Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Hyvinvointiosaamisen johtaminen

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Tavoitteet

Hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutus on suunniteltu sosiaali- terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon suorittaneiden ja alalla työskentelevien henkilöiden osaamisen syventämiseen, ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tutkinto antaa osaamista esimiestyöhön, monialaisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Kehitä, uudista ja johda työelämää ja esimiestyötä vaativan tason asiantuntijana.

Osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alasi toimintaa ajankohtaisen kansallisen ja kansainvälisen näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti. Koulutus antaa valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen.

Koulutus syventää ja kehittää erityisasiantuntemustasi ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamistasi. Tutkinto mahdollistaa työssä olevien fysioterapeuttien, liikunnanohjaajien, geronomien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien jatkokouluttautumisen työn ohessa.

Tutkinto antaa

 • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
 • Lisää osaamista esimiestyöhön ja johtamiseen
 • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
 • Osaamista työelämän kehittämiseen

 

Pätevyys

Tutkinnon suorittaneella on valmiuksia toimia vaativissa esimies- ja kehittämistehtävissä sekä julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla. Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeet ovat: fysioterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.


Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin AMKin ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Syventäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat

 • Työelämän monialainen kehittäminen
 • Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
 • Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista.

Opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2019

 

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Sinulla on myös mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK-opintojen tarjonnasta valituin osin.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Rovaniemellä 22. - 23.8.2019.

Lähiopetuspäiviä on 2–3 päivää kuukaudessa päiväopetuksena Rovaniemellä ja lisäksi noin 2–3 ilta- ja viikonloppuopetuspäivää lukuvuodessa.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät.

Uramahdollisuudet

Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä osaamistaan asiantuntijuusalueellaan. Koulutus valmistaa korkeakoulutettuja työelämän asiantuntijoita, joilla on

 • osaamista toimia lähiesimies- ja johtotehtävissä sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla,
 • osaamista työelämän kehittämiseen,
 • osaamista ja asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
 • lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla.

 

Tehtävänimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • yksikön johtaja
 • palvelupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • lehtori
 • tuntiopettaja
 • yrittäjä
Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Yhteishakulomakkeen täyttäminen

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Outi Törmänen, Rovaniemi
puh. 040 749 8615, outi.tormanensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto

  Fysioterapeutti YAMK
  Master of Health Care
  Sairaanhoitaja YAMK
  Master of Health Care
  Terveydenhoitaja YAMK
  Master of Health Care

  Geronomi YAMK
  Master of Health Care and Social Services

  Liikunnanohjaaja YAMK
  Master of Sports Studies

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
  Lähiopetusta Rovaniemellä 2-3 päivänä kuukaudessa.
 • Laajuus ja kesto
  90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2019
Lento Rovaniemen yllä

Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti

Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK