kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

UUSI KOULUTUS

Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys

Tutkinto: Tradenomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2021

 

Vastuullisuudesta ja kehittävän kehityksen vaatimusten huomioon ottamisesta on ketteryyden ohella tullut yritysten kriittinen menestystekijä. Yritysvastuu on keskeinen osa kestävää liiketoimintaa.

Se muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta. Sekä asiakkaat että sidosryhmät arvostavat vastuullisuutta. Tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettava ilmastovastuullisuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen vähentää yrityksen kustannuksia.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä ja kestävällä liiketoiminnalla ja antaa valmiuksia kestävän ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rakentamiseen.

Tunnistetaan uusia, innovatiivisia malleja, jotka vastaavat tämän ajan ja tulevaisuuden haasteisiin!

Pätevyys

Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin. Tradenomi YAMK-tutkinnon englanninkielinen vastine on Master of Business Administration.

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op)

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 40 op:

  • Osaamisen johtaminen 5 op
  • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot  (valittava vähintään 15 op):

  • Kestävät asiakaslähtöiset liiketoimintamallit 5 op
  • Ennakoiva talouden johtaminen 5 op
  • Kehittämistoiminnan johtaminen 5 op
  • Kehittävä yrittäjyys 5 op


3. Profiloivan osaamisen opinnot (35 op) voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School -tarjonnasta.

Katso myös Opetussuunnitelma 2021

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.
Opiskelutapa

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka koostuu teemallisista lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta sekä vuorovaikutteisesta etä- ja verkko-opiskelusta. Lähiopetus järjestetään Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksella.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Rovaniemellä syksyllä 2021.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa. 

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

 

Muut opinnot

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Rovaniemen kattojen yllä
Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

yliopettaja
Jari Sarja
p. 040 843 6017
jari.sarjasähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
p. 0400 830 036 tai 040 511 8659
hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg