kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Digiajan palvelujohtaminen

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla.
Kesto: 1½ vuotta
Alkamisajankohta: Syksy 2023

 

Monialainen YAMK-koulutus verkossa!

Tulevaisuuden verkostoituneissa työympäristöissä tulee pystyä toimimaan yhteisöllisesti ja monialaisesti ilman maantieteellisiä, kulttuurisia ja demografisia rajoja.

Verkostojen tehokas hyödyntäminen, kevyet ja ketterät päätöksenteon ja hallinnon rakenteet, pienet joustavat tiimit ja nopea ideoiden toteutus korvaavat tulevaisuudessa perinteisen tehokkuusajattelun, valikoivan tiedonjakamisen sekä yksisuuntaisen kommunikoinnin.

Lisääntyvän kompleksisuuden aikana sekä yrityksien että yksilöiden tulee hankkia valmiudet ketterään sopeutumiseen ja osaamisen uudistamiseen.

Pätevyys

Koulutuksesta saatava tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Sisällöt

Koulutus painottuu palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Työelämälähtöisyys ja yhteistyö työelämän kanssa korostuu erityisesti opinnäytetyössä, mutta myös opintojaksojen harjoitustyöteemoissa. Koulutus toteutetaan työn ohessa opiskellen, mikä edistää opiskelijan, työyhteisön ja organisaation vuorovaikutteista kehittymistä.

Tutkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat:

1. Hajautettujen työympäristöjen johtaminen

2. Monialaisen palvelutalouden kehittämisosaaminen

3. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Katso Opetussuunnitelma 2022

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin sisältyy ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetusta järjestetään verkossa keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Ko. opetus voi olla päivä- tai ilta-aikaan.

Opiskelijana saat ohjausta ja palautetta verkossa opettajilta. Opintojen aikana saat myös vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältäsi. Koska opiskelu tapahtuu verkko-opintoina, on tärkeää olla oma-aloitteinen ja suunnitelmallinen. Tee päätös sitoutua opintoihin, ja mieti valmiiksi, miten sovitat opinnot työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan vieton lomaan.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen taustatutkintosi laajuudesta riippuen työsi ohessa noin 1,5 vuodessa ja päätoimisesti opiskellen nopeamminkin.Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi kevään 2. yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

 

Muut opinnot

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Maarit Tihinen, Rovaniemi
puh. 040 760 9578, maarit.tihinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg