Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

UUSI KOULUTUS!

Digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointiteknologian asiantuntija

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK;
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½  vuotta
Alkamisajankohta: Orientaatiopäivät pidetään 20. - 22.8.2020 Kemissä. Muilta osin opetus ja opiskelu verkossa.

 

Uusi, kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus!

Digitaaliset ratkaisut ja uusi teknologia yleistyvät terveys- ja hyvinvointialoilla. Tämä edellyttää kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida teknologiaa hyödyntävien toimintamallien vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Palveluinnovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät kykyä johtaa projekteja. Muutosvalmiutta edeltää onnistunut esimiestyö.

Koulutus antaa lisäksi valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen: osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alasi toimintaa ajankohtaisen kansallisen ja kansainvälisen näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti. Myös valmiutesi toimia terveys- tai hyvinvointialan yrittäjänä paranevat. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelut kehittyvät. Liity innovatiiviseen kehittäjien etujoukkoon!

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on fysioterapeutti (ylempiAMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä tai erilaisissa tutkimus- ja hanketehtävissä yritysten, julkisen sektorin tai muiden organisaatioiden palveluksessa.

Tavoitteet

Koulutus on suunniteltu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskentelevän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön osaamisen syventämiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tutkinto antaa:

 • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
 • Lisää asiantuntijuutta digitalisaatioon sekä hyvinvointi- ja terveysalan teknologisiin ratkaisuihin
 • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
 • Osaamista työelämän kehittämiseen
Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:

1) Asiantuntijuuden, tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen

 • Digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut
 • Arktisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntijuus
 • Asiakas- ja käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologian suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi
 • Työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmät
 • Teknologiaratkaisujen käytettävyyden, vaikuttavuuden ja kustannusten arviointi
 • Data-analytiikka ja tekoäly


2) Johtamisosaamisen vahvistuminen

 • Muutoksen johtaminen uusien toimintamallien käyttöönotossa
 • Osaamisen johtaminen
 • Tiedolla johtaminen

 

Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Katso myös Opetussuunnitelma 2020-2021.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opetus ja opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Vain koulutuksen aloitus- ja päätöspäivät ovat Kemin kampuksella.

Verkossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa, tyypillisesti enintään kaksi päivää kuukaudessa.

Opinnoissa hyödynnytetään opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi.

Koska opiskelu tapahtuu verkko-opintoina, on tärkeää olla oma-aloitteinen ja suunnitelmallinen. Tee päätös sitoutua opintoihin, ja mieti valmiiksi, miten sovitat opinnot työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan vieton lomaan.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa noin 1,5 - 2 vuodessa.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Kemissä 20. - 22.8.2020.

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Kevään yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Muutos aiempaan tietoon: valintakokeita ei järjestetä kampuksella. Korvaava menettely:

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä (maks. 40 pistettä) ja valintakoetehtävästä (maks. 60 pistettä) kertyvien pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään 26.5.2020 klo 17.00 - 19.00 virtuaalisesti. Vaihtoehtoisesti voit osallistua virtuaaliseen valintakokeeseen 1.6.2020 klo 17.00 - 19.00 (Hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutuksen valintakoe).

Katso tarkemmat ohjeet yllä mainitulta koulutuksen sivulta Opintopolussa.Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu 
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Satu Elo, Kemi
puh. 044 478 0215, satu.elosähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

Paras paikka

KARVI_AUDITOITU_sininen.png

Tämän koulutuksen laadunvarmistus on parasta tasoa "Edistynyt".

Lue lisää Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston tekemästä arvioinnista.

Kemin kattojen yllä
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK