kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

testimoniaalit

Sosionomi (Ylempi AMK)


Pirstaloituneen kentän poikkihallinnollinen kehittäjä


Kuka olet?Marko_Palmgren_kuva.jpg
Olen Marko Palmgren, asun Rovaniemellä ja toimin Lapin liitossa verkostojohtajana. Tehtävänäni on levittää Euroopan parhaana palkittu arjen turvan toimintamalli Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.

Miksi päätit hakea YAMK-opintoihin?
Kehitin ehkäisevää päihdetyötä Meri-Lapissa 2000-luvun alussa. Havaitsin, että kehittäminen vaatii muutakin kuin vahvaa sosiaalialan substanssiosaamista.

Kun kuulin, että Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on saamassa luvan aloittaa ylemmän tutkinnon kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen -teemalla vuonna 2003, tiesin heti aloittavani ensimmäisessä ryhmässä ja saavani sieltä osaamista tarpeisiini.

Millaista opiskelu oli?
Opiskelussa parasta oli se, että opinnäytetyön tekeminen aloitettiin heti opintojen käynnistyä. Jokaisella oli oma kehittämiskohde ja opinnot etenivät kehittämisen mukana. Ensin kartoitettiin tarpeet ja perehdyttiin aihealueeseen.

Sitten käytiin läpi erilaisia kehittämismenetelmiä, aineiston keräämistapoja ja niin edelleen. Kahden vuoden prosessi päättyi siihen, että kehittämistehtävä oli valmis ja tulokset kestivät kriittistäkin arviointia.

Parasta oli se, että säännöllisillä lähiopetuspäivillä eri puolelta Suomea ja erilaisista taustoista olevat opiskelijat pääsivät yhdessä pohtimaan erilaisia kehittämistehtäviä. Oleellista oli huomata se, että kehittämismenetelmät ja -välineet olivat suurin piirtein samoja kehittämistehtävästä riippumatta.

Saavutettu osaaminen ei näin rajoittunutkaan esimerkiksi lapsiin, ikäihmisiin tai päihteisiin. Kyse oli kehittämisosaamisesta, jolle on tilausta nykyisessä yhteiskunnassa, jossa mikään ongelma ei ole ratkaistavissa yhdellä toimialalla tai sektorilla.

Yliopettaja Leena Viinamäen mukaan olit rohkea ja ennakkoluuloton opiskelija. Miten tämä on näkynyt valmistumisesi jälkeen?

YAMK-opiskelu herätti minussa kiinnostuksen etsiä ja kehittää kokoajan jotain uutta. Opiskeluintoni on jatkunut ja olen mm. hankkinut opettajan pedagogisen pätevyyden, mutten ole ainakaan vielä ehtinyt ammattikorkeakoulun opettajan tehtäviin.

YAMK-tutkinto onkin mahdollistanut minulle mitä erilaisimmilta kuulostavia maakunnallisia kehittämistehtäviä. Useinhan työpaikkailmoituksissa etsitään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, jolla on edellytyksiä laaja-alaiseen kehittämistyöhön.

Olen kehittänyt Lapissa järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, sisäisen turvallisuuden toimintamallia, hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyötä, maaseudun palveluverkostoja ja niin edelleen.

Nykyisessä pirstaleisessa yhteiskunnassa oleellista on kokonaisuuksien hallinta ja erilaisten asioiden sekä toimijoiden yhdistely. YAMK-tutkinto antoi hyvät valmiudet toimia pirstaleisessa yhteiskunnassa. Ihmisen arjen turva koostuu riittävästä toimeentulosta, toimivista palveluista ja osallisuudesta yhteiskuntaan. Yksilön kannalta on siis oleellista se, miten paikalliset ja alueelliset resurssit suunnataan erilaisiin tarpeisiin.

Mikä on ollut parasta työurallasi tähän mennessä?
Positiivisella tavalla jännittävin hetki työurallani oli vuonna 2013, kun arjen turvan toimintamalli palkittiin European Public Sector Award EPSA 2013 kilpailussa Euroopan parhaaksi alueelliseksi toimintamalliksi haettaessa ratkaisuja Euroopan taloudelliseen kriisiin.

Oli ihmeellistä kokea Maastrichtissa, että pohjolan perukoilla tehtävää työtä arvostetaan eurooppalaisena huippuinnovaationa, joka rikkoo perinteistä siilomentaliteettia poikkihallinnollisella ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä.

Parasta työurallani on kuitenkin ollut se, että kehittämisosaamiseni kautta olen saanut tehdä hyvin laaja-alaista työtä ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi nykyisessä työssäni saan olla mukana kunta-, maakunta- ja sote-uudistuksessa rakentamassa tulevaisuuden kuntaa, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti yhteiskunnassa olemassa olevia resursseja.

Miksi kannattaisi tulla opiskelemaan juuri Lappiin?
Lapissa tehdään hyvin laaja-alaista verkostoyhteistyötä ja ollaan valmiita kokeilemaan uusia tapoja tuottaa hyvinvointia sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kansalais- ja aluelähtöiselle kehittämisosaamiselle on siis tilausta.