kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Kestävän tuotannon kehittäminen 

Uusi koulutus!

Tutkinto: Agrologi YAMK, Insinööri YAMK, Metsätalousinsinööri YAMK, Tradenomi YAMK
Opintojen laajuus: 60 tai 90 op
Opintojen kesto: 1½ vuotta
Alkamisajankohta: Syksy 2021

 

Koulutuksessa paneudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin ja bio- ja kiertotalouden toimintamalleihin sekä niiden soveltamiseen yritystoiminnassa.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä vihreän talouden ratkaisut tähtäävät ilmastoneutraalisuuteen sekä vastuulliseen ja resurssiviisaaseen toimintaan.

Koulutuksessa syvennymme erilaisiin toimintamalleihin, joilla yritysten toimintaa ohjataan kestävään ja vastuulliseen suuntaan taloudelliset ja globaalit trendit huomioiden.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on joko 60 op tai 90 op pohjatutkintosi laajuuden mukaan. 

  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 40 op (sisältää opinnäytetyön)
  • Ydinosaaminen 15-20 op
  • Profiloiva osaaminen 5-30 op

Katso myös opetussuunnitelma 2021-2022.

Opiskelutapa

Opetus ja opiskelu tapahtuu pääosin verkko-oppimisympäristössä. Verkossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa. Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi.

Koska opiskelu tapahtuu verkko-opintoina, on tärkeää olla oma-aloitteinen ja suunnitelmallinen. Tee päätös sitoutua opintoihin, ja mieti valmiiksi, miten sovitat opinnot työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan vieton lomaan.

Kestävän kehityksen toimintamalleja opitaan ja sovelletaan työelämäläheisissä tekniikan- ja luonnonvara-aloihin kytkeytyvissä opintoprojektissa.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS) yhdessä tutoropettajasi kanssa. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Koulutukseen hakeminen: yhteishaku 17. - 31.3.2021

Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

yliopettaja, FT Jussi Soppela
puh. 040 012 8301
jussi.soppelasähköposti harmaa.jpg
Jokiväylä 11, Rovaniemi

erityisasiantuntija, FT, Sanna Tyni
040 674 7964
sanna.tyniLapin AMK sähköposti harmaa
Tietokatu 1, Kemi

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg