kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla.
Kesto: 1 - 2 vuotta taustatutkinnosta riippuen
Alkamisajankohta: tammikuu 2023


Monialainen YAMK-koulutus verkossa!

Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija  johtaa tietoon pohjautuvaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Toimintaympäristöjen ja elinkeinoelämän muuttuessa sekä kansalaisten hyvinvointia tukevien palvelujen kehittyessä myös ammattihenkilöiden osaaminen, työnjako ja toimintatavat uudistuvat. Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija YAMK-koulutus on suunniteltu vastaamaan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Vahvistamalla ennakointi- ja kehittämisosaamista organisaatioiden ja yhteisöjen on mahdollista saavuttaa kestävän kehityksen, turvallisuuden ja digitaalisuuden vaatimukset sekä eettisen toiminnan tavoitteet.

Koulutus tuottaa opiskelijalle 1) valmiudet kehittämistyöhön, ennakointiin ja projektijohtamiseen, 2) vahvaa osaamista työelämän kehittämiseen ja 3) osaamista toimia vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä sekä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 

Koulutus on verkko-opintoina ja monialainen. Pohjakoulutusvaatimus on AMK- tai muu korkeakoulututkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja sen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

Pätevyys

Ylempi AMK-tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylempi amk-tutkinto syventää ammatillista osaamista työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen. Koulutus tuottaa valmiudet hankkia, käsitellä sekä soveltaa oman alan tutkimustietoa työssä. 

Koulutus kehittää tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistasi sekä asiantuntemustasi, syventää perustutkinnon osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystäsi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on joko 60 op tai 90 op pohjatutkintosi laajuuden mukaan. Voit tiedustella laajuudesta tarkemmin Lapin AMKin hakijapalveluista  - hakijapalvelut@lapinamk.fi

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 30 op:

  • Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot, 25 op

  • Tavoitteellinen kehittäminen, 5 op
  • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
  • Ideasta suunnitelmaan, 5 op
  • Suunnitelmasta toteutukseen, 5 op
  • Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen, 5 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot, 5 - 35 op

Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita kaikille yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta, tai muista soveltuvista EQF7-tason opinnoista.

Katso myös opetussuunnitelma 2023.

Löydät kaikki tarjolla olevat vapaasti valittavat profiloivat opinnot Opinto-oppaasta

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö, joka tehdään oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.
Opiskelutapa

Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu onnistuu verkkovälitteisesti työn ohessa. Verkossa opiskellaan sekä yksin että ryhmissä. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa, tyypillisesti enintään kaksi päivää kuukaudessa. Opetus on pääsääntöisesti iltaopetusta (klo 16-21). Lisäksi osassa opintojaksoja edellytetään viikottaista ryhmässä työskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijakeskeisiä, tutkimuksellisia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Saat ohjausta ja palautetta verkossa.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opinnot alkavat yhteisellä orientaatiolla verkossa 12.-13.1.2023. Orientaation ensimmäinen päivä (klo 9-17) on varattu yhteisille YAMK-asioille ja jälkimmäinen on koulutuskohtainen orientaatiopäivä. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista.

Ohjeellinen opiskeluaika on 1 - 1½ vuotta taustatutkinnosta riippuen.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa. Koulutuksella on oma sivu Opintopolku.fi -hakuportaalissa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Maarit Tihinen
yliopettaja
p. +358 40 760 9578
maarit.tihinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
P. 0400 830 036 tai 040 511 8659
hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg