kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Digiajan palvelujohtaminen

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla.
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: Syksyn YAMK-orientaatiopäivät toteutetaan 27.–29.8.2020.  koronatilanteen vuoksi kokonaan verkossa.

 

Monialainen ja kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutus!

Tulevaisuuden verkostoituneissa työympäristöissä tulee pystyä toimimaan yhteisöllisesti ja monialaisesti ilman maantieteellisiä, kulttuurisia ja demografisia rajoja.

Digiajan palvelujohtamisen koulutus on suunniteltu yritysten ja organisaatioiden asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen kohottamiseen ja vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Verkostojen tehokas hyödyntäminen, kevyet ja ketterät päätöksenteon ja hallinnon rakenteet, pienet joustavat tiimit ja nopea ideoiden toteutus korvaavat tulevaisuudessa perinteisen tehokkuusajattelun, valikoivan tiedonjakamisen sekä yksisuuntaisen kommunikoinnin.

Lisääntyvän kompleksisuuden aikana sekä yritysten että yksilöiden tulee hankkia valmiudet ketterään sopeutumiseen ja osaamisen uudistamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulun monialainen Digiajan palvelujohtamisen koulutus painottuu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tai muiden vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden monialaisen ja verkostoituvan palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja työelämän kehittämiseen.

Pätevyys

Koulutuksesta saatava tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto antaa kelpoisuuden yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Tavoitteet

Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen tavoitteena on tukea Suomen kehittymistä, osaamisen kasvua ja yritysten kasvuedellytyksiä ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutuksen tuottama ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää opiskelijoiden monialaista osaamista ja asiantuntemusta sekä syventää perustutkintojen tuottamaa osaamista ja monipuolistaa ja uudistaa työelämässä karttunutta ammatillista tietämystä.

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen tuottaminen

Hajautettujen työympäristöjen johtamiseen:

  • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja arvioida hajautettuja työympäristöjä kestävästi.
  • Opiskelija osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä ryhmiä.
  • Opiskelija osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia etäjohtamisen toimintamalleja ja -ympäristöjä menestyksekkään palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi.
  • Opiskelija osaa analysoida, suhteuttaa ja implementoida digitaalisuutta yrityksen menestystekijänä toimivasti ja turvallisesti.

Monialaisen palvelutalouden kehittämiseen:

  • Opiskelija osaa monialaisesti vertailla palvelutalouden käsitettä sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön.
  • Opiskelija osaa luoda ja kehittää palvelutalouden edellyttämiä monialaisia sosiaalisia ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa monialaisia asiakaslähtöisiä uusiopalveluja.
  • Opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan
Sisällöt

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Digiajan palvelujohtamisen YAMK -tutkintoon johtaviin opintoihin sisältyy
1) syventäviä ammattiopintoja 25 op/55 op
2) vapaasti valittavia opintoja 5 op ja
3) opinnäytetyö 30 op

Opinnoista osa on YAMK-koulutusten yhteisiä ja osa koulutuskohtaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita opintoja omaa johtamisosaamistasi täydentäväksi. Osa valinnaisopinnoista on englanninkielisiä.

Opinnäytetyö on luonteeltaan monialainen työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opetussuunnitelmat poikkeavat hieman sen mukaan, mikä tutkinto on tavoitteena.

Opetussuunnitelmat 2020 aloittain

- Maa- ja metsätalous

- Kauppa ja hallinto

- Palvelualat

- Tekniikan alat

- Terveys- ja hyvinvointialat

 

 

 

 

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin sisältyy ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetusta järjestetään verkossa keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Ko. opetus voi olla päivä- tai ilta-aikaan.

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että voit suorittaa koulutuksen taustatutkintosi laajuudesta riippuen työsi ohessa noin 1,5–2 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Aloitusinfo ja orientaatiopäivät

27. - 28.8.2020 verkossa

Orientaatio ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin 27.-28.8.2020, ohjelma

Osallistu tästä: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/stream/

 

Virtuaalikontaktipäivät verkossa 2020 - 2021

(osa opinnoista vaihtoehtoisia/valinnaisia)

Syksy 2020
2.9. 30.9. ja 6.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
29.9. ja 17.11. Uusiopalveluiden muotoilu
7.10., 3.11. ja 10.11. Työelämän kehittämismenetelmät
18.11. ja 15.12. Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen

Kevät 2021
12.1. ja 9.2. Ennakoiva johtaminen
20.1. ja 16.2. Autonominen ja uudistuva tiimityö
17.2. ja 23.3. Digitaalinen alustatalous
24.3. ja 20.4. Creation of Future – out of the box
21.4. ja 18.5. Osaamisen johtaminen
12.5. ja 18.8. Vastuullisesti kestävä johtaminen

Syksy 2021
1.9. ja 28.9. Maine ja verkostoituva palvelutalous
29.9. ja 2.11. Vuorovaikutus-johtaminen
3.11 ja 30.11. Networking in International Environment

Monialainen opinnäytetyön (MONT) laadinta käynnistetään syksyllä 2020 erillisen aikataulun mukaisesti teemaryhmissä. Opinnäytetyöt valmistuvat vuoden 2021 lopussa.

Virtuaalikontaktiopetus edellyttää osallistumista.

Muutokset mahdollisia.

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 17. - 31.3.2021

Kevään yhteishaku 17.- 31.3.2021

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

 

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Maarit Tihinen, Rovaniemi
puh. 040 760 9578, maarit.tihinensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK