Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

UUSI KOULUTUS!

Digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointiteknologian asiantuntija

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK;
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½  vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2020.

 

Digitaaliset ratkaisut ja uusi teknologia yleistyvät terveys- ja hyvinvointialoilla. Tämä edellyttää kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida teknologiaa hyödyntävien toimintamallien vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Palveluinnovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät kykyä johtaa projekteja. Muutosvalmiutta edeltää onnistunut esimiestyö.

Koulutus antaa lisäksi valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen: osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alasi toimintaa ajankohtaisen kansallisen ja kansainvälisen näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti. Myös valmiutesi toimia terveys- tai hyvinvointialan yrittäjänä paranevat. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelut kehittyvät. Liity innovatiiviseen kehittäjien etujoukkoon!

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on fysioterapeutti (ylempiAMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä tai erilaisissa tutkimus- ja hanketehtävissä yritysten, julkisen sektorin tai muiden organisaatioiden palveluksessa.

Tavoitteet

Koulutus on suunniteltu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tutkinto antaa:

 • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
 • Lisää asiantuntijuutta digitalisaatioon sekä hyvinvointi- ja terveysalan teknologisiin ratkaisuihin
 • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
 • Osaamista työelämän kehittämiseen
Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:

1) Asiantuntijuuden, tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen

 • Digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut
 • Arktisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntijuus
 • Asiakas- ja käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologian suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi
 • Työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • Teknologiaratkaisujen käytettävyyden, vaikuttavuuden ja kustannusten arviointi
 • Data-analytiikka ja tekoäly


2) Johtamisosaamisen vahvistuminen

 • Muutoksen johtaminen uusien toimintamallien käyttöönotossa
 • Osaamisen johtaminen
 • Tiedolla johtaminen

 

Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Katso myös Opetussuunnitelma 2020. (ilmestyy piakkoin)

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Sinulla on myös mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK -opintojen tarjonnasta valituin osin.

Lähiopetuspäiviä on 1-2 päivää kuukaudessa Kemin kampuksella. Opiskelussa hyödynnetään projektioppimista.

Opiskelua ohjaavat tutoropettajat ja eri opintojaksojen opettajat. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa noin 1,5 - 2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Kemissä elokuun lopulla 2020.


Katso kouluksen lähiopiskelupäivät lukuvuonna 2020-2021. (julkaistaan keväällä -20)
Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Kevään yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa ennakkotehtävästä (julkaistu 18.2.2020)
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu 
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Satu Elo, Kemi
puh. 044 478 0215, satu.elosähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

Paras paikka

KARVI_AUDITOITU_sininen.png

Tämän koulutuksen laadunvarmistus on parasta tasoa "Edistynyt".

Lue lisää Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston tekemästä arvioinnista.

Kemin kattojen yllä
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK