kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin amk Master School

Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija

Tutkinto: Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK 

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla, maa- ja metsätalousalalla sekä kuvataiteen alalla 60 op ja muilla aloilla 90 op.
Kesto: 1,5 - 2,5 vuotta
Alkamisajankohta:syksyllä 2024

 

Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija YAMK-koulutus

Monialainen koulutus luo kokonaan uuden ammattiryhmän terveys- ja hyvinvointialoille. Asiantuntija kerää, tuottaa ja analysoi tietoa hoitotiimin tai johdon tueksi. Tiedon avulla voidaan suunnitella, kehittää ja arvioida toimintamallien ja palveluiden vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija kerää ja analysoi tietoa, jonka pohjalta hyvinvointialojen palveluita on mahdollista kehittää paremmaksi. Asiantuntijat toimivat muun henkilökunnan tukena. Asiantuntijoita tarvitaan eri hyvinvointialueille sekä eri puolille terveydenhuoltojärjestelmää, sillä järjestelmät ovat usein hyvin pirstaleisia. Tieto voi olla hajallaan tai se voi jäädä hyödyntämättä, jollei sitä erikseen kerätä ja analysoida käyttöön.

Koulutus kehittää hyvinvointitiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistasi ja asiantuntemustasi, syventää perustutkinnon osaamista sekä monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystäsi.

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutukseen sisältyvät Hyvinvointianalyytikko-opinnot (60 op) yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. 

Lue lisää Hyvinvoinnin analyytikan asiantuntija -koulutuksesta: Sotetieto tehokäyttöön - Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntijoiden YAMK-opinnot käyntiin
Sosiaali- ja terveysala tarvitsee monialaista analytiikkaosaamista palveluiden ja toimintamallien kehittämisen tueksi

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeitä taustakoulutuksesta riippuen ovat: Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutuksen jälkeen hyvinvointianalyytikko osaa analysoida monenlaista hyvinvointidataa. Tämä antaa erinomaiset valmiudet sekä arkisen hoitotyön että sote-palveluiden kehittämiseen esimerkiksi hyvinvointialueilla.

Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op) tai 60 opintopistettä (op) riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutustaustasta.

Opinnot koostuvat seuraavista sisällöistä:

1) Hyvinvointianalytiikan teemaan liittyvät ydinopinnot, yht. 30 op:
- Asiakalähtöinen hyvinvointiteknologia 5 op (valintakoeopintojakso)
- Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5 op
- Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 op
- Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla 5 op
- Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla 5 op
- Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla 5 op

2) Opinnäytetyö hyvinvointianalytiikan sisällöistä, 30 op

3) Vapaasti valittavat profiloivan osaamisen opinnot, yht. 30 op:
Voit valita profiloivan osaamisen opintojaksot yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyöosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Katso Opetussuunnitelma 2024


Insinööritaustaisten opiskelijoiden 60 op:n koulutus sisältää edellä mainitut kokonaisuudet lukuun ottamatta Masters Schoolin vapaasti valittavia profiloivia opintoja (30 op).

Opiskelutapa

Opinnot ovat verkko-opintoja. Verkko-opiskelu sisältää samat elementit kuin perinteisemmätkin opiskelumuodot: luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Yleensä opintojaksoilla on koko ryhmälle yhteistä, ohjattua verkko-opetusta 1-2 arkipäivänä ja/tai -iltana kuukaudessa.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

 

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista: valintakokeena toimii valintakoeopintojakso. Lue lisää opintopolusta! 


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Milla Immonen
yliopettaja
puh. +358 40 158 1847
milla.immonensähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg