta
Alkamisajankohta: Syksy 2021

Kehitä valmiuksiasi toimia vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä.

Opinnoissa kehitetään ihmissuhdetaitoja, itsensä kehittämisen taitoja sekä urheiluosaamista käytännön tehtävissä.  Opiskelusi aikana perehdyt liikunnan ja urheiluvalmennuksen TKI-toimintaan käytännönläheisissä oppimisympäristöissä.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkintonimikkeet ovat:

 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK) / Master of Sports Studies
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK) / Master of Health Care

Tutkintonimike juontuu opiskelijan taustalla olevasta AMK-tutkinnosta.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Sisällöt
Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op)

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 40 op:

 • Osaamisen johtaminen 5 op
 • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot, 20 op:

 • Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen 10 op
 • Taidon oppiminen ja opettaminen 5 op
 • Soveltava valmennuksen psykologia 5 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot, 20 op:

 • Liikunta-alan kouluttajaosaaminen 5 op
 • Soveltava suorituksen analysointi 10 op
 • Liikunta-alan tutkimusosaaminen 5 op
 • Loput profiloivan osaamisen opintojaksoista voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisetä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta.

Katso myös opetussuunnitelma 2021

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opiskelu toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna verkkoa hyödyntäen. Lähiopiskelu tarkoittaa käytännössä 2-3 kolmen päivän mittaista lähiopiskelujaksoa lukukaudessa Santasport Lapin urheiluopistolla Rovaniemellä.

Verkossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa. Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen 1,5 vuodessa.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Rovaniemen kattojen yllä
Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

yliopettaja
Heikki Hannola
040 545 4711
heikki.hannolasähköposti harmaa.jpg

Jokiväylä 11, Rovaniemi


LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659
hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg