Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Digiajan palvelujohtaminen

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla.
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: syksy 2020. Orientaatiopäivät järjestetään elo-syyskuun taitteessa Rovaniemellä. Muuten opinnot viedään läpi virtuaalitoteutuksena.

 

Monialainen ja kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus!

Tulevaisuuden verkostoituneissa työympäristöissä tulee pystyä toimimaan yhteisöllisesti ja monialaisesti ilman maantieteellisiä, kulttuurisia ja demografisia rajoja.

Digiajan palvelujohtamisen koulutus on suunniteltu yritysten ja organisaatioiden asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kohottamiseen ja vastaamaan

Verkostojen tehokas hyödyntäminen, kevyet ja ketterät päätöksenteon ja hallinnon rakenteet, pienet joustavat tiimit ja nopea ideoiden toteutus korvaavat tulevaisuudessa perinteisen tehokkuusajattelun, valikoivan tiedonjakamisen sekä yksisuuntaisen kommunikoinnin.

Lisääntyvän kompleksisuuden aikana sekä yritysten että yksilöiden tulee hankkia valmiudet ketterään sopeutumiseen ja osaamisen uudistamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulun monialainen Digiajan palvelujohtamisen koulutus painottuu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tai muiden vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden monialaisen ja verkostoituvan palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja työelämän kehittämiseen.

Pätevyys

Koulutuksesta saatava tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Tavoitteet

Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen tavoitteena on tukea Suomen kehittymistä, osaamisen kasvua ja yritysten kasvuedellytyksiä ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutuksen tuottama ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää opiskelijoiden monialaista osaamista ja asiantuntemusta sekä syventää perustutkintojen tuottamaa osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystä.

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen tuottaminen

Hajautettujen työympäristöjen johtamiseen:

  • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja arvioida hajautettuja työympäristöjä kestävästi.
  • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä ryhmiä.
  • Opiskelija osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia etäjohtamisen toimintamalleja ja -ympäristöjä menestyksekkään palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi.
  • Opiskelija osaa analysoida, suhteuttaa ja implementoida digitaalisuutta yrityksen menestystekijänä toimivasti ja turvallisesti.

Monialaisen palvelutalouden kehittämiseen:

  • Opiskelija osaa monialaisesti vertailla palvelutalouden käsitettä sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön.
  • Opiskelija osaa luoda ja kehittää palvelutalouden edellyttämiä monialaisia sosiaalisia ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa monialaisia asiakaslähtöisiä uusiopalveluja.
  • Opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan
Sisällöt

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Digiajan palvelujohtamisen YAMK -tutkintoon johtaviin opintoihin sisältyy
1) syventäviä ammattiopintoja 25 op/55 op
2) vapaasti valittavia opintoja 5 op ja
3) opinnäytetyö 30 op

Opinnoista osa on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentäväksi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan monialainen työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opetussuunnitelmat poikkeavat hieman sen mukaan, mikä tutkinto on tavoitteena. Opetussuunnitelmat julkaistaan aloittain SoleOps-järjestelmässä.

Katso esimerkiksi 60 op:n opetussuunnitelma insinööri YAMK vuodelle 2018 ja 90 op:n opetussuunnitelma sairaanhoitaja YAMK.
Opiskelutapa

Koulutuksen aluksi järjestetään elokuussa Rovaniemellä kolme orientaatiopäivää, joihin opiskelijoiden odotetaan osallistuvan paikanpäällä. Muuten koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin sisältyy ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetusta järjestetään verkossa keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Ko. opetus voi olla päivä- tai ilta-aikaan. Lukuvuoden tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen taustatutkintosi laajuudesta riippuen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi. Opetuksessa korostuu verkostomaisuus ja käytännönläheisyys sekä monitieteellisyys.

Kontaktiopetuspäivät verkossa lukuvuonna 2019-2020. Opinnot voivat olla päivä- ja/tai ilta-aikaan.
Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 20.3. - 1.4.2020

Kevään yhteishaku 20.3. - 1.4.2020

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Maarit Tihinen, Rovaniemi
puh. 040 760 9578, maarit.tihinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK