kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin amk Master School

Digitaalisten terveyspalveluiden ja terveyden edistämisen asiantuntija

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1,5 - 2,5  vuotta
Alkamisajankohta: tammikuussa 2024

 

YAMK-koulutus verkossa!

Digitaaliset ratkaisut ja uusi teknologia yleistyvät terveys- ja hyvinvointialoilla. Tämä edellyttää kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida teknologiaa hyödyntävien toimintamallien vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Palveluinnovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät kykyä johtaa projekteja. Muutosvalmiutta edeltää onnistunut esimiestyö.

Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelujen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu Suomen terveys- ja hyvinvointipoliittisiin linjauksiin. Taloudelliset reunaehdot, globalisaatio, monikulttuuristuminen ja väestön ikärakenne ja ennakoimattomat muutokset muokkaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimintaympäristöä.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelut kehittyvät. Liity innovatiiviseen kehittäjien etujoukkoon!

Lapin AMKin YAMK-tutkinnot ovat vahvasti työelämälähtöisiä, sillä teemme jatkuvasti yhteistyötä eri alojen yrityksien kanssa. Lue lisää blogikirjoituksesta: Terveysalan digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittäminen - HyTe Shower -konseptin pilotointi YAMK-kouluutuksessa

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on fysioterapeutti (ylempiAMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Kansainväliset vastineet tutkintonimikkeille ovat:

  • Master of Health Care (sairaanhoitaja YAMK, terveydenhoitaja YAMK)
  • Master of Sports Studies (liikunnanohjaaja YAMK)
  • Master of Health Care and Social Services (geronomi YAMK)
Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op).

1. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojakso, 30 op:
• Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot, 25 op:
• Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu 5 op
• Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä 5 op
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 op
• Terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 op
• Työelämän kehittämismenetelmät 5 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot (35 op) voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta.

Katso myös Opetussuunnitelma 2024

Löydät kaikki tarjolla olevat vapaasti valittavat profiloivat opinnot Opinto-oppaasta

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opetus ja opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Vain koulutuksen päätöspäivä on Kemin kampuksella. Opinnot alkavat yhteisellä orientaatiolla verkossa. Orientaation ensimmäinen päivä (klo 9-17) on varattu yhteisille YAMK-asioille ja jälkimmäinen on koulutuskohtainen orientaatiopäivä. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista.

Verkossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa, tyypillisesti noin kaksi päivää kuukaudessa.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi.

Koska opiskelu tapahtuu verkko-opintoina, on tärkeää olla oma-aloitteinen ja suunnitelmallinen. Tee päätös sitoutua opintoihin, ja mieti valmiiksi, miten sovitat opinnot työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan vieton lomaan.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa noin 1,5 - 2 vuodessa.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan syksyn yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakoeopintojaksosta. Tutustuthan huolella valintakoeopintojakson ohjeisiin. 


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon

Erikoistumiskoulutukset

Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Anu Kinnunen
yliopettaja
puh. 040 191 6234
anu.kinnunensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg