kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija

Tutkinto: Sosionomi YAMK; Geronomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Aloitusajankohta: 24.8.2023 klo 9.00

Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen käytäntöjen kehittäminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Sosiaalipalveluissa digitalisaatio on ensiaskelvaiheessa. Lisäksi digikuiluja on alkanut muodostua mm. väestöryhmittäin, sosioekonomisen aseman, asuinpaikan sekä ikäryhmän perusteella. Tämä koulutus lisää sosiaalialan toimijoiden digitalisaatio-osaamista.

Haasteita ovat väestö- ja aluerakennemuutokset, kansalaisten subjektiuden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyvät kysymykset, sosiaalisia riskejä sisältäviin elinolosuhteisiin vaikuttamismahdollisuudet ja asiakastyön menetelmien digiajan kehittämistarpeet.

Koulutus on yksialainen, sosiaalialalle suuntaava koulutus, jossa luennoitsijat ovat sosiaalialan asiantuntijoita. Koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä 2023.

Pätevyys ja uranäkymät

Sosiaalialan ylemmät AMK-tutkinnot vastaavat hyvinvointipalveluiden tuottamisen laajeneviin ja monimuotoistuviin kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.

Yksityisellä sektorilla sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkintonimikkeiden kansainväliset vastineet ovat Master of Social Services (sosionomi YAMK) ja Master of Health Care and Social Services (gernonomi YAMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua  yliopistollisiin jatko-opintoihin.

 

Uramahdollisuudet

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkina-asema vaihtelee maakunnittain. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään hyvin:

  • Osa sijoittuu sosiaalialan järjestöihin ja sosiaalialan yrityksiin kehittämis- ja esimiestehtäviin, ja tehtävässä koulutusvaatimuksena on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.
  • Osa sijoittuu valtion sellaisiin organisaatioihin, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutus, kuten työvoimahallinnon ja sosiaalialan yhteisorganisaatiot (mm. työvoimanpalvelukeskus).
  • Osa sijoittuu sosiaaliturvaetuuksia hoitaviin organisaatioihin, kuten KELA:lle tai vakuutus- ja kuntoutuslaitoksiin esimerkiksi kuntoutusohjaajiksi.
  • Kunnissa he työllistyvät mm. lastenvalvojaksi, koulukuraattoriksi, johtavaksi sosiaaliohjaajaksi tai johtavaksi perhetyöntekijäksi.
  • Moni sijoittuu myös erilaisiin kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi.


Tehtävänimikkeitä

Erikoissuunnittelija, lehtori (AMK), palveluesimies, palvelutalon johtaja, projektipäällikkö, sosiaalijohtaja, suunnittelija, toimitusjohtaja, toiminnanohjaaja, vammaistyön johtaja, vastaava sosiaaliohjaaja, yksikön johtaja

 

Julkaisun kansi Siekkinen Takkunen Ylevä.JPG

ViinamakiPohjolaweb.jpg

Julkaisun kansi Lappi.JPG

... ja Lappilaisittain julkaistua tietoa sosiaalialan korkeakoulutuksesta

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen asiantuntija -koulutuksen rakenne:

1) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 30 op: Opinnäytetyö 30 op

2) Ydinosaamisen opintojaksot, yht. 30 op:
- Digitalisoituva sosiaalialan työ (5 op)
- Digikansalaisuus ja aluelähtöisyys sosiaalialalla (5 op)
- Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä (10 op)
- Sosiaalialan projektiperustainen kehittäminen (5 op)
- Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa (5 op)

3) Vapaasti valittavat profiloivan osaamisen opintojaksot, yht. 30 op:
- Suositeltuja opintojaksoja: Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla (5 op), Kansalaislähtöinen sosiaalialan kehittäminen monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa (5 op), Sosiaalipalveluiden yhteiskuntapoliittisuus kestävän kehityksen digiyhteiskunnassa (5 op), Hyvinvointioikeus SOTE-alalla (5 op), Digiajan SOTE-johtaminen (5 op), SOTE-palveluiden strateginen kehittäminen (5 op).

- Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita myös yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyöosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen.

Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Katso opetussuunnitelma 2023.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opiskelu toteutetaan verkko-opintoina.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opiskeluaika on 1½ - 2 vuotta.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi kevään 2. yhteishaussa. 

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista: valintakokeena toimii 5 opintopisteen valintakoeopintojakso. Lue lisää opintopolusta! 


Muut opinnot

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Leena Viinamäki, Kemi
puh. 040 0142 445, leena.viinamakisähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg