kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin amk Master School

Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija

Tutkinto: Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK 
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op) tai 60 opintopistettä (op)
Kesto: 1 - 1 ½ vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2023

 

Uusi koulutus! Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija YAMK-koulutus

Uusi, monialainen koulutus luo kokonaan uuden ammattiryhmän terveys- ja hyvinvointialoille. Asiantuntija kerää, tuottaa ja analysoi tietoa hoitotiimin tai johdon tueksi. Tiedon avulla voidaan suunnitella, kehittää ja arvioida toimintamallien ja palveluiden vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija kerää ja analysoi tietoa, jonka pohjalta hyvinvointialojen palveluita on mahdollista kehittää paremmaksi. Asiantuntijat toimivat muun henkilökunnan tukena. Asiantuntijoita tarvitaan eri hyvinvointialueille sekä eri puolille terveydenhuoltojärjestelmää, sillä järjestelmät ovat usein hyvin pirstaleisia. Tieto voi olla hajallaan tai se voi jäädä hyödyntämättä, jollei sitä erikseen kerätä ja analysoida käyttöön.

Koulutus kehittää hyvinvointitiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistasi ja asiantuntemustasi, syventää perustutkinnon osaamista sekä monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystäsi.

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutukseen sisältyvät Hyvinvointianalyytikko-opinnot (60 op) yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 
Sosiaali- ja terveysala tarvitsee monialaista analytiikkaosaamista palveluiden ja toimintamallien kehittämisen tueksi

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeitä taustakoulutuksesta riippuen ovat: Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutuksen jälkeen hyvinvointianalyytikko osaa analysoida monenlaista hyvinvointidataa. Tämä antaa erinomaiset valmiudet sekä arkisen hoitotyön että sote-palveluiden kehittämiseen esimerkiksi hyvinvointialueilla.

Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op) tai 60 opintopistettä (op) riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutustaustasta.

Opinnot koostuvat seuraavista sisällöistä:

1) Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia -valintakoekurssi 5 op. Jokainen koulutukseen hakeutuva suorittaa hakuvaiheessa valintakoekurssin, joka koulutukseen valituille hyväksytään ydinopintoihin osaksi tutkintoa. Valintakoekurssi suoritetaan huhti-toukokuun 2022 aikana. Tarkemmat ohjeet päivitetään hakijoille.

2) Hyvinvointianalytiikan teemaan liittyviä ydinopintoja 25 op:
- Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5 op
- Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op
- Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla 5 op
- Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla 5 op
- Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla 5 op

3) Vapaasti valittavia Lapin AMKin Master Schoolin profiloivia opintoja 30 op

4) Opinnäytetyö hyvinvointianalytiikan sisällöistä 30 op

Katso Opetussuunnitelma 2022.

Insinööritaustaisten opiskelijoiden 60 op:n koulutus sisältää edellä mainitut kokonaisuudet lukuun ottamatta Masters Schoolin vapaasti valittavia profiloivia opintoja (30 op).

Opiskelutapa

Opinnot ovat verkko-opintoja. Verkko-opiskelu sisältää samat elementit kuin perinteisemmätkin opiskelumuodot: luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Yleensä opintojaksoilla on koko ryhmälle yhteistä, ohjattua verkko-opetusta 1-2 arkipäivänä ja/tai -iltana kuukaudessa.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

 

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Marika Kunnari
osaamispäällikkö
puh. 040 630 8571
marika.kunnarisähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg