kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

UUSI KOULUTUS

Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½  vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2021.

 

Kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus

Digitaaliset ratkaisut ja uusi teknologia yleistyvät terveys- ja hyvinvointialoilla. Tämä edellyttää kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida teknologiaa hyödyntävien toimintamallien vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.

Palveluinnovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät kykyä johtaa projekteja. Muutosvalmiutta edeltää onnistunut esimiestyö.

Sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelujen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu Suomen terveys- ja hyvinvointipoliittisiin linjauksiin. Taloudelliset reunaehdot, globalisaatio, monikulttuuristuminen ja väestön ikärakenne ja ennakoimattomat muutokset muokkaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimintaympäristöä.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelut kehittyvät. Liity innovatiiviseen kehittäjien etujoukkoon!

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on fysioterapeutti (ylempiAMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Kansainväliset vastineet tutkintonimikkeille ovat:

  • Master of Health Care (sairaanhoitaja YAMK, terveydenhoitaja YAMK)
  • Master of Sports Studies (liikunnanohjaaja YAMK)
  • Master of Health Care and Social Services (geronomi YAMK)
Sisällöt

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op)

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 40 op:

  • Osaamisen johtaminen 5 op
  • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op


2. Ydinosaamisen opintojaksot, 20 op:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 op
  • Terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 op
  • Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä 5 op
  • Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu 5 op


3. Profiloivan osaamisen opintojaksot (30 op) voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta.

Katso myös Opetussuunnitelma 2021.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opetus ja opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Vain koulutuksen aloitus- ja päätöspäivät ovat Kemin kampuksella.

Verkossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Osa verkko-opetustapahtumista vaatii läsnäoloa verkossa, tyypillisesti enintään kaksi päivää kuukaudessa.

Opinnoissa hyödynnytetään opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi.

Koska opiskelu tapahtuu verkko-opintoina, on tärkeää olla oma-aloitteinen ja suunnitelmallinen. Tee päätös sitoutua opintoihin, ja mieti valmiiksi, miten sovitat opinnot työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan vieton lomaan.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa noin 1,5 - 2 vuodessa.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Soili Vesterinen
yliopettaja
puh. 044 478 0238
soili.vesterinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg