kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Innovatiivinen matkailualan johtaminen

Tutkinto: Restonomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: Seuraava alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Tulevaisuuden johtamisen tueksi: matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto.

Restonomi (ylempi amk) –tutkinto on työelämän jatkotutkinto, joka antaa laaja-alaiset valmiudet matkailualan toimijoiden asiantuntijuuden ja esimiestaitojen jatkuvaan innovatiiviseen kehittämiseen.

Koulutus vahvistaa tehokkaaseen palvelutuotantoon, asiakasrajapintoihin ja verkosto-osaamiseen pohjautuvaa osaamista. Koulutus antaa myös vahvaa osaamista tutkivaan yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun.

Valmentautumalla matkailualan innovatiiviseksi osaajaksi kykenet omalla asiantuntemuksellasi kehittämään organisaation toimintaa muuttuvissa olosuhteissa, sen kilpailukykyä tukevasti.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka tuottaa julkisiin toimiin saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Vastaava englanninkielinen nimike on Master of Hospitality Management. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op)

1. Kaikille Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot. 40 op:

Osaamisen johtaminen 5 op
Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
Opinnäytetyö 30 op


2. Ydinosaamisen opintojaksot, joista valitset 15 - 20 op:

Tehokkuus palvelutuotannossa 5 op
Asiakasrajapinta ja liiketoimintaverkostot 5 op
Tutkiva yhteiskehittäminen 5 op
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5 op


3. Profiloivan osaaminen opintoja valitset 30 - 35 op:

Katso myös opetussuunnitelma 2021

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Kontaktiopetusta on 2–3 päivää kuukaudessa ja toteutetaan pääsääntöisesti virtuaalisesti. Kontaktiopetus on vain pieni osa opiskelua. Osaamisesi kehittyy oppimis- ja kehittämistehtävien kautta ja niitä tehdään opintojen aikana sekä ryhmässä että yksin.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi töiden ohessa noin 1,5–2 vuodessa.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä elokuun 2022 lopulla Rovaniemellä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutuksen seuraavaa alkamisajankohtaa ei ole vielä määritelty ja seuraava hakuajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa. Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi-hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Rovaniemen kattojen yllä

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Merja Koikkalainen, Rovaniemi
puh. 040 153 1470, merja.koikkalainensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg